ܠܡܢܐ ܗܕܐ ܒܝܫܘܬ ܓܕܐ؟


المحرر موضوع: ܠܡܢܐ ܗܕܐ ܒܝܫܘܬ ܓܕܐ؟  (زيارة 2406 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabri Isho

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 101
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܠܡܢܐ ܗܕܐ ܒܝܫܘܬ ܓܕܐ؟
« في: 18:03 02/06/2007 »

                                                            ܠܡܢܐ ܗܕܐ ܒܝܫܘܬ ܓܕܐ؟ 
ܒܝܕ : ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘܿ

ܠܡܢܐ ܦܝܫܐ ܝܘܢ  ܜܠܝܡܐ ؟
ܠܡܢܐ ܡܵܘܒܕܠܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܫܠܡܐ؟
ܠܡܢܐ ، ܥܣܩܘ̈ܬܝ ، ܡܚܫܢܘ̈ܬܝ ،
ܘܐܘܪ̈ܚܝ ܝܪ̈ܝܟܼܬܐ ܠܝܬܠܝܗܝ ܫܘܠܡܐ؟
ܐܲܠܗܐ ܕܒܪܐܠܗ ܠܣܘܝܕܝܐ ، ܕܐܢܡܪܟܝܐ ܗܘܠܢܕܝܐ
ܗܿܘ ܒܪܐܠܗ ܐܦ ܠܣܘܪܝܐ ...
ܗܢܘܢ ܚܝܝܢ ، ܘܚܢܢ ܠܒܣܬܪܐ ܗܦܟܼܝܢܢ ، ܗܐ ܠܢܘܩܙܐ ܕܫܘܪܝܐ
ܗܢܘܢ ܡܠܝ̈ܢ ܜܝܒܘ̈ܬܐ ، ܘܚܢܢ ܜܥܝܢ̈ܐ ܡܚܫܢܘ̈ܬܐ .

ܐܝܟܐ ܝܠܗܿ ܩܘܫܬܐ ؟ ܐܝܟܐ ܝܠܗܿ ܙܕܝܩܘܬܐ ؟ 
ܠܒܐ ܪܒܐ ، ܐܝܕܐ ܫܦܝܥܬܐ ، ܕܠܐ ܣܢܝܩܘܬܐ
ܟܠܗܘܢ ܚܠܦܠܗܘܢ ܠܒܝܫܘܬܐ ، ܢܟܼܠܘܬܐ ،
ܠܒܐ ܥܝܩܐ ، ܥܝܢܐ ܚܫܝܟܬܐ ، ܘܚܝ̈ܐ ܕܓܒܼܝܘܬܐ ؛
ܠܐ ܚܙܝܐ ܝܘܚ ܩܕ̄ܡ ܐܩܠ̈ܢ ، ܘܠܐ ܚܝܪܐܝܘܚ ܠܪܘܚܩܐ ܘܠܕܥܬܝܕܘܬܐ
ܗܘܝ̈ܐ ܐܝ̄ܟܼ ܪܩܕܬܐ ܕܣܬܪܝܦܬܝܣ ܕܫܠܚܐ ܠܒܼܘܫ̈ܗܿ ܡܢܬܼܐ ܡܢܬܼܐ

ܫܒܼܩܠܢ ܠܐܬܪܢ ܗܘܝܠܢ ܐܟܼܣܢܝ̈ܐ
ܜܥܝܠܢ ܡܫܠܡܢܘ̈ܬܢ ܘܥܝܕ̈ܝܢ
ܦܫܠܢ ܐܝ̄ܟܼ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ
ܪܚܝܩܠܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ، ܕܘܒܪ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ،
ܘܐܣܪ̈ܐ ܐ̄ܢܫܝ̈ܐ ܘܦܫܠܢ ܓܠܘܝ̈ܐ
ܕܝܠܝܬܐ ܓܠܝܬܐ ܘܐܠܨܝܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܗܝܝܘܬܢ،
ܠܫܢܢ ܡܩܘܕܫܐ ܡܡܝܘܬܗ ܝܘܚ
ܡܡܠܠܘܠܐ ܝܘܚ ܠܫܢܐ ܣܘܝܕܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ܐܢܓܠܝܙܝܐ
ܘܫܪܟܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ، ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܘܡܥܪ̈ܒܼܝܐ ...

ܠܐ ܝܐ ܐܚܘܢܐ ، ܠܐ ܝܐ ܚܬܐ
ܘܵܠܹܐ ܥܠܝܢ ܕܗܘܚ ܫܪ̈ܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܟܼܢ
ܐܠܨ ܥܠܝܢ ܕܩܪܚ ܘܝܠܦܚ ܘܡܣܓܼܚ ܝܘܕܥܢ
ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܜܪܚ ܠܫܢܢ ܘܡܣܬܪܚ ܜܟܼܣ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܢ
ܠܐ ܡܢܫܚ ܠܥܦܪܢ ܘܗܿܝ ܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܡܟܬܒܼܙܒܼܢ̈ܢ
ܡܬܒܼܚ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ، ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܜܒܼ̈ܐ ،
ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܠܡܐ ، ܒܚܘܒܐ ܘܐܘܝܘܬܐ
ܒܡܜܚ ܠܢܨܚܢܐ ܘܠܪܘܡܪܡܐ ...
ܘܐܢ ܠܐ، ܡܘܬܐ ܝܠܗ ܫܘܠܡــــــــــܐ ...


ܒܝܫܘܬ ܓܕܐ ألحظ التعيس    ܠܡܢܐ ܡܘܒܕܠܝ  لماذا أضعتܡܚܫܢܘ̈ܬܝ   مآسيَ     ܠܒܣܬܪܐ ܗܦܟܼܝܢܢ  إلى الوراء نعود
ܜܝܒܘ̈ܬܐ  نِعَم     ܩܘܫܬܐ حق    ܙܕܝܩܘܬܐ  ألصدق
ܐܝܕܐ ܫܦܝܥܬܐ ألسخاء  ܢܟܼܠܘܬܐ  إحتيال  ܕܥܬܝܕܘܬܐ مستقبل
ܡܢܬܐ  قطعة (جزء)  ܐܟܼܣܢܝ̈ܐ غرباء  ܡܫܠܡܢܘ̈ܬܐ  عاداتܓܠܘܝ̈ܐ  مهاجرين   ܗܝܝܘܬܐ  هوية   ܘܵܠܹܐ ܥܠܝܢ يجب علينا
ܡܣܓܼܚ  نزيد  ܡܕܝܢܝܘܬܢ  حضارتنا   ܡܟܬܒܼܙܒܼܢܢ  تأريخنا