ܕܘܟܼܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܣܡܝܠ


المحرر موضوع: ܕܘܟܼܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܣܡܝܠ  (زيارة 3037 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabri Isho

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 101
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܕܘܟܼܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܣܡܝܠ
« في: 12:21 15/08/2005 »
                                       ܕܘܟܼܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܣܡܝܠ

ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܫܘܪ ܒܦܢܝܬܐ ܕܦܝܬܝܐ ܒܣܬܘܟܗܘܠܡـ ܣܘܝܕ ܥܒܼܕܠܗܿ ܕܟܼܪܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܣܡܝܠ ܒܓܘ ܐܘܢܐ ܕܚܘܕܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 7 ܒܐܒ . ܓܘ ܕܐܗܐ ܕܘܟܼܪܢܐ ܡܫܘܬܦܠܘܢ ܓܒ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ
ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܒܣܬܘܟܗܘܠܡ..
ܗܕܟܼܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܕܘܟܼܪܢܐ ܒܡܩܒܠܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܡܝܩܪܐ ܐܦܪܝܡ ܣܡܐܢܘ ܠܐܪ̈ܚܐ ܒܫܝܢܐ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܢܗ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܡܝܩܪܐ ܝܘܣܦ ܐܝܫܘ ܡܡܠܠܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܜܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܦܥܘܐ ܕܣܟܢܕܢܐܒܼܝܐ ܘܡܘܩܪܒܼܠܗ ܡܝܩܪܐ ܡܝܟܼܐܝܠ ܕܘܝܕ ܚܕ̄ ܡܐܡܪܐ ܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܘܐܦ ܡܝܩܪܐ ܐܝܪܡܝܐ ܦܬܝܘܢ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܙܡܪܗܿ ܣܘܥܐܕ ܐܠܝܐܣ ܚܕܐ ܙܡܝܪܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܢܗܿ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܡܐ ܥܘܢܝ̈ܬܐ ܒܣܝܡܬ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܩܝܘܡܐ ܕܡܜܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܜܝܬܐ ܠܡܡܠܠܗ ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܡܘܩܪܒܼܠܗ  ܡܝܩܪܐ ܝܥܩܘܒ ܝܘܚܢܐ ܚܕ̄ ܡܡܠܠܐ ܜܝܡܢܐ ܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܒܫܡܐ ܕܓܒܐ ܕܝܡܘܩܪܜܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܐ̄ܚܪܬܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܠܕܐ ܡܪܘܓܠ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܙܡܪܐ ܐܬܬܘ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܡܝܩܪܐ ܢܝܢܘܣ ܣܒܼܪܝܫܘ ܚܕ̄ ܡܡܠܠܐ ܥܠ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܦܪܡܢ ܕܣܡܝܠ ܘܐܦ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܒܫܡܐ ܕܒܝܬ ܨܘܪܝܐ ܘܣܡܝܠ ܡܘܩܪܘܒܼܐܠܗ ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ ܘܣܘܥܐܕ ܡܘܩܪܒܼܠܗܿ ܚܕܐ ܙܡܝܪܬܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ ܘܐܦ ܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܝܬܐ ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܬܪܬܝ ܥܘܢܝܬܐ ܘܒܚܘܬܡܐ ܡܝܘܩܪܬܐ ܢܓ̮ܘܐ ܟܢܘܢ ܕܡܕܘܒܪܗܿ ܠܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ  ܘܡܘܩܪܒܼܠܗܿ ܟܡܐ ܡܢ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܓܢܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܦܠܜ ܗܘܐ ܟܢܫܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬܝܐ ܝܗܘܐ ܠܐܗܐ ܕܘܟܼܪܢܐ ܫܘܒܼܚܐ ܠܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ..
غير متصل Fader Yokhanna

 • عضو فعال
 • **
 • مشاركة: 37
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
رد: ܕܘܟܼܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ &a
« رد #1 في: 21:47 16/08/2005 »
ܡܥܩܪܐ ܣܒܪܥ ܥܫܘܥ...
ܚܕܐ ܐܩܦܬܐ ܙܥܘܪܬܐ... ܩܕ ܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪܢܥܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܥ ܥܘܚܢܢ ܥܠܗ ܡܢ ܥܕܬܐ ܥܬܥܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ


                                                                          ܩܫ. ܥܘܚܢܢ ܥܥܩܘܒ