ܣܒܼܪܐ ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܕܚܫܟܐ امل عبر امواج الظلام


المحرر موضوع: ܣܒܼܪܐ ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܕܚܫܟܐ امل عبر امواج الظلام  (زيارة 1900 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܣܒܼܪܐ ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܕܚܫܟܢܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ
ܗܐ ܠܝܠܐ ܦܪܣܐ ܠܟܠܝܗܝ ܡܢܕܝܢ̈ܐ
ܓܘܠܦܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܪܦܘܝـܝ ܒܚܦܩܐ
ܕܐܢܝ݇ ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܢܚܫܐ ܡܒܪܘܩܐ
ܕܡܘܢܐ ܠܦܓܼܪܝ
ܠܕܡܥ̈ܝ ܡܫܦܘܚܐ
ܡܫܩܘܝܐ ܠܐܪܥܝ ܕܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ
ܡܫܩܘܝܐ ܠܚܝܙ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܕܐܢܝ݇ ܕܪ̈ܐ.

ܗܐ ܥܝܢ̈ܝ ܩܠܝܩ̈ܐ ܥܠ ܡܝܐ ܣܢܝܩ̈ܐ
ܣܒܼܪܐ ܩܐ ܕܥܒܼܕܢ ܡܐܢܝ ܒܪ̈ܝܐ
ܡܠܝ̈ܐ ܡܗܒܒܼ̈ܐ ܘܘܪ̈ܕܐ ܕܢܝܣܢ̈ܐ
ܪܝܚܝܗܝ ܗ̇ܘ ܦܘܚܐ ܦܠܛܐ ܡܢܦܣܝ
ܘܐܪܥܝܗܝ ܫܡܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܓܚܟܐ ܕܚܫܝ.

ܐܢܐ ܒܪܒܘܛܐ ܒܩܦܠܐ ܕܚܕ݇ ܣܪܝܩܐ
ܡܛܐܘܠܐ ܒܓܪ̈ܡܝ ܟܕ ܒܣܪܝ ܦܪܝܩܐ
ܚܫܟܐ ܕܟܠ ܩܒܼܪܐ ܥܠܝ ܫܕܠܢܐ
ܝܘܡܢ̈ܝ ܥܒܼܪܐ ܣܚܝܐ ܓܘ ܕܡܥ̈ܝ
ܒܣܒܼܪܐ ܕܚܙܢܐ ܡܘܚܒܬـܝ ܚܠܝܬܐ
ܕܡܫܬܢ ܥܠ ܨܗܘܝ ܡܣܦܘܬ̈ܗ̇ ܚܠܝ̈ܐ
ܘܡܫܢ ܥܠ ܕܡܥ̈ܝ ܕܝܘܡܢ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ
ܕܝܘܡ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܒܒܣܟܟ̈ܗ̇ ܚܠܝ̈ܐ
ܘܡܩܡܢ ܡ̣ܢ ܓܚܟܗ̇ ܒܘܒܠ̈ܐ ܕܢܝܣܢ̈ܐ
ܘܫܩܠܢ ܡ̣ܢ ܨܕܪܗ̇ ܪ̈ܝܚܐ ܥܛܪ̈ܢܐ
ܕܦܪܣܐ ܚܕܘܬܐ
ܕܦܪܣܐ ܡܪܕܘܬܐ
ܘܗܘܝܐ ܢܝܚܘܬܐ
ܘܗܘܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܠܥܡܐ ܕܣܢܝܩܘܬܐ
.