ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ


المحرر موضوع: ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ  (زيارة 2052 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ
« في: 18:34 07/08/2007 »
ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ
ܥܲܠ ܒܪܵܬܩܵܠܵܐ ܕܣܲܗܕ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ
ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ
ܘܫܲܪܫܘܿܪ̈ܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܢܐ
ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ
ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܒܪܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܒܼܪܹ̈ܐ
ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ
ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ
ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܡܸܛܘܿܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ.

ܥܲܠ ܕܗ̇ܘ ܒܪܵܬܩܵܠܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ
ܥܲܠ ܕܗ̇ܘ ܒܪܵܬܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ
ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܸܝܵܐ
ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ
ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ
ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ
ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ
ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܠܩܘܼܝܵـܡܵܐ
ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܲܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ
ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܵܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ
ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ
ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ
ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ
ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ
ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ
ܡܸܛܘܿܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ
ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܚܲܢܕܵܩܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ
ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܦܵـܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ
ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ
ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ
ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ
ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ
ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ
ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܲܗܕܲܢ ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ
ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ
ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܘܼܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܣܲܗܕܹ̈ܐ
ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܩܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ
ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܟܸܠܝܹ̈ܐ.


ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ
ܘܣܲܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܠܢܝܼܢܘܹܐ
ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ
ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܒܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ
ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܸܝܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ
ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܵܒ݂ܬܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ
ܣܪܵܒ݂ܬܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܲܢ ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܵܬܲܢ
ܛܪܵܕܬܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܕܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ
ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ
ܠܗ̇ـܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܲܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ
ܡܓܵܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ
ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ
ܨܵܠܲܚ ܓܵܘ ܡܲܝܕܵܢ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ
ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ
ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ
ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ
ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ
ܡܸܛܘܿܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ
ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ
ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ
ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܘܿܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܒܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ
ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܲܪܬܘܼܬܲܢ
ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܐ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ
ܘܫܘܼܫܵܛܵܐ ܕܥܲܡܲܢ
ܘܚܵܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ
ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܸܝܵܐ
ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܲܢ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ ܠܐܘܼܪܚܲܢ ܒܘܼܗܪܸܢܘܿܢ
ܡܲܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ
ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ
ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܘܟܵܦܫܲܚ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܢܵܐ ܒܥܲܠܡܵܐ
ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ
ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ
ܡܲܙܡܸܪ̈ܝܼ ܥܠܲܝܡܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ
ܫܠܲܡܵܐ ܘܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ
 ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ