ܪ݁ܓܼܫܰܝ ܕܡܰܚܘܼܙ&


المحرر موضوع: ܪ݁ܓܼܫܰܝ ܕܡܰܚܘܼܙ&  (زيارة 3288 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Nineb Lamassu

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 106
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܪ݁ܓܼܫܰܝ ܕܡܰܚܘܼܙ&
« في: 13:29 28/06/2005 »
ܡܰܚܰܝܰܢܶܟ̈ ܘܡܺܝ ܒܪܺܝܬܼܰܬܼܶܐ
ܠܴܐ ܦܰܝܶܫܠܺܝ ܣܛܰܪ ܡܥܰܝܢܳܬܼܶܟܼܝ
ܘܟܳܣܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܚܘܽܒܳܐ
ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܚܰܠܝܷ̈ܐ ܡܣܰܗܪܳܐ ܕܦܳܐܬܼܶܟܼܝ

ܓܶܕ ܡܚܰܠܰܩܢܳܐ ܐܰܐܷܫܢܰܝܕܼܺܝ
ܒܕܘܽܡܝܳܐ ܕܘܰܪ̈ܕܶܐ ܠܩܳܕ̱ܡ ܪܷ̈ܓܼܠܳܬܼܶܟܼܝ
ܕܕܰܝܫܰܬܝ ܥܠܰܝܷ̈ܐ ܘܶܕܩܶܪܘܰܬ ܠܺܝ
ܘܩܳܝܰܬܼܠܺܝ ܢܫܰܩܬܼܳܐ ܡܣܶܦܘܳܬܼܶܟܼܝ

ܚܘܽܒܰܝܕܼܶܟܼܝ ܬܷܢܶܚܬܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ
ܡܺܝ ܢܰܥܡܳܬܼܺܝ ܒܠܺܒܺܝ ܬܠܺܝܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܘܽܪܰܡܢܳܐ ܘܦܘܽܬܰܠܢܳܐ
ܩܘܽܡܬܼܶܟܼܝ ܟܗܳܝܳܐ ܠܩܘܽܠܺܝ ܟܠܺܝܬܼܳܐ
ܐܘܽ ܥܘܽܡܪܰܢܳܐ ܕܫܰܦܷܥ ܕܠܴܐ ܡܶܢܶܟܼܝ
ܛܪܳܐ ܕܠܴܐ ܡܶܚܫܶܘ ܥܠܘܽ ܥܘܽܡܪܰܝܕܼܺܝ
ܡܺܝ ܢܰܩܠܰܝܳܐ ܕܚܙܶܠܺܝ ܦܳܐܬܼܶܟܼܝ
ܡܬܱܡܳܐ ܡܫܰܪܶܢ ܐܱܚܰܝܰܝܕܼܺܝ

ܐܺܝ ܚܝܰܪܬܰܝܕܼܶܟܼܝ ܟܡܰܚܺܝܳܠܺܝ
ܘܠܴܐ ܟܚܳܝܶܢܳܐ ܒܡܰܝܷ̈ܐ ܘܠܱܚܡܳܐ
ܟܠ ܚܝܰܪܬܼܳܐ ܡܥܰܝܢܳܬܼܶܟܼܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ
ܟܡܰܩܕܼܳܠܺܝ ܟܼܶܕ ܗܰܝܟܠܴܐ ܕܦܰܚܡܳܐ

ܘܐܺܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕܡܶܫܓܼܳܠܰܬܝ ܥܰܡܺܝ
ܟܦܰܝܪܳܐ ܪܘܽܚܺܝ ܠܦܳܐܬܼܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ
ܕܦܳܫܪܳܐ ܘܕܳܥܪܳܐ ܟܼܶܕ ܙܰܠܻܝܩܷ̈ܐ
ܘܓܰܝܫܳܐ ܒܦܺܝܡܶܟܼܝ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܰܗܪܳܐ

ܢܺܝܢܶܒ ܠܰܡܰܣܘܽ
ܐܷܢܓܠܱܢܕ