حلقات تعليم اللغة لكيان ابناء النهرين مكتب ملبورن


المحرر موضوع: حلقات تعليم اللغة لكيان ابناء النهرين مكتب ملبورن  (زيارة 2343 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بدران امـرايا

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 745
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكترونيمتصل Eddie Beth Benyamin

 • عضو مميز
 • ****
 • مشاركة: 1414
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܠܲܡܝܲܩܪܘ݂ܬܸܗ ܪܵܒܝ݂ ܒܲܕܪܵܢ ܥܘ݂ܡܪܵܝܵܐ

ܒܲܣܝ݂ܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܡܘ݂ܩܪܸܒ݂ܠܘ݂ܟ ܩܵܠܲܢ ܠܐܵܗܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ܡܝܲܬܪܵܢܵܐ .

ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܝ݉ܘܸܢ ܕܡܵܩܪܸܒܸܬ ܒܚܵܠܲܩܬܵܐ ܕܒܹܐ݉ܬܵܝܵܐ ܫܘ݂ܡܵܗܸ̈ܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܣܢܝܼܩܸܐ ܝ݉ܘܲܚ ܥܲܠܲܝܜ ܕܐܝ݂ܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐܸܢܓܠܝ݂ܣ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝ݉ܠܵܗܿ ܕܟܵܬܒܲܚ ܠܗ݉ܘܿܢ ܒܠܸܫܵܢܲܢ , ܐܲܝܟ݂ ܕܒܹܐ݉ܬܵܝܵܐ :
Computer , Internet , cell phone ... ܘܫܲܪܟܵܐ .

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ... ܒܸܕ ܚܵܬܡܸܢ ܠܐܵܗܵܐ ܒܵܥܘ݂ܬܵܐ ܒܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܗܝ݂ܪܵܐ ܢܝܼܢܸܒ ܠܵܡܵܣܘܼ ܕܚܬܸܡܠܸܗ ܠܐܹܓܲܪܬܸܗ ܩܵܠܝ݂
(( ܬܵܘܕܝܼ ܣܲܓܝܼ ܘܲܩܘܵܐ ܚܠܹܡ )) .

ܡܝܲܩܪܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܐܸܕܝܼ ܕܒܹܝܬ݂ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ   


غير متصل بدران امـرايا

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 745
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܒܫܸܡ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܚܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܡܹܝܢ
ܐܲܚܝܼ ܘܟܼܵܬܼܘܿܒܼܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܪܵܒܝܼ ܐܲܕܲܝ ܒܹܝܬܼ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ
ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ
ܩܵܕܡܵܐܝܼܬܼ ܩܲܒܸܿܠ ܝܲܬܼܝܼܪ ܩܘܼܠܵܣܝܼ ܘܫܲܦܝܼܪ ܫܲܝܢܝܼ
ܘܬܼܵܘ̈ܕܸܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܘܼܟܼ ܛܵܒܼܵܐ ܘܛܲܢܵܢܵܐ ܘܚܲܠܝܵܐ ܘܲܠܟܼܠ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܩܵܪܬܼܘܼܟܼ ܐܵܡܹܝܢ،ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܠܝܼ ܛܥܲܢܬܼܵܐ ܕܡܸܢܬܼܵܐ ܠܲܥܒܼܵܪܬܼܘܼܟܼ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܡܠܘܿܐܝܼ ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܲܡܚܝܼܠܵܐ. ܓܹܝܪ ܪܵܒܝܼ ܪܲܥܝܵܢܘܼܟܼ ܝܼܠܹܗ ܡܝܵܩܪܵܐ ܘܲܬܼܪܝܼܨܵܐ ܘܲܒܼܕܘܼܟܹܗ ܠܹܗ،ܘܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܒܸܕ ܡܢܵܣܸܢ ܥܵܒܼܕܸܢ ܡܵܐ ܕܢܵܦܸܩ ܡܼܢ ܐܝܼܕܝܼ ܕܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ ܨܘܿܒ ܝܵܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܓܸܓܼܠܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܘܲܕܠܵܐ ܬܵܘܚܵܪܬܼܵܐ،ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡ ܚܲܡܝܼܡ ܚܒܵܠ ܫܲܘܝܼܝ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܸܠܝܼܫܵܝܵܐ ܠܹܐܝܠܹܗ ܒܗܿܘ ܕܲܪܓܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܲܚܡܸܠܸܢܹܗ ܘܡܲܦܠܚܹܢܹܗ ܒܗܵܢܵܐ ܓܹܢ̄ܒܵܐ ܐܘܿ ܚܲܒܼܪܝܼ ܣܵܓܿܝܼ ܥܲܙܝܼܙܵܐ.
ܒܫܘܼܠܵܡ ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ ܐܸܠܵܐ ܕܐܵܡܪܸܢ ܠܘܼܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܛܸܪܘܼܟܼ ܘܝܵܗܒܼܠܘܼܟܼ ܐܲܝܟܼ ܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ ܕܠܸܒܘܼܟܼ.
ܒܵܪܸܟܼܡܵܪܝ
ܡܝܵܩܪܵܢܘܼܟܼ
ܒ.ܥܘܼܡܪܵܝܵܐ