ܓܘ ܢܘܟܼܪܝܘܬܐ ܐܢܐ ܚܫܢܐ في الغربة انا حزين


المحرر موضوع: ܓܘ ܢܘܟܼܪܝܘܬܐ ܐܢܐ ܚܫܢܐ في الغربة انا حزين  (زيارة 1984 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܓܘ ܢܘܟܼܪܝܘܬܐ ܐܢܐ ܚܫܢܐ

ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܚܵܕܘܼܬܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܘܟܼܪܵܝܬܵܐ
ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܘܲܪܕܝܼ ܦܸܩܚܵܐ ܕܚܵܕܘܼܬܵܐ
ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܦܸܨܚܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܢܘܟܼܪܵܝܘܼܬܵܐ
ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܢܵܓ̰ܸܒ ܠܵܚܘܼܡܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܚܘܼܒܝܼ
ܒܪܓܼܝܼܓܘܼܬܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܵܣܘܼܡܹܐ ܕܲܪܒܝܼ
ܡܘܼܢܫܵܐ ܝܘܸܢ ܠܚܠܝܼܬـܝܼ ܡܘܼܢܫܵܐ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ
ܦܠܵܛܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܝܼ ܩܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܥܕܵܢܵܐ

ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܸܥܒܼܵܪܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܡܘܿܚܸܒܬـܝܼ
ܦܲܓܼܪܝܼ ܒܸܢܘܵܠܵܐ ܩܛܵܠܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܝܼ
ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܢܝܼ ܦܪܝܼܡܵܐ ܝ݇ܘܸܢ ܪܘܼܚܝܼ
ܗ̇ܘ ܝܲܘܡܵܐ ܕܫܒܸܩܠܝܼ ܥܲܠܵܟܼܝ ܡܘܼܚܸܒܬـܝܼ

ܟܲܘܟܼܒܼܝܼ ܠܲܓ̰ܠܘܼܓ̰ܹܐ ܒܫܡܲܝܵܐ ܕܐܵܗ ܠܸܒܝܼ
ܫܪܵܓܼ݇ܝܘܿܗ̇ ܒܲܗܪܘܼܢܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܗ ܚܘܼܒܝܼ
ܕܪܵܓܼܫܸܢ ܡܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܕܫܸܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܘܼܪܒܝܼ
ܡܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܦܵܩܵܐ ܕܚܘܿܒܝܼ
ܡܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܦܵܩܵܐ ܕܐܲܬܪܝܼ