الموضوع / بدء بواسطة ردود / مشاهدة آخر مشاركة
الياس س زكو و 13 ضيوف يشاهدون هذا المنتدى.
0 ردود
1626 مشاهدة
آخر مشاركة 02:51 08/05/2006
بواسطة نضال كابريال
0 ردود
3343 مشاهدة
آخر مشاركة 13:01 24/01/2012
بواسطة josef1
0 ردود
4192 مشاهدة
آخر مشاركة 21:30 08/02/2013
بواسطة josef1
0 ردود
1881 مشاهدة
آخر مشاركة 06:52 29/07/2013
بواسطة josef1
0 ردود
1208 مشاهدة
آخر مشاركة 12:47 14/03/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
5082 مشاهدة
آخر مشاركة 10:25 10/07/2013
بواسطة josef1
0 ردود
923 مشاهدة
آخر مشاركة 13:59 24/10/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
3434 مشاهدة
آخر مشاركة 22:47 09/01/2014
بواسطة josef1
0 ردود
2453 مشاهدة
آخر مشاركة 09:14 13/04/2013
بواسطة josef1
0 ردود
1617 مشاهدة
آخر مشاركة 14:07 24/10/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
1650 مشاهدة
آخر مشاركة 12:23 28/11/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
1415 مشاهدة
آخر مشاركة 13:47 24/10/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
1416 مشاهدة
آخر مشاركة 22:01 30/11/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
1187 مشاهدة
آخر مشاركة 13:15 23/06/2007
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
647 مشاهدة
آخر مشاركة 08:04 25/10/2011
بواسطة shamoun.n
0 ردود
726 مشاهدة
آخر مشاركة 13:47 28/11/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
1666 مشاهدة
آخر مشاركة 01:36 21/07/2006
بواسطة حبيب تومي
0 ردود
577 مشاهدة
آخر مشاركة 19:30 30/01/2011
بواسطة سالم بطرس
4 ردود
3145 مشاهدة
آخر مشاركة 01:31 05/01/2014
بواسطة Gawrieh Hanna
0 ردود
1634 مشاهدة
آخر مشاركة 14:11 16/05/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1697 مشاهدة
آخر مشاركة 20:06 06/12/2012
بواسطة يعكوب ابـونا
1 ردود
2201 مشاهدة
آخر مشاركة 05:37 25/10/2013
بواسطة Eissara
0 ردود
1701 مشاهدة
آخر مشاركة 00:12 26/10/2005
بواسطة keldany bably
2 ردود
1489 مشاهدة
آخر مشاركة 06:20 14/11/2012
بواسطة Gevara16
0 ردود
961 مشاهدة
آخر مشاركة 19:05 21/01/2013
بواسطة فريد وردة
1 ردود
3703 مشاهدة
آخر مشاركة 00:18 02/03/2006
بواسطة abo danny
0 ردود
932 مشاهدة
آخر مشاركة 11:39 05/04/2010
بواسطة bassamallen
0 ردود
1716 مشاهدة
آخر مشاركة 06:16 15/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
2733 مشاهدة
آخر مشاركة 21:32 07/05/2013
بواسطة josef1
0 ردود
1597 مشاهدة
آخر مشاركة 03:25 08/10/2013
بواسطة ATHEER SHAMAON
0 ردود
1506 مشاهدة
آخر مشاركة 00:55 17/01/2007
بواسطة al3ash8a
21 ردود
11924 مشاهدة
آخر مشاركة 22:10 26/07/2013
بواسطة Eddie Beth Benyamin
0 ردود
2233 مشاهدة
آخر مشاركة 15:16 29/12/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1727 مشاهدة
آخر مشاركة 11:29 01/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
10632 مشاهدة
آخر مشاركة 00:25 03/12/2009
بواسطة Tay
3 ردود
2020 مشاهدة
آخر مشاركة 09:46 19/09/2015
بواسطة Iben Alrafedain
0 ردود
818 مشاهدة
آخر مشاركة 23:55 17/04/2010
بواسطة ماهر كيزو بوداغ
3 ردود
1701 مشاهدة
آخر مشاركة 00:57 27/07/2013
بواسطة Ashur Giwargis
0 ردود
1418 مشاهدة
آخر مشاركة 02:19 04/03/2007
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1716 مشاهدة
آخر مشاركة 15:31 29/04/2012
بواسطة يعكوب ابـونا
0 ردود
1137 مشاهدة
آخر مشاركة 14:26 09/08/2012
بواسطة oshana47
17 ردود
2113 مشاهدة
آخر مشاركة 23:56 08/06/2016
بواسطة Adnan Adam 1966
0 ردود
1596 مشاهدة
آخر مشاركة 11:43 02/11/2012
بواسطة عدنان عيسى
0 ردود
2028 مشاهدة
آخر مشاركة 20:44 05/05/2006
بواسطة iron
0 ردود
1589 مشاهدة
آخر مشاركة 18:39 02/06/2006
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
3231 مشاهدة
آخر مشاركة 20:28 19/08/2005
بواسطة د. بهنام عطااالله
0 ردود
992 مشاهدة
آخر مشاركة 18:40 12/03/2012
بواسطة ابو فادي 1
0 ردود
552 مشاهدة
آخر مشاركة 17:58 05/05/2011
بواسطة مرقس اسكندر
1 ردود
1104 مشاهدة
آخر مشاركة 10:09 23/08/2016
بواسطة Sound of Soul
0 ردود
1078 مشاهدة
آخر مشاركة 15:10 24/08/2011
بواسطة أوراها دنخا سياوش
0 ردود
798 مشاهدة
آخر مشاركة 19:09 26/08/2011
بواسطة أوراها دنخا سياوش
0 ردود
568 مشاهدة
آخر مشاركة 16:04 14/03/2011
بواسطة أوراها دنخا سياوش
1 ردود
2250 مشاهدة
آخر مشاركة 05:26 13/10/2013
بواسطة عبدالاحـد قلو
6 ردود
2674 مشاهدة
آخر مشاركة 22:13 27/09/2013
بواسطة فريد وردة
0 ردود
1030 مشاهدة
آخر مشاركة 21:33 31/10/2012
بواسطة يعكوب ابـونا
0 ردود
1860 مشاهدة
آخر مشاركة 20:33 03/06/2012
بواسطة يعكوب ابـونا
0 ردود
1436 مشاهدة
آخر مشاركة 13:53 06/09/2012
بواسطة يعكوب ابـونا
11 ردود
3834 مشاهدة
آخر مشاركة 17:10 22/09/2013
بواسطة يعكوب ابـونا
0 ردود
612 مشاهدة
آخر مشاركة 13:57 22/08/2011
بواسطة أوراها دنخا سياوش
0 ردود
1891 مشاهدة
آخر مشاركة 18:31 12/02/2006
بواسطة josef1
4 ردود
2286 مشاهدة
آخر مشاركة 06:37 14/02/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
1498 مشاهدة
آخر مشاركة 23:49 17/04/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
869 مشاهدة
آخر مشاركة 22:12 23/07/2012
بواسطة kaldanaia
7 ردود
4220 مشاهدة
آخر مشاركة 11:54 11/03/2014
بواسطة نادر البغـــدادي
0 ردود
1727 مشاهدة
آخر مشاركة 13:04 06/06/2008
بواسطة henri bedros kifa
5 ردود
2540 مشاهدة
آخر مشاركة 10:03 29/11/2014
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
656 مشاهدة
آخر مشاركة 07:08 06/04/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
2 ردود
1443 مشاهدة
آخر مشاركة 18:47 27/07/2013
بواسطة Eissara
0 ردود
589 مشاهدة
آخر مشاركة 23:40 07/03/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
938 مشاهدة
آخر مشاركة 14:04 14/02/2010
بواسطة أبو كشتو
0 ردود
1364 مشاهدة
آخر مشاركة 14:06 23/09/2010
بواسطة 1iraqi
12 ردود
3160 مشاهدة
آخر مشاركة 06:53 16/08/2013
بواسطة فريد وردة
0 ردود
528 مشاهدة
آخر مشاركة 15:20 02/03/2011
بواسطة عدنان عيسى
0 ردود
670 مشاهدة
آخر مشاركة 20:25 22/06/2011
بواسطة Gawrieh Hanna
0 ردود
1439 مشاهدة
آخر مشاركة 19:17 20/11/2011
بواسطة ashor youkhana
0 ردود
4868 مشاهدة
آخر مشاركة 08:14 25/11/2008
بواسطة قرجو كرمشايا
0 ردود
1287 مشاهدة
آخر مشاركة 23:01 08/05/2012
بواسطة يعكوب ابـونا
0 ردود
499 مشاهدة
آخر مشاركة 08:36 22/02/2011
بواسطة soraita
0 ردود
1205 مشاهدة
آخر مشاركة 06:54 30/08/2007
بواسطة anis64e
4 ردود
1695 مشاهدة
آخر مشاركة 20:29 30/11/2012
بواسطة kaldanaia
0 ردود
1073 مشاهدة
آخر مشاركة 09:17 27/05/2008
بواسطة henri bedros kifa
1 ردود
1486 مشاهدة
آخر مشاركة 18:19 09/01/2013
بواسطة kaldanaia
0 ردود
616 مشاهدة
آخر مشاركة 10:01 04/02/2011
بواسطة william homeh
0 ردود
662 مشاهدة
آخر مشاركة 13:24 03/03/2011
بواسطة oshana47
0 ردود
1825 مشاهدة
آخر مشاركة 16:50 03/08/2006
بواسطة Elias Hormoz Ijmaya
0 ردود
1387 مشاهدة
آخر مشاركة 14:25 09/07/2009
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
867 مشاهدة
آخر مشاركة 08:16 23/08/2016
بواسطة Sound of Soul
0 ردود
5606 مشاهدة
آخر مشاركة 17:25 19/06/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
939 مشاهدة
آخر مشاركة 08:08 20/10/2010
بواسطة مسعود هرمز النوفلي
14 ردود
4192 مشاهدة
آخر مشاركة 16:31 21/01/2015
بواسطة اخيقر يوخنا
0 ردود
3595 مشاهدة
آخر مشاركة 14:30 29/04/2007
بواسطة Khalid Sagmani
0 ردود
670 مشاهدة
آخر مشاركة 00:29 02/11/2011
بواسطة shamoun.n
0 ردود
1274 مشاهدة
آخر مشاركة 02:53 31/10/2007
بواسطة danny gadgou
0 ردود
631 مشاهدة
آخر مشاركة 14:42 12/05/2011
بواسطة كوركيـس البازي
0 ردود
886 مشاهدة
آخر مشاركة 08:21 23/08/2016
بواسطة Sound of Soul
0 ردود
942 مشاهدة
آخر مشاركة 08:23 23/08/2016
بواسطة Sound of Soul
0 ردود
4485 مشاهدة
آخر مشاركة 15:48 12/02/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
675 مشاهدة
آخر مشاركة 03:38 14/06/2011
بواسطة Gawrieh Hanna
0 ردود
672 مشاهدة
آخر مشاركة 01:54 02/04/2011
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1345 مشاهدة
آخر مشاركة 06:54 25/08/2006
بواسطة Gorgee mardo II
0 ردود
1673 مشاهدة
آخر مشاركة 17:34 08/04/2007
بواسطة hanna younan
0 ردود
1425 مشاهدة
آخر مشاركة 12:30 03/03/2007
بواسطة سامية
0 ردود
1517 مشاهدة
آخر مشاركة 13:10 03/09/2007
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
603 مشاهدة
آخر مشاركة 03:58 06/03/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
4 ردود
3018 مشاهدة
آخر مشاركة 01:39 29/11/2014
بواسطة اخيقر يوخنا
0 ردود
3707 مشاهدة
آخر مشاركة 00:35 24/01/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1412 مشاهدة
آخر مشاركة 22:34 14/11/2006
بواسطة حبيب تومي
0 ردود
1104 مشاهدة
آخر مشاركة 19:40 05/12/2012
بواسطة kaldanaia
0 ردود
1131 مشاهدة
آخر مشاركة 22:12 06/04/2016
بواسطة مهدي كاكه يي
0 ردود
1925 مشاهدة
آخر مشاركة 10:42 27/03/2007
بواسطة yousif_alkutta
3 ردود
1886 مشاهدة
آخر مشاركة 17:30 14/08/2013
بواسطة سرياني ارامي قوميتي
0 ردود
1362 مشاهدة
آخر مشاركة 17:56 25/06/2007
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
3514 مشاهدة
آخر مشاركة 19:36 31/03/2011
بواسطة josef1
0 ردود
3285 مشاهدة
آخر مشاركة 07:34 08/09/2013
بواسطة josef1
0 ردود
3134 مشاهدة
آخر مشاركة 07:27 08/09/2013
بواسطة josef1
0 ردود
1097 مشاهدة
آخر مشاركة 14:24 25/01/2013
بواسطة josef1
0 ردود
1530 مشاهدة
آخر مشاركة 03:35 29/06/2006
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1147 مشاهدة
آخر مشاركة 18:14 21/06/2008
بواسطة henri bedros kifa
10 ردود
4252 مشاهدة
آخر مشاركة 14:48 23/02/2016
بواسطة Ruben
0 ردود
992 مشاهدة
آخر مشاركة 20:05 16/12/2011
بواسطة مرقس اسكندر
0 ردود
2874 مشاهدة
آخر مشاركة 14:15 13/06/2007
بواسطة zori
0 ردود
1138 مشاهدة
آخر مشاركة 13:36 26/06/2011
بواسطة soraita
4 ردود
5149 مشاهدة
آخر مشاركة 01:33 02/03/2006
بواسطة henri bedros kifa
2 ردود
621 مشاهدة
آخر مشاركة 16:22 09/04/2017
بواسطة اخيقر يوخنا
0 ردود
802 مشاهدة
آخر مشاركة 07:49 19/06/2011
بواسطة قرجو كرمشايا
0 ردود
781 مشاهدة
آخر مشاركة 18:01 16/02/2011
بواسطة مسعود هرمز النوفلي
0 ردود
953 مشاهدة
آخر مشاركة 12:45 28/01/2012
بواسطة Emad Yalda
0 ردود
1862 مشاهدة
آخر مشاركة 16:43 18/01/2007
بواسطة al3ash8a
0 ردود
1289 مشاهدة
آخر مشاركة 00:50 17/01/2007
بواسطة al3ash8a
0 ردود
1885 مشاهدة
آخر مشاركة 16:29 23/04/2014
بواسطة نادر البغـــدادي
0 ردود
935 مشاهدة
آخر مشاركة 11:08 27/09/2013
بواسطة نادر البغـــدادي
0 ردود
1330 مشاهدة
آخر مشاركة 21:02 17/10/2013
بواسطة نادر البغـــدادي
0 ردود
1417 مشاهدة
آخر مشاركة 15:25 13/01/2013
بواسطة نادر البغـــدادي
2 ردود
2361 مشاهدة
آخر مشاركة 16:28 23/04/2014
بواسطة نادر البغـــدادي
0 ردود
1728 مشاهدة
آخر مشاركة 09:41 15/08/2013
بواسطة henri bedros kifa
5 ردود
2311 مشاهدة
آخر مشاركة 19:50 26/07/2013
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
1470 مشاهدة
آخر مشاركة 18:03 08/06/2007
بواسطة henri bedros kifa
7 ردود
2284 مشاهدة
آخر مشاركة 02:37 17/01/2015
بواسطة Ashur Rafidean
7 ردود
2451 مشاهدة
آخر مشاركة 17:49 08/02/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
1704 مشاهدة
آخر مشاركة 12:43 03/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
989 مشاهدة
آخر مشاركة 18:16 01/07/2009
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1071 مشاهدة
آخر مشاركة 18:23 01/07/2009
بواسطة henri bedros kifa
36 ردود
9472 مشاهدة
آخر مشاركة 00:38 25/04/2013
بواسطة Bronit Ashur
7 ردود
3089 مشاهدة
آخر مشاركة 19:40 17/01/2015
بواسطة اخيقر يوخنا
2 ردود
1209 مشاهدة
آخر مشاركة 05:21 21/09/2013
بواسطة قشو ابراهيم نيروا
0 ردود
1885 مشاهدة
آخر مشاركة 11:58 04/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1727 مشاهدة
آخر مشاركة 15:46 10/06/2009
بواسطة henri bedros kifa
2 ردود
2293 مشاهدة
آخر مشاركة 01:11 07/02/2015
بواسطة Eissara
0 ردود
1764 مشاهدة
آخر مشاركة 10:09 20/06/2013
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1841 مشاهدة
آخر مشاركة 17:39 22/01/2015
بواسطة henri bedros kifa
1 ردود
4381 مشاهدة
آخر مشاركة 19:53 08/10/2013
بواسطة wesammomika
0 ردود
566 مشاهدة
آخر مشاركة 08:28 29/04/2011
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1135 مشاهدة
آخر مشاركة 14:57 08/06/2012
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1302 مشاهدة
آخر مشاركة 13:26 22/09/2009
بواسطة henri bedros kifa
4 ردود
2160 مشاهدة
آخر مشاركة 11:55 19/04/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
7 ردود
5513 مشاهدة
آخر مشاركة 16:04 12/12/2013
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1614 مشاهدة
آخر مشاركة 09:36 07/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
4 ردود
2296 مشاهدة
آخر مشاركة 22:53 17/04/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
1652 مشاهدة
آخر مشاركة 11:14 16/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
923 مشاهدة
آخر مشاركة 11:57 22/09/2016
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1227 مشاهدة
آخر مشاركة 09:49 10/08/2013
بواسطة henri bedros kifa
18 ردود
4758 مشاهدة
آخر مشاركة 01:00 26/01/2015
بواسطة bet nahrenaya
0 ردود
1619 مشاهدة
آخر مشاركة 11:22 29/01/2015
بواسطة henri bedros kifa
10 ردود
3799 مشاهدة
آخر مشاركة 09:37 01/11/2013
بواسطة م.نينوى للتكافل الاجتماعي
9 ردود
3936 مشاهدة
آخر مشاركة 20:15 20/10/2013
بواسطة aziz1
1 ردود
1911 مشاهدة
آخر مشاركة 11:29 04/02/2006
بواسطة حبيب تومي
0 ردود
43 مشاهدة
آخر مشاركة 11:24 18/08/2017
بواسطة نافــع البرواري
6 ردود
3065 مشاهدة
آخر مشاركة 18:05 21/01/2015
بواسطة اخيقر يوخنا
0 ردود
1037 مشاهدة
آخر مشاركة 23:02 12/11/2008
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
551 مشاهدة
آخر مشاركة 14:27 05/04/2011
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1108 مشاهدة
آخر مشاركة 09:59 08/07/2009
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
823 مشاهدة
آخر مشاركة 15:56 10/02/2011
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1082 مشاهدة
آخر مشاركة 23:59 24/04/2008
بواسطة انطوان الصنا
0 ردود
596 مشاهدة
آخر مشاركة 17:33 19/02/2011
بواسطة مرقس اسكندر
0 ردود
1358 مشاهدة
آخر مشاركة 17:48 12/03/2012
بواسطة Iben Alrafedain
0 ردود
1569 مشاهدة
آخر مشاركة 14:09 10/02/2012
بواسطة 1iraqi
(( كلدانيون ))

بدء بواسطة kaldany100%

0 ردود
893 مشاهدة
آخر مشاركة 12:03 13/01/2011
بواسطة kaldany100%
0 ردود
1671 مشاهدة
آخر مشاركة 01:59 31/03/2007
بواسطة al3ash8a
2 ردود
1608 مشاهدة
آخر مشاركة 22:05 04/03/2016
بواسطة Sound of Soul
0 ردود
10922 مشاهدة
آخر مشاركة 04:46 31/07/2009
بواسطة Timothy
0 ردود
2947 مشاهدة
آخر مشاركة 16:38 06/04/2007
بواسطة يعكوب ابـونا
0 ردود
1652 مشاهدة
آخر مشاركة 23:21 15/11/2006
بواسطة سعيد لحدو
0 ردود
850 مشاهدة
آخر مشاركة 08:37 18/06/2011
بواسطة Sound of Soul
Assyrians

بدء بواسطة ashor youkhana

0 ردود
663 مشاهدة
آخر مشاركة 15:45 28/06/2011
بواسطة ashor youkhana
0 ردود
1149 مشاهدة
آخر مشاركة 02:36 25/10/2008
بواسطة BestelenViagra
0 ردود
1161 مشاهدة
آخر مشاركة 11:26 10/11/2008
بواسطة BilligCialisKaufen
0 ردود
1008 مشاهدة
آخر مشاركة 02:49 09/11/2008
بواسطة CialisKaufenBillig
0 ردود
1015 مشاهدة
آخر مشاركة 22:20 06/11/2008
بواسطة CialisKaufen
0 ردود
933 مشاهدة
آخر مشاركة 04:52 09/08/2012
بواسطة Eissara
0 ردود
708 مشاهدة
آخر مشاركة 01:49 11/02/2011
بواسطة soraita
0 ردود
765 مشاهدة
آخر مشاركة 11:45 08/02/2011
بواسطة soraita
0 ردود
639 مشاهدة
آخر مشاركة 00:49 24/10/2011
بواسطة مرقس اسكندر
0 ردود
693 مشاهدة
آخر مشاركة 10:35 31/01/2011
بواسطة soraita
0 ردود
1047 مشاهدة
آخر مشاركة 11:36 08/06/2012
بواسطة hoger
0 ردود
921 مشاهدة
آخر مشاركة 11:16 19/11/2008
بواسطة Honiutinc
0 ردود
525 مشاهدة
آخر مشاركة 04:59 21/02/2011
بواسطة مرقس اسكندر
0 ردود
1285 مشاهدة
آخر مشاركة 03:32 06/02/2014
بواسطة Assyrian Voice
0 ردود
1182 مشاهدة
آخر مشاركة 17:06 10/08/2012
بواسطة عدنان عيسى
0 ردود
1048 مشاهدة
آخر مشاركة 03:35 16/05/2011
بواسطة مرقس اسكندر
0 ردود
678 مشاهدة
آخر مشاركة 02:07 20/05/2011
بواسطة مرقس اسكندر
0 ردود
763 مشاهدة
آخر مشاركة 03:02 07/02/2011
بواسطة Eissara
0 ردود
764 مشاهدة
آخر مشاركة 04:45 10/02/2011
بواسطة Eissara
0 ردود
543 مشاهدة
آخر مشاركة 01:32 21/02/2011
بواسطة Eissara
TREBETA

بدء بواسطة Joseph Kanon

0 ردود
1632 مشاهدة
آخر مشاركة 07:56 17/03/2006
بواسطة Joseph Kanon
0 ردود
1081 مشاهدة
آخر مشاركة 17:42 31/10/2008
بواسطة PreiswertesterViagra
0 ردود
2433 مشاهدة
آخر مشاركة 14:45 13/05/2014
بواسطة elly
0 ردود
762 مشاهدة
آخر مشاركة 19:13 23/10/2011
بواسطة Eissara
0 ردود
1512 مشاهدة
آخر مشاركة 13:23 28/05/2006
بواسطة حبيب تومي
2 ردود
5146 مشاهدة
آخر مشاركة 17:57 25/04/2006
بواسطة bt,al,iraq
0 ردود
1571 مشاهدة
آخر مشاركة 22:01 16/02/2009
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
676 مشاهدة
آخر مشاركة 10:38 27/05/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
1 ردود
3581 مشاهدة
آخر مشاركة 17:20 16/02/2013
بواسطة george tammu
آثور

بدء بواسطة يوسف شبلا

0 ردود
1766 مشاهدة
آخر مشاركة 12:10 20/09/2013
بواسطة يوسف شبلا
6 ردود
2550 مشاهدة
آخر مشاركة 10:45 09/12/2014
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
794 مشاهدة
آخر مشاركة 05:06 30/11/2011
بواسطة Gawrieh Hanna
2 ردود
2666 مشاهدة
آخر مشاركة 14:37 10/04/2014
بواسطة Gevara16
0 ردود
1011 مشاهدة
آخر مشاركة 11:04 23/11/2010
بواسطة أبو كشتو
0 ردود
591 مشاهدة
آخر مشاركة 07:31 06/04/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
9 ردود
4301 مشاهدة
آخر مشاركة 00:32 10/01/2015
بواسطة يوسف شبلا
2 ردود
1203 مشاهدة
آخر مشاركة 07:57 16/06/2013
بواسطة آشور بيت شليمون
13 ردود
3738 مشاهدة
آخر مشاركة 23:25 09/11/2014
بواسطة oshana47
1 ردود
1239 مشاهدة
آخر مشاركة 10:47 20/06/2016
بواسطة مايكـل سيـﭘـي
0 ردود
1799 مشاهدة
آخر مشاركة 12:33 11/12/2014
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
721 مشاهدة
آخر مشاركة 19:10 09/11/2011
بواسطة سالم بطرس
0 ردود
1727 مشاهدة
آخر مشاركة 12:52 25/11/2014
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
944 مشاهدة
آخر مشاركة 13:03 17/12/2016
بواسطة نافــع البرواري
0 ردود
1199 مشاهدة
آخر مشاركة 00:47 01/09/2006
بواسطة maryamat
2 ردود
1396 مشاهدة
آخر مشاركة 22:07 10/04/2016
بواسطة lucian
0 ردود
574 مشاهدة
آخر مشاركة 01:48 15/06/2011
بواسطة فريد وردة
0 ردود
504 مشاهدة
آخر مشاركة 21:37 10/03/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
1367 مشاهدة
آخر مشاركة 11:57 15/05/2007
بواسطة Ashur_AL-bazi
0 ردود
6765 مشاهدة
آخر مشاركة 19:49 19/02/2012
بواسطة Edy Simon
0 ردود
659 مشاهدة
آخر مشاركة 17:11 05/04/2011
بواسطة أوراها دنخا سياوش
0 ردود
1739 مشاهدة
آخر مشاركة 05:59 16/02/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
4 ردود
3194 مشاهدة
آخر مشاركة 23:42 03/04/2006
بواسطة abo danny
0 ردود
541 مشاهدة
آخر مشاركة 12:30 14/02/2011
بواسطة أوراها دنخا سياوش
0 ردود
763 مشاهدة
آخر مشاركة 23:20 20/03/2011
بواسطة Eissara
0 ردود
1795 مشاهدة
آخر مشاركة 19:54 01/02/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
0 ردود
515 مشاهدة
آخر مشاركة 23:09 05/04/2011
بواسطة آشور بيت شليمون
3 ردود
2098 مشاهدة
آخر مشاركة 07:06 25/04/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
5 ردود
7058 مشاهدة
آخر مشاركة 13:58 31/01/2006
بواسطة koria
أصل الأكراد ..الجزء الاول

بدء بواسطة حكمت البيداري

0 ردود
3581 مشاهدة
آخر مشاركة 10:59 24/10/2005
بواسطة حكمت البيداري
0 ردود
1205 مشاهدة
آخر مشاركة 04:22 06/08/2011
بواسطة سالم بطرس
2 ردود
2058 مشاهدة
آخر مشاركة 12:02 08/02/2015
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1515 مشاهدة
آخر مشاركة 14:32 28/12/2006
بواسطة hzail
0 ردود
2672 مشاهدة
آخر مشاركة 19:23 11/04/2012
بواسطة البرت ناصر
0 ردود
1402 مشاهدة
آخر مشاركة 22:00 10/03/2012
بواسطة henri bedros kifa
0 ردود
1643 مشاهدة
آخر مشاركة 00:40 07/02/2015
بواسطة آشور بيت شليمون
9 ردود
905 مشاهدة
آخر مشاركة 17:31 07/05/2017
بواسطة غالب صادق
0 ردود
1833 مشاهدة
آخر مشاركة 18:42 25/12/2009
بواسطة د. دنحا طوبيا كوركيس

 

موضوع عادي
موضوع ساخن (أكثر من 15 رد)
موضوع شعبي (أكثر من 25 رد)

موضوع مغلق
موضوع مثبت
التصويت