عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - قشو ابراهيم نيروا

صفحات: [1]
11
ds.ankawa.com/uploads/1502686907654.jpg[/img][/url]
Qasho Ibrahim Nerwa 13-8-2017

45

قــبـــل اخـــتـــراع الـــســـاعـــة والـــروزنـــامـــة كـــان لأبـائـــنــــا واجــدادنـــــا بـــالـــوقــــت فــــي قـــريـــــة قــــارو نــيـــروا مـــع تــحــــيـــاتـي وشـــكـــــزاً؟

89
نتاجات بالسريانية / صوم نينوى ؟
« في: 09:12 18/01/2016  »


100

                                       11-11-2015
                           

107
//uploads.ankawa.com/][/url]/1442101838461.jpg[/img][/url]/1442101838461.jpg[/img][/url]//uploads.ankawa.c

111
http:/1437250444539.jpg[/img][/url]//uploads.ankawa.com/uploads/1437250260136.jpg

136

164
المنبر الحر / JOZ 1988 ANFAL
« في: 22:12 02/03/2013  »
                            i بسم الأب والأبن والروح القدس      
 مذبحة او مجزرة انفال السنة 1988 من كمب تركيا ان الآشوريين الذين عادو إلى ارض الوطن من الكمب كور ودياربكر وميردين بتاريخ 4-10-1988 كان مصيرهم مجهولا الى هذا التاريخ 9-4-2003 بعد سقوط النظام ايضا علمنا بانهم دفنوا احياء في حفر عميقة .كان عددهم 95 فردا من اطفال والنساء والرجال 33 منهم كانوا اقربائي من اهالي قارو قرية نيروا والباقي من قرية باش وقرية ويلة وقرية دركني منطقة نهيل ومن قرى برواري بالا قرية موسكا مع المرحوم القس شمعون كاهن قرية جلك برواري بالا وكذلك من قرية كوندكوسا منطقة دوسكي . لقد راحو ضحايا الأنفال ومازال لحدلان يوجد بعض من ابناء شعبنا يدافعون على الدكتاتورية في كل شئ يكتبون من مصالحهم . وتوجد لدي المزيد من الأسماء والمواليد هؤلاء الأقرباء الأبرياء الذين رحلوا ضحايا الدكتاتورية . وهم من اهالي قرية قارو - قرية باش - قرية ويلة - قرية دركني . ومن يرغب بالكتابة على هذا الموضوع فساءكون شاكرا له وسارد له باللغة الأم .مع الشكر والتقدير إلى إدارة موقع عنكاوا كوم .
    
          قشو إبراهيم نيروا   سان دياكو؟  

165
   ܞ  
        ܒܫܡܵܐ ܕܬܠܥܬܵܥܘܬܵܐ ܩܕܥܫܵܐ  
ܩܨܵܬ ܕܣܵܥܘܪܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܵܪܓܹܢܥ ܣܵܥܘܪܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܥ ܡܵܪܥܵܡ ܥܡܵܐ ܩܕܥܫܬܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܵܪܓܹܢܥ ܫܡܹܐ ܪܵܢܕܘ ܀ ܗܕܟܵܐ ܪܵܢܕܘ ܒܨܠܵܥܹܐܗܘܵܐ ܒܐܘܪܚܵܐ ܡܢ ܕܐܵܢܥ ܡܵܬܘܵܬܹܐ ܕܫܒܵܒܹܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܪܹܫ ܦܘܡܵܐ ܕܥܵܥܢܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܵܪܓܹܢܥ ܪܹܫܵܐ ܕܥܥܢܵܬܹܐ ܫܡܵܐ ܩܵܐ ܡܵܬܵܐ ܐܥܢܵܐ ܡܢ ܢܵܓܹܣܬܵܢ ܚܙܐܠܹܗ ܚܕܵܐ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܡܵܢܬܵܐ ܕܐܵܢܥ ܡܵܬܘܵܬ ܹܐ ܕܫܒܵܒܹܗܥ ܪܹܫ ܓܵܘܙܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܒܠܩܵܛܵܐ ܓܵܘܙܹܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܥ ܡܵܪܥܵܡ ܥܡܵܐ ܩܕܥܫܬܵܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܡܵܟܥܚܘܬܵܐ ܐܡܹܪܹܗ ܩܵܐ ܕܗܵܥ ܢܫܵܐ ܩܵܡܘܕܥ ܐܥܘܵܬ ܒܠܩܵܛܵܐ ܡܢ ܓܵܘܙܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܒܠܫܵܢܵܐ ܕܩܘܪܕܵܥܹܐ ܗܵܥܓܵܗ ܗܵܥ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܡܵܢܬܵܐ ܡܢ ܪܹܫ ܓܵܘܙܵܐ ܦܫܠܗ ܒܚܠܵܛܵܐ ܘܒܣܥܵܟܵܐ ܩܵܐ ܡܢܚܵܐ ܕܪܵܢܕܘ ܣܵܥܘܪܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܘܐܡܹܪܵܗ ܩܵܬܹܗܥ ܕܵܥܪܹܐ ܟܥܵܐ ܥܵܥܢܥ ܥܘܡܪܵܐ ܡܘܕܥ ܐܠܹܗ ܀ ܗܕܟܵܐ ܡܢܵܚܵܐ ܕܪܵܢܕܘ ܚܵܕ ܐܢܵܫܵܐ ܒܪܥܟܐ ܘܪܵܒܐ ܡܟܥܟܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܡܗܘܥܹܡܢܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܘܡܫܥܚܵܐ ܩܵܕܡ ܫܵܒܘܩܠܵܐ ܗܵܥ ܢܫܵܐ ܩܘܪܕܵܥܬܵܐ ܒܪܹܫ ܓܵܘܙܹܐ ܘܦܫܠܹܗ ܒܨܠܵܥܵܐ ܠܒܵܥܬܹܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܦܫܠܵܗ ܚܵܕܟܵܐ ܪܚܩܵܐ ܡܢ ܗܵܥ ܕܘܟܬܵܐ ܦܫܠܹܗ ܒܛܠܵܒܵܐ ܡܢ ܐܠܵܗܵܐ ܘܡܢ ܡܫܥܚܵܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܥܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܘܥܵܐ ܡܵܪܬܥ ܡܵܪܥܵܡ ܥܡܵܐ ܩܕܥܫܬܵܐ ܐܡܹܪܹܗ ܠܵܐ ܕܵܒܩܥܬܘܠܵܐ ܥܠܥ ܐܥܢܵܵܐ ܐܹܢ ܹܐܹܕܥܘܡ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܫܩܥܠܵܐ ܗܵܩܘܬܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܡܢ ܕܗܵܥ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܡܢܬܵܐ ܕܟܹܐ ܒܠܩܵܛܹܐܠܵܗ ܓܘܙܹܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܐܡܪܹܗ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܥܵܒܪܹܢܹܐ ܬܵܪܥܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܗܵܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܛܵܥܵܐ ܠܒܵܥܬܹܐ ܪܵܢܕܘ ܗܵܠܵܐ ܐܥܠܹܗ ܒܵܪܩܘܠ ܕܐܵܢܥ ܓܵܘܙܹܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܡܢ ܢܓܹܣܬܵܢ ܦܵܥܘܵܐ ܚܠܥܡܵܐ ܕܓܵܘܙܵܐ ܛܡܹܛܹܐ ܗܵܥ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܵܡܵܢܬܵܐ ܪܹܫܵܐ ܘܪܹܫܵܐ ܨܠܹܐܠܵܗ ܡܢ ܪܹܫ ܓܵܘܙܵܐ ܢܦܹܐܠܵܗ ܬܚܘܬ ܓܵܘܙܵܐ ܠܐܪܥܵܐ ܘܡܬܠܵܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܐܵܗܵܐ ܵܩܵܨܬ ܕܡܢܚܵܐ ܕܪܢܕܘ ܐܥܠܵܗ ܡܢ ܩܵܕܡ 50 ܫܢܹܐ ܓܵܘ ܕܵܪܵܐ ܕܥܒܵܪ ܀ ܗܕܟܵܐ ܗܘ ܕܦܵܠܹܚ ܩܵܐ ܥܘܡܪܐ ܒܵܗܵܥܡܵܢܘܬܵܐ ܘܗܘܥܵܐ ܫܵܪܥܪܵܐ ܘܕܘܙ ܩܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܡܵܪܥܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܒܘܬ ܫܡܥܹܐܠܹܗ ܩܵܠܹܐ ܀ ܐܥܢܵܐ ܗܵܘ ܕܗܘܥܹܵܐܠܹܗ ܥܠܕܥܵܢܵܐ ܘܐܟܠܵܐ ܡܢܕܥ ܕܥܘܡܪܵܐ ܗܵܘ ܥܘܟܪܵܐ ܐܥܠܹܗ ܣܛܥܡܠܹܐ ܒܵܥܬܹܐ ܠܹܐܠܹܗ ܕܥܥܵܐ ܒܓܵܢܹܐ ܀ ܩܵܨܵܬ ܕܚܵܕ ܐܢܵܫܵܐ  ܦܥܵܕܹܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܵܕ ܥܡܪܵܐ ܐܡܹܪܹܗ ܗܹܐ ܥܘܡܪܵܐ ܹܠܹܐܥܘܹܢ ܡܘܡܥܵܐ ܒܥܘܟ ܒܕܘܓܹܠܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܐܘܦ ܥܘܡܪܵܐ ܐܡܪܹܗ ܗܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܹܠܹܐܥܘܹܢ ܡܘܚܪܒܹܐܠܹܗ ܒܵܥܬܘܟ ܘܐܵܢܬ ܠܵܐ ܕܥܥܥܵܐ ܒܓܵܢܘܟ ܀ بقلم قشو إبراهيم نيروا من سان دياكو               16 -1-2013 ܠܡܵܪܢ ܀  

صفحات: [1]