ܐܘܪ̈ܗܝ باللهجة السريانية الغربية


المحرر موضوع: ܐܘܪ̈ܗܝ باللهجة السريانية الغربية  (زيارة 1962 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل hzail

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 42
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܐܘܪ̈ܗܝ
ܐܘܪ̈ܗܝ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝ̣ܢ          ܡܨܒܬܬܝ ܒܟ̈ܠ ܫܘܦܪ̈ܝ̣ܢ.
ܢܨ̈ܚܬܝ ܒܟ̈ܠ ܗܕܪ̈ܝ̣ܢ             ܫܒܝ̣ܚܬܝ ܒܟ̈ܠ ܕܪ̈ܝ̣ܢ܆܆
ܚܡܝ̣ܢ ܗܘܐ ܫ̣ܘܪ̈ܟܝ               ܘܩܕܝܫ ܗܘ̣ܐ ܛܘܪ̈ܒܝ. 
ܘܩܠ ܕܝܨ ܢ  ܢܗܪܟܝ             ܡܣܰܓܐ ܗܘ̤ܐ ܫܘܦܪܟܝ܆܆
ܨܠܝܠܝ̤ܢ ܗܘ̣ܘ ܡܥܝ̤ܢܝ̈ܟܝ               ܗܕܝ̤ܪܝܢ ܒܝܬܓܢܝ̈ܒܝ.
ܢ̈ܓܓ̤ܢ ܐܒܒܢܝ̈ܒܝ                  ܥ̈ܛܪܝܢ ܪ̈ܚܝܢܝܒܝ ܆܆
ܐܕܝ ܡܣܒܪ̈ܢܐ                     ܐܢܗܪܟܝ ܒܝܘ̣ܠܦܢܐ.     
ܐܬܩܢܒܝ ܒܝܬܓܢܘ̈ܢܐ                 ܠܚܬܢܐ ܢܫܡܝ̈ܢܐ܆܆
ܡܡܠܟܝ ܢܗܪܝܐ                 ܗܘ̈ ܣܩܝ̣ܠܐ ܘ ܫܦܝܐ.
ܥܩܪܰܐ ܗ̈ܘ ܚܝܐ                     ܕܠܥܙܐ  ܣܘܪܝܝܐ܆܆
ܒܝܬ ܨܰܘܒܐ ܫܒܝ̣ܚܐ                 ܕܪ̈ܚܡܝ ܠܡܫܝ̣ܚܐ.
ܕܐܥܛܪܘ ܠܟ̇ܠ ܡܕܢܚܐ              ܒܒܣܝ̣ܡܘܬ ܪ̈ܝܚܐ܆܆
ܟܡܐ ܗܝ̈ܟܠܐ ܬܗܝ̣ܪ̈ܐ                   ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܥܘܡܪ̈ܐ.   
ܘܟܡܐ ܒܝܬ ܣܦܪ̈ܐ               ܗܘ̤ܘ ܠܟܝ ܒܟ̈ܠ ܕܪ̈ܐ܆܆
ܐܡܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ                        ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܒܚܝ̣ܪ̈ܐ܆܆
ܘܚܣ̈ܝܐ ܘܟܘܡܪ̈ܐ                      ܘܕܟ̇ܠ  ܫܦܝ̣ܪ̈ܐ.
ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ                   ܘܝܥܩܘܒ ܐܘܪ̈ܗܘܝܐ.
ܘܪܒܘܠܐ ܚܣܝܐ                      ܘܣܘܓܐܐ ܕܚܣ̈ܝܐ܆܆
ܥܠ ܩܫܝܘܬ ܙܒ̈ܢܐ                  ܘܫܒ̈ܝܐ ܘܐܘܠ̈ܨܢܐ.
ܘܓܘܢ̈ܚܐ ܥܫ̈ܝ̣ܢܐ                    ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢ̈ܬܢܐ܆܆
ܫܠܡܠܟܝ ܐܘ̈ܪܚܘ̤ܡܬܐ              ܕܣܠܩܣ̣ ܚܟܝ̣ܡܐ.
ܫܠܡܠܟܝ ܐܘ̈ܫܢܝܓ̣ܬܐ                ܕܐܒܓܪ ܐܘ̣ܟܡܐ܆܆
ܗܐ ܒܢܝ̈ܟܝ ܕܡܒܕܪܝ̣ܢ             ܒܟ̇ܠ ܣܘ̈ܦܝܢ ܘܐܬܪ̈ܝܢ.
ܠܫܡܟܝ ܡܬܕܒܪܝ̣ܢ                ܘܠܚܘܒܟܝ ܢܛܪܝ̤ܢ܆܆

ܣܘܝܪܝܘܣ.ܐ.ܣܐܟܐ
عن كتاب الآراميون بقلم: المطران اسحق ساكا
[/color] [/size]