ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ


المحرر موضوع: ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ  (زيارة 1237 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بشير متي توما الطورلّي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 212
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
« في: 19:05 10/06/2017 »

ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݂ܫܶܗ ܡܳܪܰܢ
ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ
ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܟ݂ܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡܶܗ
ܣܳܡܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝ̈ܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂̈ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܡܰܘܬ݁ܪ̈ܳܢܶܐ
ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܗܽܘܢ
ܘܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܪ̈ܰܒ݁ܶܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ
ܕ݁ܐܶܫܬ݁ܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ ܢܶܒ݂ܥܗܽܘܢ
ܡܰܝ̈ܳܐ ܨܠܺܝܠܳܐ ܕ݂ܝܰܕ݂̈ܥܳܬ݂ܳܐ
ܘܦܰܝܶܓ݂ܘ ܨܰܗܘܳܐ ܕ݂ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ܗܽܘܢ
ܘܰܪܘܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ
ܕ݁ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܕ݂ܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝ̈ܢ
ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ
ܣܶܦ݂ܪ̈ܶܐ ܬ݂ܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕ݂ܝ݁ܰܕ݂̈ܥܳܬ݂ܳܐ
ܫܒ݂ܰܩܘ ܠܰܢ ܪ̈ܰܒ݁ܳܢܰܝܢ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ
ܬ݁ܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬ݂ܡܰܪܶܐ ܒ݂ܗܺܘܢ
ܘܰܢܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܰܢ ܕ݁ܶܐܒ݂ܰܕ݂
ܒ݁ܥܰܡܠܳܐ ܬ݂ܟ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ
ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܐܺܝ̈ܢܶܐ
ܘܢܶܚܣܰܪ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܡܰܢ
ܕ݂ ܒ݁ܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܝ ܒܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܫܢܬ݂ ܒܝܙ