الأرقام و الحساب ܡܢܝܢ̈ܐ ܘܡܢܝܘ


المحرر موضوع: الأرقام و الحساب ܡܢܝܢ̈ܐ ܘܡܢܝܘ  (زيارة 4246 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabri Isho

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 101
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܡܢܝܢ̈ܐ ܘܡܢܝܘܬܐ
[/b]    ܒܝܕ : ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ     

ܡܢܝܢ̈ܐ ܘܪ̈ܩܡܐ ܚܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐ̄ܢܫܝܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܢܐ.ܟܐ ܫܡܥܘܚ ܘܚܙܘܚ ܘܐܦ ܡܦܠܚܘܚ ܠܡܢܝܢ̈ܐ ܒܟܠ ܕܘܟܬܐ ܘܒܟܠ ܙܒܼܢܐ ..ܐܢ ܦܝܫܬ ܡܒܘܩܪܐ ܠܫܡܘܟܼ ؟ ܠܝܘܪܟܼܘܟܼ ؟ܬܘܩܠܘܟܼ؟ ܦܘܢܝܘܟܼ ܝܠܗ ܚܕ̄ ܡܢܝܢܐ ..ܜܝܡܐ ܕܟܠ ܡܢܕܝ .. ܝܘܩܪܐ ܣܘܪܗܒܼܐ، ܙܒܼܢܐ، ܫܚܘܢܬܐ،ܩܪܝܪܘܬܐ ، ܡܢܝܘܬܐ ، ܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܕܢ̈ܐ ܘܡܠܘܐ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܣܢܝܩ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܢܝܢ̈ܐ ܘܪ̈ܩܡܐ..ܥܠ ܕܐܗܐ، ܡܢܝܢܐ ܐܠܨܝ̈ܐ ܝܢܐ ܩܐ ܝܕܥܬܐ ܕܜܝܡܐ ܕܡܢܕܝܢ̈ܐ ..                                                   
ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܫܟ̮ܚܬܐ ܕܙܪܘܥܬܐ ܣܓܼܐܠܗܿ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܦܠܘܚܐ ܡܢܝܢ̈ܐ .ܘܐܠܨܝܬܐ ܗܘܐ ܝܕܥܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܘܐܗܐ ܐ̄ܬܐܠܗܿ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܣܗܪ̈ܝܐ ܟܕ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܗ ܘܗܐ ܠܜܫܝܬܗ ܡܓܪܫ 30 ܝܘܡ̈ܐ ܘܡܢ ܠܐܟܼܐ ܗܘܐܠܗܿ ܫܢ̄ܬܐ ܐܪܒܥܐ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܘܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܘܝܪܚܐ 30 ܝܘܡ̈ܐ ܘܫܢ̄ܬܐ 360 ܝܘܡ̈ܐ ܠܦܘܬ ܫܢ̄ܬܐ ܣܗܪܝܬܐ ܒܪܡ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ..ܡܢ ܠܐܟܼܐ ܦܫܠܗܿ ܝܕܥܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܫܡܫܝܬܐ  ..ܗܕܟܼܐ ܡܜܐܠܝܗܝ ܥܡܪ̈ܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܠܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܡܢܝܢ̈ܐ ܘܝܘܡܢ̈ܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕܝܠܝܗܝ ܩܘܪܒܐ ܠܕܙܒܼܢܐ ܕܩܐܡ...                                               
ܫܘܘܫܜܐ ܩܕ̄ܡܝܐ ܒܡܢܝܘܬܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܚܡܫ ܨܒܥ̈ܐ ܕܚܕܐ ܐܝܕܐ .ܗܐ ܠܐܕܝܘܡ ܐܝܬ ܥܡܡ̈ܐ ܒܐܡܝܪܟܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܕ̄ ܬܪܝܢ ܬܠܬܐ ܐܪܒܥܐ ܐܝܕܐ ... 
ܐܝܕܐ ܘܚܕ̄ ܐܝܕܐ ܘܬܪܝ ܘܗܕܟܼܐ ... ܐܦ ܒܡܢܝܢ̈ܐ ܠܬܝܢܝ̈ܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܦܠܚܐ ܐܗܐ
 .       (M C L X  XI  VIII VII  VI V IV III II Iܫܒܼܝܠܐ (   
 ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܐܗܐ ܗܘܐܠܗ ܫܪܫܐ ܕܥܣܪ ܨܒܥ̈ܐ ܕܬܪ̈ܬܝ ܐܝܕ̈ܐ ܗܿܘ ܫܒܼܝܠܐ ܚܕܬܐ ܕܡܢܝܘܬܐ ܘܚܫܒܼܬܐ  ، ܗܕܟܼܐ ܐܡܪܘܚ: ܚܕ̄ ܬܪܝ  ܬܠܬܐ ܐܪܒܥܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܝܢ̈ܐ ، ܥܣܪܐ ܥܣܪܝܢ ܬܠܬܝ ܘܫܪܟܐ ܕܥܣܪ̈ܝܐ ܘܗܐ ܠܡܐܐ ...                         
ܐܝܬ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ ܩܐ ܡܢܝܘܬܐ، ܡܢܝܢܐ ܬܪܝ ܐܘ ܫܬܝܢ ܐܘ ܬܪܥܣܪ ܐܝܟܼ ܫܪܫܐ..ܒܒܼܠܝ̈ܐ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ܫܒܼܝܠܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕ 60 ܘܐܗܐ ܫܒܼܝܠܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܠܐܕܝܘܡ ܐܝ̄ܟܼ ܫܥܬܐ 60 ܩܜܝܢ̈ܬܐ ܘܩܜܝܢܬܐ 60 ܪ̈ܦܦܐ ..                     
ܐܝܡܢ ܕܒܕܪܫܐ ܝܘܚ ܠܡܢܝܘܬܐ ܒܒܼܠܝܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܡܲܢܝ̈ܐ ܕܗܿܘ ܙܒܼܢܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܝܕܥܬܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܦܘܕܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܩܪܝܬܐ ܕܦܝܬܼܐܓܘܪܣ ܝܘܢܝܐ.. ܕܒܐܡܪܐ ܝܠܗܿ : ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܪܒܥܐ ܪܫܝܡܐ ܥܠ ܓܢ̄ܒܐ ܝܪܝܟܼܐ ܕܬܠܝܬ̈ܝ ܓܘܢܝ̈ܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܓܘܢܝܗ 90ܕܪ̈ܓܼܐ ܝܠܗܿ ، ܒܫܘܝܐ ܝܠܗܿ ܥܡ ܡܫܘܚܬܐ ܕܬܪܘܝܗܝ ܡܪ̈ܒܥܐ ܪܫܝܡ̈ܐ ܥܠ ܐܢ̈ܝ ܬܪܝ ܓܢ̄ܒ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܬܠܝܬ̈ܝ ܓܘܢܝ̈ܐ.ܐܗܐ ܠܦܘܬ ܝܕܘܥܬܢܐ ܗܘܠܢܕܝܐ ܕܝܪܒܪܕܝܢ.

ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܦ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ܚܕܝܘܝ̈ܬܐ ܕܡܢܝܘܬܐ ܘܚܫܒܘܢܝܐ ܐܝ̄ܟܼ، ܕܪܥܐ ܩܐ ܝܘܪܟܼܐ ܘܝܗܘܐ 40 ܣܝܢܬܝܡܬܪ̈ܐ ܘ ـ ܟܐܪ ـ ܩܐ ܥܠܝܘܬܐ ܐܘ ܪܡܘܬܐ ܕܚܕ̄ ܡܢܕܝ ܘܩܐ ܝܘܪܟܼܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ܚܕܝܘܬܐ ܕ ـ ܒܝܪܐ ـ ܘܕܝܠܗܿ 8 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ ܘ ܦܠܓܐ  ܘܩܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ـ ܣܐܪ ܒܘܪ ـ ܘܐܗܐ ܝܗܘܐ  6 ܗܝܟܬܐܪ ܘܦܠܓܐ..ܘܩܐ ܪܘܝܚܘܬܐ ܐܘ ܡܲܠܝܘܬܐ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ـ ܟܐ ـ ܐܘ ـ ܐܝܟܐ ـ ܘܝܗܘܐ 84 ܡܢ 100 ܕܚܕܐ ܠܝܬܪܐ ܘܩܐ ܝܘܩܪܐ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ܒܝܢܟܐܪ ܕܝܠܗ ܩܪܝܒܼܐ ܠ 16 ܟܝܠܘ ܓܪܐܡܐ ܘܓܘ ܟܬܒܼܐ ܕܡܢܚܐ ܦܪܘܦܣܘܪ ܒܪ ܡܐܬܦܝܦـ ܐܝܡܢ ܕܠܘܚ̈ܐ ܡܠܠܘܠ̈ܐ ܝܢܐ ـ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܒܼܠܝ̈ܐ ܡܘܫܟܚ̮ܠܘܢ ܠܣܝܦܪ ܠܦܘܬ ܡܬܡܕܢܚܢܐ ܐܠܡܢܝܐ ܦܿܝܢܟܠܪ ...                                                   
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܠܗ ܚܕ̄ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܐܝܬ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܟܬܒܼܝ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܒܝܗ ..ܐܢ̈ܐ ܡܘܦܠܚܠܝܗܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܢܝܢ̈ܐ ܐ ܝܠܗܿ ܚܕ̄ ܒ ܝܠܗܿ ܬܪܝ ܙ ܝܠܗܿ ܬܡܢܝܐ ܝ ܝܠܗ ܥܣܪܐ ܦ ܝܠܗܿ 80 ܘܐܬܘܬܐ  ܩ ܝܠܗܿ 100 ܬ ܝܠܗ 400..               
ܐܢ ܒܥܬ ܟܬܒܼܬ 1322 ܬܬܬܩܟܒ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܐܘܪܚܐ  ܥܒܼܝܕܐ ܠܝܗܝ ܦܫܝܜܬܐ .ܟܕ ܒܡܬܒܼܬܐ ܕܚܕ̄ ܣܪܜܐ ܥܠ ܐܬܘܬܐ ܐ̄̄̄̄̄ ܐܘ ܬܚܘܬܗܿ ܒܦܝܫܗܿ ܐܠܦܐ، ܘܚܕ̄ ܣܪܜܐ ܬܚܘܬ ܗ ܒܩܪܘܚܠܗܿ ܚܡܫܐ ܐܠܦ̈ܐ ܘܗܕܟܼܐ..ܐܝܢܐ ܗܿܘ ܡܢܕܝ ܐܠܨܝܐ ܕܒܥܝܢ  ܐܡܪܢܗ ܝܠܗ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܬܝܬܐ ܨܘܪܬܐ ܕܟܬܒܼܬܐ ܕܡܢܝܢ̈ܐ ...ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܥܪ̈ܒܝܐ  ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ
ܗܢܕܘܝ̈ܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܡܘܒܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܘܓܠܝܬܐ  ܐܝ̄ܟܼ ܫܪܪܐ ܕܡܢܝܢ̈ܐ ܓܢܝܗܝ.                                                             
ܡܢܝܢ̈ܐ ܕܡܦܠܘܚܝܗܝ ܝܘܚ ܐܬܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ .. ܒܐܗܐ ܨܘܪܬܐ
ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܐܠܦ ܒܝܬ ܡܫܘܘܫܜܠܗܿ ܠܡܢܝܢ̈ܐ  ܘܠܡܘܕܝ ܐ ܝܠܗܿ ܚܕ̄ ܘܠܐ  ܝܠܗܿ ܚܕ̄ ܡܢܝܢܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ؟ ܘܠܡܘܕܝ ܕ ܝܠܗܿ ܐܪܒܥܐ ܘܠܐ ܚܕ̄ ܡܢܝܢܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ؟ ܐܢ ܓܫܩܘܚ ܠܣܪܜܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܡܒܝܘܢܐܝܠܗܿ ܒܓܠܝܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܟܡܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܐܝܬܠܗܿ. 3 ܐܝܬܠܗ ܬܠܬ ܓܘܢܝ̈ܐ. 6 ܐܝܬܠܗ ܫܬ ܓܘܢܝ̈ܐ. ܘܣܝܦܪ ܠܝܬܠܗ ܓܘܢܝ̈ܐ ، ܓܠܘܠܐ ܝܠܗ ܘܚܘܕܪܢܝܐ .. ܗܕܟܼܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܡܫܘܪܪܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܘܕܐܟܼܝ
ܐܬܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡܢܝܢ̈ܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ...                                        [/font] [/size] [/font] [/size]
غير متصل Janan Kawaja

 • اداري منتديات
 • عضو مميز متقدم
 • *
 • مشاركة: 23405
  • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ صبري ايشو المحترم
شعرت بالسعادة والافتخار وانا اطلع على احد نتاجاتك القيمه املا الاستمرار  وداعيا لك بدوام الصحه ..
        اخوك
    نادر حلاوي


غير متصل sayed_200691

 • عضو جديد
 • *
 • مشاركة: 1
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته الاخ الكريم والعالم الجليل الاخ نتمنى ان نستعلم عن الحروف السريانيه ومعناها بالعربيه ومن تكون لغتهم السريانيه هل هم الجن ام الملائكه ام الانس واتمنى منك ارفاق ملف صوتى لسيادتكم بالنطق الصحيح للحروف جزاكم الله خير فينا وهل التعامل بالبرهتيه حرام ام حلال فى الشريعه الاسلاميه ام هى بدعه