Ankawa.com
montadayaat montadayaat montadayaat montadayaat
English| عنكاوا |المنتديات |راديو |صور | دردشة | فيديو | أغاني |العاب| اعلانات |البريد | رفع ملفات | البحث | دليل |بطاقات | تعارف | تراتيل| أرشيف|اتصلوا بنا | الرئيسية
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
07:30 24/04/2014

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة


بداية تعليمات بحث التقويم دخول تسجيل
  عرض الرسائل
صفحات: [1]
1  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / ܐܘܿܠܝ݂ܬ݂ܵܐ ܬܵܝ݂ܘ݂ܣܦ ܟܘܿܢܕܵܐ في: 12:23 08/10/2012

 
 
 
                                                   ܐܘܿܠܝ݂ܬ݂ܵܐ ܬܵܝ݂ܘ݂ܣܦ  ܟܘܿܢܕܵܐ
 
ܐ  -  ܒܠܒܵܐ ܩܝ݂ܕܵܐ ، ܫܩܹܠܝ݂ ܒܐܝ݂ܕܝ݂ ، ܚܿܕ ܩܲܠܵܡܵܐ
ܒܚܲܫܵܐ ܘ݂ܕܡܥܸܐ ، ܕܐܲܡܪܹܢ ܠܝ݂ܲܘ݂ܣܦ ، ܦܘܿܫ ܒܫܠܵܡܵܐ
 
بلبا قيدا , شقلي بايدي , خا قلآما
بحشا ودمعه , دأمرن ليوسب , بوش بشلآما
ܒ -  ܦܘܿܫ ܒܫܠܵܡܵܐ ، ܘ݂ܒܡܘܿܬ݂ܘ݂ܟ ܬܒܸܝ݂ܪܘ݂ܟ ܠܒܵܘܿܬ݂ܵܐ
ܕܐܲܢ ܩܲܪܝܒ݂ܸܐ ، ܘ݂ܕܐܲܢ ܪܲܚܘ݂ܩܸܐ ، ܘ݂ܕܟܠ ܐ݉ܢܲܫܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
بوش بشلآما , وبموثوخ تويروخ لباواثا
دأن قاريوه , ودأن راحوقه , ودكول ناشواثا
ܓ  -  ܡܲܗܵܐ ܐܲܡܪܸܢ ، ܬܵܐ ܐܝ݂ܠܫܘܵܐ ، ܚܵܬ݂ܝ݂ ܒܒܟ݂ܝ݂ܵܐ
ܕܟܡܫܘܿܩܬܲܗ ، ܦܸܫܬܵܐ ܠܚܿܘܿܕܲܗ ، ܕܠܵܐ ܣܘ݂ܠܵܝ݂ܵܐ
ماها أمرن تا اليشوا خاثي ببخايا
دكمشوقته بشته لخوده دلا سولايا
ܕ  -  ܡܲܗܵܐ ܐܲܡܪܸܢ ، ܠܝ݂ܡܘ݂ܟ ܓ݂ܒܢܬܲܐ ܘ݂ܚܲܫܵܢܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܩܒ݂ܪܬܵܗ ܠܒܪܘܿܢܲܗ ، ܒܐܵܕܝ݂ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܢܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ما امرن , ليموخ غبنتا وحشانيثْا
قورتا لبرونه , بأدي اثرا دنخرايوثا
ܗ -  ܠܘ݂ܐܲܝ݂ ܒܪܘܿܢܘ݂ܟ ، ܡܝ݂ܘ݂ܬܡܵܐ ܠܒܵܒܸܗ ، ܒܓ݂ܵܪܝ݂ܒܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܥܠܘ݂ܟ ، ܬܲܕ ܥܝ݂ܸܢܬܸܗ ܒܕܵܝ݂ܡܘ݂ܬ݂ܵܐ
لؤي برونوخ , ميوتما لبابه بغاريبوثا
سنيقا اللوخ , تد عينته بدايموثا
ܘ݂  -  ܬܪܘ݂ܲܝ݂ ܒܢܵܬ݂ܘ݂ܟ ، ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܕܲܗܵܐ ، ܒܫܚܵܩܵܐ ܘ݂ܒܒ̣ܟ݂ܵܝ݂ܵܐ
ܕܡܥܸܐ ܕܥܸܝ݂ܢܲܝ݂ ، ܡܘ݂ܟ ܫܲܩܝ݂ܬ݂ܵܐ ܠܲܬܠ݉ܲܝ. ܟܠܵܝ݂ܵܐ
ܘ -  ترواي بناثوخ , ديلآي داها بشحاقا وببخايا
دمعه دعيناي , موخ شاقيثه لتاي كلآيا
ܙ  -  ܐܲܚܵܘܿܬ݂ܘ݂ܟ ܕܗܘܸܝ݂ܘܿܗ݉ܘ݂ܵܐ ܣܦܝ݂ܪܸܐ ܬܲܕ ܚܵܙܝ݂ܠܘ݂ܟ
ܠܵܐ ܗܘ݂ܠܸܝ݂ܒܲܝ݂ ، ܕܡܵܛܝ݂ ܥܠܘ݂ܟ ، ܬܲܕ ܥܸܝ݂ܢܝ݂ܠܘ݂ܟ
ز  -  اخواثوخ دهويوا سبيره تاد خازيلوخ
لا هولآيبي , دماطي اللوخ تاد عينيلوخ
ܚ  -  ܗܲܡ ܚܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܘ݂ܟ ، ܕܠܸܐܠܲܝ݂ ܚܿܙܝ݂ܘ݂ܟ ، ܦܵܬ݂ܵܐ ܒܦܵܬ݂ܵܐ
ܐܝ݂ܙܠܘ݂ܟ ܐܕܝ݂ܘ݂ܡ݉ ، ܘ݂ܟܡܫܘܿܩܸܬܲܝ݂ ، ܒܓܘܿ ܚܲܙܪܵܬ݂ܵܐ
ح  -  هام خاثواثوخ , دلآيلاي خزيوخ باثا بباثا
ايزلوخ اديو , وكمشوقتاي بكو حازراثا
ܛ  -  ܡܫܲܗܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܕܚܵܙܝ݂ ܠܩܲܘ݂ܡܬܘ݂ܟ ܚܿܠܝ݂ܬ݂ܵܐ ܐܲܢ ܚܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܦܫܠܵܗ ܒܠܒܲܝ݂ ، ܗܘ݂ܠ ܬܲܕ ܙܵܠܲܝ݂ ܠܩܲܒ݂ܪܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ط  -  مشاهيوا دخازي , لقاومتوخ خليثه ان خاثواثا
وبشلآْ بلباي , حول تاد زالاي لقوراواثا
ܝ݂  -  ܦܘܿܫ ܒܫܠܵܡܵܐ ، ܘ݂ܟܝ݂ܕܘ݂ܟ ܕܝ݂ܘܸܬ ܒܓܵܘ݂ܕ ܫܡܲܝܵܐ
ܡܒܸܝ݂ܕ ܫܩܠܘ݂ܟ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘ݂ܕܡܵܐ ، ܕܑܐܝ݂ܫܘܿܥ ܡܲܪܝܵܐ
ى  -  بوش بشلآما وكيدوخ ديوت بكاود شمايا
مبيد شقلوخ لباغرا ودما دايشوع ماريا
ܟ  -  ܡܫܚܵܐ ܕܟܪܝ݂ܗܸܐ ، ܕܟܡܩܲܒܠܸܬܸܗ ܒܡܫܬܵܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܟܡܚܵܘ݂ܟܠܘ݂ܟ ، ܥܲܡ ܩܲܕܝ݂ܫܸܐ ܒܓܘܿ ܡܲܠܟܘ݂ܬ݂ܵܐ
ك  -  مشخا دكريهه , دكمقابلته , بمشتاقوثا
كمخاوخلوخ عام قديشه بكو مالكوثا
ܠ  -  ܟܛܲܠܒܘ݂ܟ ܟܘ݂ܠܲܢ ، ܡܢ ܐܝ݂ܫܘܿܥ ܡܫܝ݂ܚܵܐ ܚܲܕ ܣܘ݂ܠܵܝ݂ܵܐ
ܬܵܐ ܐ݉ܢܲܫܘ݂ܵܬ݂ܟ ، ܬܲܕ ܠܵܐ ܚܵܙܝ݂ ܚܲܕ ܒܲܠܵܝ݂ܵܐ
ل  -  كطالبوخ كولان , من ايشوع مشيحا خا سولايا
تا ناشواثوخ , تاد لا خازي خا بلآيا
ܡ  -  ܡܸܢܬܵܐ ܟܛܵܐܢܸܢ ، ܒܫܘ݂ܡܵܐ ܕܠܘ݂ܐܲܝ݂ ، ܡܢ ܟܘ݂ܠܘܿܟ݂ܘ݂ܢ
ܕܠܵܐ ܚܵܙܝ݂ܬܘ݂ܢ ، ܟ݂ܘ݂ ܥܲܘ݂ܩܵܢܵܐ ، ܒܓܘܿ ܚܵܗܝ݂ܘܿܟ݂ܘ݂ܢ
منتا دطائنن , بشوما دلؤي من كولوخون
دلا خازيتون , خا عوقانا بكو خايوخون
 
 
ܫܲܡܵܫܵܐ « ܓ̮ܘܿܪܓ̮ ܐܘܿܓܲܢܵܐ
الشماس/ جورج أوغنا / ديترويت
 
 

2  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / بشينه بشينه يا بابا دمرعيثة في: 09:49 03/07/2012
ܗ  ܟܛܲܠܒܘ݂ܟ ܛܵܠܸܗ ܟܘ݂ܠܲܢ ܒܝ݂ܘܿܡܵܐ ܘ݂ܠܸܝ݂ܠܸܐ
ܡܢ݉ ܡܲܪܝ݂ܲܡ ܝ݂ܡܲܢ ܐܲܗ݉ܝܘ݂ܢ ܬܲܕ ܡܚܲܡܝ݂ܵܠܸܗ
ܡܢ݉ ܙܲܪܵܪܸܐ ܒܝ݂ܫܸܐ ܕܢܲܛܪܵܐܠܸܗ
ܘ݂ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܐܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐܠܸܗ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܟܘܿܠܘܿܟ݂ܘ݂ܢ ܒܚܲܕ ܩܵܠܸܐ
 
-  كطالبوخ طاله كولآن بيوما وليله
من مريم يمان ايون تد محمياله
من زراره بيشه دنطراله
وحولمانه دباغره ايواله
دمطربون ومهللون كولوخون بخا قاله
 
ܘ݂  ܡܫܬܵܩ ܗܘ݂ܟ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܟܘ݂ܠܲܢ ܠܐܵܕ ܐܲܝ݂ܬ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܟܡܲܬܟ݂ܪܵܠܲܢ ܥܲܡܟܘܿ ܕܝ݂ܠܲܢ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܕܝ݂ܠܲܗ ܒܠܒܲܢ ܒܕܵܝ݂ܡܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܚܿܢܝ݂ ܢܦܝ݂ܠܸܐ ܒܢܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܡܝ݂ܘ݂ܩܪܸܐ ܕܥܲܡܟܘܿ ܡܵܬ݂ܵܐ
 
-  مشتاق هوخوا كولآن لأدى ايثيثه
دكمتخرالان عمكو ديان ماثا
ديله بلبان بدايموثه
وأخنى نبيله بنخرايوثه
دمطربون ومهللون ميوقره دعمكو ماثا
 
ܙ  -  ܟܛܲܠܒܘ݂ܟ ܡܢܘ݂ܟ ܝ݂ܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܡܲܪܥܝ݂ܬ݂ܲܢ
ܒܓܘܿ ܕܐܲܪܬܘ݂ܟ ܠܥܲܡܟܘܿ ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܒܵܒܵܘܵܬ݂ܲܢ
ܬܲܕ ܡܒܲܩܪܸܬ ܠܟܘ݂ܠܲܝ݂ ܐ݉ܢܲܫܘ݂ܵܬ݂ܲܢ
ܘ݂ܐܸܝ݂ܘ݂ܬܲܠ݉ܝ݂ ܫܠܵܡܵܐ ܡܢ ܠܘ݂ܵܬ݂ܲܢ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܝܵܐ ܡܝܘ݂ܩܪܸܐ ܐ݉ܢܲܫܘ݂ܵܬ݂ܲܢ
 
-  كطالبوخ منوخ يا بابا دمرعيثن
بكو دأرتوخ لعمكو ماثا دباباواثان
تد مبارخت لكولاى نشواثان
وايوتاى شـلآما من لواثان
دمطربون ومهللون يا ميوقره نشواثان
 
ܚ  - ܫܠܵܡܵܐ ܘ݂ܫܲܝ݂ܢܵܐ ܘ݂ܚܘ݂ܒܵܐ ܘ݂ܒܲܣܝ݂ܡܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܟܛܲܠܒܘ݂ܟ ܕܫܵܪܝ݂ ܠܥܝ݂ܪܵܩ ܒܦܪܝ݂ܫܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܲܪܝܵܐ ܫܵܦܸܟ ܟܘܿܠ ܒܘ݂ܪܟܵܬ݂ܵܐ
ܥܠܘܿܟܘ݂ܢ ܘ݂ܠܐܲܕ ܐܲܬ݂ܪܲܢ ܚܵܬ݂ܵܐ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܐܲܚܿܬܘ݂ܢ ܒܢܘܿܢܸܐ ܘ݂ܒܢܵܬ݂ܵܐ
 
-  شلآما وشينا وحوبا وبسيموثا
كطالبوخ دشارى لعراق ببريشوثه
وماريا شابخ كول بوركاثا
اللوخون ولأد اثران خاثا
دمطربون ومهللون اختون بنونه وبناثا
 
=====================
تأليف / الشماس جورج اوغنا
عضو الأتحاد العالمى للكتاب والأدباء الكلدان
3  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / بشينه بشينه يا بابا دمرعيثه في: 14:59 18/06/2012
ܒܫܸܝ݂ܢܵܐ ܒܫܸܝ݂ܢܵܐ ܝ݂ܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܡܲܪܥܝ݂ܬ݂ܵܐ
 
 
ܒܩܲܠ - ܒܪܝ݂ܟ ܒܲܪܛܵܒ݂ܵܐ
 
ܐ  -  ܒܫܸܝ݂ܢܵܐ ܒܫܸܝ݂ܢܵܐ ܝ݂ܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܡܲܪܥܝܬ݂ܵܐ
ܐܕܝ݂ܘ݂ܡ݉ ܒܗܸܝ݂ܪܲܗ ܕܝ݂ܬܪܘܿܝ݂ܬ ܕܢܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܡܸܢ ܣܦܵܪܵܐ ܠܐܵܕܝ݂ ܐܝ݂ܬ݂ܵܝܬ݂ܵܐ
ܕܟܘ݂ܡܪܘ݂ܬ݂ܘ݂ܟ ܪܲܒܬ݂ܵܐ ܡܥܲܠܵܝ݂ܬܵܐ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܐܲܚܿܬܘ݂ܢ ܝ݂ܵܠܸܕ݉ܐ ܕܡܵܬ݂ܵܐ 
 
أ - بشينه بشينه يا بابا دمرعيثه
اديو بهيره ديترويت دنخرايوثه
من سبارا لأدى أيثيثه
دكومروثوخ رابثه معالآيته
دمطربون ومهللون أختون يا بنى ماثا
 
ܒ - ܚܿܕ݉ ܪܵܥܝ݂ܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐܝ݂ܘ݂ܬ ܒܥܲܡܟܘܿ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܢܘ݂ܗܪܵܐ ܕܝ݂ܘ݂ܠܦܵܢܘ݂ܟ ܦܪܣܠܸܗ ܒܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܠܥܠܵܝ݂ܡܸܐ ܘ݂ܗܲܡ ܠܥܠܵܝ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
ܐܲܢ ܕܗ݉ܘ݂ܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܪܚܝ݂ܩܸܐ ܡܢ ܬܲܘ݂ܕܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܝ݂ܵܐ ܓ̮ܘ݂ܵܢܩܸܐ ܘ݂ܚܿܡܵܬ݂ܵܐ
 
ب - خا  راعيا طاوايوت بعمكو ماثا
ونوهرا ديولبانوخ برسله بحاقوثه
لعلآيمه وهام لعلآيماثا
أن دهويوا رحيقه من توديثه
دمطربون ومهللون يا جوانقه وخماثا
 
ܓ - ܒܨܘܿܟ݂ܘ݂ܢ ܘ݂ܪܘܿܙܘ݂ܢ ܐܲܚܿܬܘ݂ܢ ܪܵܒܸܐ ܘ݂ܙܥ݉ܘܿܪܸܐ
ܘ݂ܗܲܒ݂ܘ ܬܫܒܘ݂ܚܬܵܐ ܠܓܲܒܲܪ ܥܵܠܡܸܐ ܘ݂ܕܵܪܸܐ
ܕܐܲܕ ܟܘ݂ܡܪܵܐ ܛܵܠܲܢ ܡܫܘ݂ܕܸܐܪܗ
ܘ݂ܪܸܫܵܐ ܕܟܘ݂ܠܲܢ ܐܕܝ݂ܘ݂ܡ݉ ܥܠܸܐܠܸܗ
ܬܫܒܘ݂ܚܬܵܐ ܘ݂ܐܝ݂ܩܵܪܵܐ ܠܡܫܝ݂ܚܵܐ ܕܢܵܛܸܐܪܸܗ
 
ج - بصوخون وروزون اختون رابه وزوره
وهاو تشبوحته لكبار عالمه وداره
دأد كومرا طالان مشوديره
وريشا دكولان اديو عليله
تشبوحته وايقارا لمشيحا دناطيره
 
ܕ - ܐܵܕܝ݂ ܐܝ݂ܬ݂ܵܝ݂ܬ݂ܘ݂ܟ ܐܝ݂ܠܲܗ ܒܲܠܣܲܡ ܛܵܠܲܢ
ܒܓܘܿ ܕܝܬܪܘܿܝ݂ܬ ܒܚܘ݂ܒܵܐ ܟܡܩܲܒܠܵܠܲܢ
ܘ݂ܐܲܕ ܐܲܡܪܝ݂ܟܵܐ ܕܟܡܚܘܿܝ݂ܵܠܲܢ
ܟܚܲܡܕܝ݂ܠܲܗ ܘ݂ܟܫܲܟܪܝ݂ܠܲܗ ܐܝ݂ܵܠܲܕ݉ܢ
ܕܡܛܲܪܦܘ݂ܢ ܘ݂ܡܗܲܠܠܘ݂ܢ ܝܵܐ ܡܝ݂ܘ݂ܩܪܸܐ ܡܒܲܕܵܠܲܢ
 
د - أدى ايثيثوخ ايله بلسم طالان
بكو ديترويت بحوبه كمقبلآلآن
واد امريكا دكمحويالان
كحامديله كشاكريله يالان
دمطربون ومهللون يا ميوقره مبادالان
 
( البقية تأتى ) 
 
 
4  اجتماعيات / التعازي / رد: وفاة المربي الفاضل مربين عودا عجمايا في السويد في: 12:17 25/04/2012
الى ذوي المرحوم  مربين عودا المحترمين

بأسم عائلة أوغنا نعزيكم من كل قلوبنا ونشاطركم احزانكم على وفاة المرحوم المربي الفاضل مربين عودا مصلين وطالبين من الرب يسوع ان يتغمده برحمته الواسعة ويقبله في ملكوته السماوي مع الأبرار والقديسين  وأن يلهمكم الصبر والسلوان .
 
الراحة الابدية اعطه يارب و نورك الدائم فليشرق عليه ..... آمـــــــــين


الشماس جورج أوغنا
ديترويت / أمريكا
5  اجتماعيات / التعازي / رد: انتقل الى الاخدار السماوية في عنكاوا اليوم 1/9/2011 المربي الفاضل الاخ العزيز صباح يوسف متي كليا في: 08:31 06/09/2011
بسم الآب والأبن والروح القدس الأله الواحد آمين

الى ذوي المرحوم صباح يوسف كليانا المحترمين

بأسمي وبأسم عائلة أوغنا نشارككم أحزانكم ومصابكم الأليم ونطلب من الرب يسوع بشفاعة أمه العذراء مريم أن يرحمه ويقبله في ملكوته السماوي مع القديسين والأبرار، وأن يلهمكم الصبر والسلوان آمين .

الشماس جورج أوغنا
أمريكا / ديترويت
6  اجتماعيات / التعازي / رد: انتقلت إلى رحمة الله غزالة بنيامين عيسى جاجيلا  يوم الخميس المصادف 24/8/2011 في عنكاوة في: 08:26 06/09/2011
بسم الآب والأبن والروح القدس الأله الواحد آمين

الى ذوي المرحومة غزالة بنيامين المحترمين .

نشارككم أحزانكم ومصابكم الأليم ونطلب من الرب القدير أن يرحمها ويقبلها في ملكوته السماوي مع القديسين ، وأن يلهمكم الصبر والسلوان آمين .

الشماس جورج أوغنا
أمريكا / ديترويت
7  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / التتمة الثالثة وألأخيرة : بمحكن بلوشانا ديمى في: 10:08 23/08/2010

ܩ - ܡܲܪܝ ܐܲܦܪܝ݂ܡ ܢܲܨܝ݂ܒܵܝ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܲܪܝ ܢܲܪܣܲܝ݂ ܢܘ݂ܗܲܕܪܵܝ݂ܵܐ
ܘ݂ܗܲܡ ܟ݂ܵܐܡܣ ܩܲܪܕܵܚܵܝ݂ܵܐ
ܡܘܿܠܦܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝ݂ܵܐ
مار افرام نصيبايا
ومار نرسى نوهدرايا
وهام خامس قرداحايا
مولبيوا ارامايا
ܪ - ܫܒ݂ܩܠܲܝ݂ ܛܵܠܲܢ ܚܿܙܢܵܬ݂ܵܐ
ܐܲܢ ܡܝ݂ܘ݂ܩܪܸܐ ܒܵܒܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܥܣܪܝ݂ܢ ܘ݂ܬܪܸܝ݂ܢ ܐܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܫܘ݂ܒ݂ܗܵܪܵܐܝ݂ܠܲܝ݂ ܕܐܡܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
شوقلآى طالان خزناثا
ان ميوقره باباواثا
اسرى وترى أثواثا
شوهارايلآى دامواثا
ܫ  - ܐܸܢ ܩܵܪܘ݂ܟ݂ ܟܠ ܬܲܫܥܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܕܟܠܲܝ݂ ܥܲܡܡܸܐ ܘ݂ܒܪܝܵܬ݂ܵܐ
ܠܸܫܵܢܲܢ ܡܲܪܝ ܛܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܛܵܠܲܝ݂ ܗܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܡܲܪܕܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ان قاروخ كول تاشعياثا
دكولاى عمه وبرياثا
لوشانن مار طاواثا
طالآى هويوا ماردواثا
ܬ  - ܐܲܕ ܠܸܫܵܢܝ݂ ܡܲܪܝ ܛܝ݂ܡܵܐ
ܟܝ݂ܒܸܢ ܕܗܵܘ݂ܸܐ ܕܘܿܡ ܕܝ݂ܡܵܐ
ܓ̮ܪܚܝ݂ ܡܘ݂ܟ݂ ܥܘ݂ܡܩܵܐ ܕܝܵܡܵܐ
ܒܓܘܿ ܚܘ݂ܒܸܗ ܦܸܫܠܸܗ ܒܣܝ݂ܡܵܐ
أد لوشانى مار طيما
كيبن دهاوه دوم ديما
جرحى موخ عومقا دياما
بكو حوبه بشله بسيما
ܬܬ - ܟܠܵܙܡܵܐ ܕܦܵܐܝ݂ܫܠܲܢ ܚܿܘܿܪܵܐ
ܘ݂ܚܘ݂ܒܸܗ ܒܓܘܿ ܟܝܵܢܲܢ ܥܲܒ݂ܪܵܐ
ܘ݂ܗܵܘ݂ܸܐ ܛܵܠܲܢ ܚܲܕ݂ ܣܲܒ݂ܪܵܐ
ܗܘ݂ܠ ܕܕܵܐܪܝ݂ܠܲܢ ܒܓܘܿ ܩܲܒ݂ܪܵܐ
كلآزما دبايشلآن خورا
وحوبه بكو كيانن أورا
وهاوه طالآن خا صاورا
حول دداريلآن بكو قورا
=================
الشماس جورج أوغنا / ديترويت
8  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / التتمة الثانية (بمحكن بلوشانا ديمى ) في: 12:35 09/08/2010
بمحكن بلوشانا ديمى
 
ܣ - ܒܵܒܲܢ ܐܲܒܹܪܵܗܲܡ ܟܸܐܢܵܐ
ܘ݂ܐܣܚܲܩ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܘ݂ܠܟܵܢܵܐ
ܘ݂ܝܲܥܩܘ݂ܒ ܒܪܘܿܢܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ
ܡܲܚܟܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܒܐܲܕ ܠܫܵܢܵܐ
بابن اوراهام كينا
واسحق برونا دمولكانا
ويعقوب برونا طنانا
ماحكيوا بأد لوشانا
 
ܥ - ܘ݂ܐܵܕܝ݂ ܥܲܡܵܐ ܕܗܘ݂ܕܵܝ݂ܸܐ
ܫܪܫܲܝ݂ ܐܝ݂ܠܸܗ ܟܲܠܕܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܗܲܡ ܐܢ ܩܪܝ݂ܸܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝ݂ܸܐ
ܐܝ݂ܠܲܝ݂ ܝܵܠܸܕܸ݉ܐ ܕܐܘ݂ܪܵܝ݂ܸܐ
وأدى عما دهودايه
شرشاى أيله كلدايه
وهام ان قريه عيورايه
أيلآى ياله دأورايه

ܦ - ܟܲܠܕܵܝ݂ܸܐ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܝ݂ܲܥܩܘ݂ܒܵܝ݂ܸܐ ܘ݂ܣܘ݂ܪܝ݂ܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܡܘܿܪܢܵܝ݂ܸܐ ܘ݂ܡܲܢܕܵܐܵܝ݂ܸܐ
ܡܘܿ ܠܸܐܠܲܝ݂ ܐܵܪܵܡܵܝ݂ܸܐ ؟
كلدايه وأثورايه
ويعقوبايه وسوريايه
ومورنايه ومندا ئايه
مو لآيلآى ارامايه ؟

ܨ - ܐܲܒܓܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܐܘܿܪܗܵܝ݂ܵܐ
ܒܐܓܲܪܬ݂ܸܗ ܬܵܐ ܢܲܨܪܵܝ݂ܵܐ
ܒܠܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝ݂ܵܐ
ܡܫܘ݂ܕܪܵܠܸܗ ܐܲܕ ܒܲܪܨܵܝ݂ܵܐ
أبجر ملكا اورهايا
باجارثه تا نصرايا
بلوشانا ارامايا
مشودراله اد برصايا
يتبع / ...
 
الشماس جورج أوغنا
ديترويت
9  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / تتمـة, بمحكن بلوشانا ديمى في: 07:55 02/08/2010

ܙ  - ܟܠܡܲܢ ܘ݂ܣܥܦܨ  ܘ݂ܩܲܪܫܲܬ
ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܝܠܲܝ݂ ܠܵܐ ܢܲܫܝ݂ܲܬ
ܐܲܢ ܐܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ ܠܲܐ ܫܲܒ݂ܩܲܬ
ܕܙܵܠܲܝ݂ ܡܢ݉ ܒܵܠܝ݂ ܕܝ݂ܸܟ ܕܟܝ݂ܕܲܬ
كولمن وسعفص وقرشت
تريسر ايلآى لأ نشيت
أن أثواثا لأ شوقت
دزالآى من بالى ديخ دكيدت
ܚ  - ܚܘ݂ܒܵܐ ܕܗܵܕܲܟ݂ ܠܫܵܢܵܐ
ܥܲܡܘ݂ܩܵܐܝ݂ܠܸܗ ܒܟܝܵܢܵܐ
ܒܟܠ ܫܸܝ݂ܥܬ݂ܵܐ ܘ݂ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ
ܛܵܠܸܗ ܒܗܵܘ݂ܢ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ
حوبا دهادخ لوشانا
عموقايله بكو كيانا
بكول شيثا وبكول عدانا
طاله بهاون معدرانا
ܛ  - ܠܫܵܢܝ݂ ܐܲܕ ܟܲܠܕܵܝ݂ܵܐ
ܛܵܠܸܗ ܒܗܵܘ݂ܢ ܣܘ݂ܠܵܝܵܐ
ܒܡܘܿܠܦܢܸܗ ܬܵܐ ܢܟ݂ܪܵܝ݂ܵܐ
ܒܸܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ ܘ݂ܗܲܡ ܒܩܪܵܝܵܐ
لوشانى اد كلدايا
طاله بهاون سولآيا
بمولبنه تا نخرايا
بكثاوتا وهام بقرايا
ܝ݂  - ܐܲܚܿܬܘ݂ܢ ܓ̮ܘ݂ܲܢܩܸܐ ܘ݂ܚܿܡܵܬ݂ܵܐ
ܐܝ݂ܠܘܿܦܘ݂ܠܲܝ݂ ܐܲܢ ܐܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܡܘܿܠܦܘ݂ܠܲܝ݂ ܒܡܲܕܪܲܫܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܬܵܐ ܟܘ݂ܠܲܝ݂ ܒܢܘܿܢܸܐ ܘ݂ܒܢܵܬ݂ܵܐ
اختون جوانقه وخماثا
ايلوبولآى ان اثواثا
مولبولاى بمدرشياثا
تا كولآى بنونه وبناثا
ܘ݂ܐܲܟ݂ܬܘ݂ܢ ܒܓܘܿ ܢܸܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܟܲܠܕܵܝ݂ܸܐ ܒܓܘܿ ܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܫܘ݂ܕ ܗܲܘ݂ܝ݂ܵܐ ܐܲܕ ܘ݂ܵܠܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܠܒܲܠܘܿܟ݂ܘ݂ܢ ܡܘ݂ܟ݂ ܬܲܘ݂ܕܝ݂ܬ݂ܵܐ
واختون بكو نخرايوثا
كلدايه بكو حقوثا
شود هويا أد واليثا
لبالوخون موخ تاوديثا
ܠ -  ܡܲܠܦܘ݂ܠܲܝ݂ ܟܠܲܝ݂ ܛܠܵܝ݂ܸܐ
ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܒܪܝ݂ܸܐ ܣܘ݂ܪܵܝ݂ܸܐ
ܣܘ݂ܪܲܬ݂ ܠܫܵܢܵܐ ܕܚܵܝ݂ܸܐ
ܒܓܵܘ݂ܸܗ ܒܪܵܚܩܝ݂ ܡܢܘ݂ܟ݂ܪܵܝ݂ܸܐ
مولبولآى كولاى طلآيى
ديلآى بريى سورايى
سورث لوشانا دخايى
بكاوه براحقى من نخرايى
ܥܸܡܕ ܠܫܵܢܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܵܐ
ܣܘ݂ܪܲܬ݂ ܠܵܐ ܦܵܐܝ݂ܫ ܠܒܲܬ݂ܪܵܐ
ܘ݂ܐܵܬ݂ܵܐ ܡܢܸܗ ܠܵܐ ܢܲܬ݂ܪܵܐ
ܕܗܵܘ݂ܸܐ ܡܲܪܬ݉ ܛܝ݂ܡܵܐ ܘ݂ܡܝ݂ܲܬܪܵܐ
امد لوشانا دأثرا
سورث لأ بايش لباثرا
واثا منه لأ نثرا
دهاوه مار طيما ومياترا
ܗܲܡ ܐܢ ܬܲܟ݂ܪܘ݂ܟ݂ ܪܚܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܝ݂ܵܢ ܫܢܸܐ ܕܩܲܪܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܒܚܵܙܘ݂ܟ݂ ܒܓܘܿ ܫܲܪܝ݂ܪܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܚܲܕ݂ ܠܫܵܢܵܐ ܘ݂ܬܲܘ݂ܕܝ݂ܬ݂ܵܐ
هام أن تاخروخ رحقوثا
يان شنه دقريوثا
بخازوخ بكو شاريروثا
خا لوشانا وتوديثا
 
يتبع / ...
 الشماس جورج أوغنا
ديترويت
10  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / بما حكن بلوشانا ديمي في: 08:45 25/07/2010
11  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / تهنئة بمناسبة رسامة الأب فواز كاكو كاهنا في: 23:02 17/07/2010
ܗܘ݂ܢܵܝܵܐ ܒܦܘ݂ܪܣܵܐ ܕܣܝܵܡܝ݂ܕ݂ܵܐ
ܕܟܲܗܢܵܐ ܦܲܘ݂ܵܐܙ ܟܵܐܟܘܿ  ܡܝܘ݂ܩܪܵܐ
 
 
ܐ- ܟܚܲܡܕܘ݂ܟ ܘ݂ܟܫܲܟܪܘ݂ܟ ، ܠܒܵܒܵܐ ܘ݂ܒܪܘܿܢܵܐ ، ܘ݂ܪܘ݂ܚ ܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܟܡܲܚܿܫܚܿܠܹܗ ، ܦܲܘ݂ܵܐܙ ܟܵܐܟܘܿ ، ܬܵܐ ܟܲܗܢܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܒ- ܒܵܐܕܝ݂ ܝ݂ܲܘܡܵܐ ، ܡܠܝ݂ܵܐ ܡܢ݉ ܬܲܪ̈ܙܹܐ ، ܕܟܠ ܚܲܠܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܫܘ݂ܒ݂ܗܵܪܵܐܝ݂ܠܹܗ، ܠܐܲܕ ܡܲܪܥܝ݂ܬ݂ܵܐ ، ܕܫܠܝ݂ܚܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܓ- ܛܘ݂ܒ݂ܵܐ ܥܠܘ݂ܟ ، ܕܙܝ݂ܠ ܦܲܪܣܬܲܗ ، ܡܫܝ݂ܚܲܝ݂ܬܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܒܥܲܠܡܵܐ ܡܫܘ݂ܩܝ݂ܵܐ ، ܪܚܝ݂ܩܵܐ ܡܢ݉ ܚܘ݂ܒܵܐ ، ܕܐܵܠܵܗܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕ - ܒܐܵܕܝ݂ ܝ݂ܲܘܡܵܐ ، ܪܘ݂ܙܠܲܗ ܥܹܕܬܵܐ ، ܕܟܲܠܕܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܒܗܵܕܲܟ ܟܲܗܢܵܐ ، ܐܝ݂ܠܝ݂ܦܵܐ ܘ݂ܡܗܝ݂ܪܵܐ ، ܒܓܘܿ ܡܲܪܕܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܗ - ܛܘ݂ܒ݂ܵܐ ܥܠܲܟ ، ܐܲܠܵܐܢܹܫ ܡܠܝ݂ܬ݂ܵܐ ، ܒܣܦܪܵܝܘܬ݂ܵܐ
ܚܿܘܿܬ݂ ܛܹܠܵܠܲܟ ، ܦܲܘ݂ܵܐܙ ܪܒ݂ܝ݂ܠܹܗ ، ܒܩܲܕܝ݂ܫܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ - ܛܘ݂ܒ݂ܵܐ ܥܠܲܟ ، ܝ݂ܵܐ ܡܲܪܥܝ݂ܬ݂ܵܐ ̤ ܕܫܠܝ݂ܚܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܚܲܕ݂ ܫܘ݂ܒ݂ܗܵܪܵܐ ، ܓܕܫܠܹܗ ܥܠܲܟ ، ܒܓܘܿ ܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܙ - ܟܛܲܠܒܘ݂ܟ ܛܵܠܘ݂ܟ ، ܟܠ ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ، ܘ݂ܟܠ ܚܵܕܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܚܲܕ݂ ܒܘ݂ܣܵܡܵܐ ، ܥܲܡ ܩܲܕܝ݂ܫܹܐ ، ܒܓܘܿ ܡܲܠܟܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܡܲܪܝ݂ܲܡ ܝ݂ܡܲܢ ، ܥܲܕ݂ܪܵܐ ܡܠܝ݂ܬ݂ܵܐ ، ܛܘ݂ܒ݂ܬ݂ܵܢܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܚܿܘܿܬ݂ܕ ܪܲܚܡܲܗ ، ܦܹܝ݂ܫܬ ܢܛܝ݂ܪܵܐ ، ܒܕܵܝ݂ܡܘ݂ܬ݂ܵܐ
 
ܥܒ݂ܝ݂ܕ݂ ̱ ܠܫܲܡܵܫܵܐ  ܓ̮ܘܿܪܓ̮ ܐܘܿܓܲܢܵܐ
ܕܝ݂ܬܪܘܿܝ݂ܬ
 
أ - كحامدوخ وكشاكروخ ، لبابا وبرونا ، وروح حقوثا
دكماخشخله , فواز كاكـو , تا كاهنوثا
ب - بادى يوما , مليا من  ترزه دكول حاليوثا
شوهارايله , لأد مرعيثا , دشليخوثا
ج - طووا اللوخ , دزيل بارسته , مشيحايتوثا
بعالما مشوقيا , رحيقه من حوبا , دألأهوثا
د - بأدى يوما , روزله  عيتا دكالدايوثا
بهادخ كاهنا , أيليبا ومهيرا , بكو ماردوثا
ه - طووا اللأخ , الأنش مليثا , بسبرايوثا
خوث طلآلآخ , فواز رويله , بقاديشوثا
و - طووا الآلآخ , يا  مرعيثا , دشليحوثا
خا شوهارا , كدشله الآلآخ , بكو حاقوثا
ز - كطالبوخ طالوخ , كول حولمانا , وكول حادوثا
وخا بوساما , عام قديشه , بكو  مالكوثا
ح - مريم يمان , عذرا مليثه , طوثانوثا
خوثد راحمه , بيشت نطيرا , بدايموثا
 
الشماس / جورج أوغنا
ديترويت
 
12  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / دشنا تا ميقرا نيازي ساكا في: 21:47 27/06/2010
13  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / القسم الرابع من أومثى نشيثه , ومن الاها بئيثه , بصوما دباعوثا في: 10:10 23/02/2009
ܟܘ݂ܕ ܟ݂ܠܹܨܠܲܝ݂ ܛܠܵܬ݂ܵܐ ܝ݂ܘ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܘܿܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܡܛܸܝ݂ܠܹܗ ܠܗܲܝ݂ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܝ݂ܲܘ݂ܢܲܢ ܥܹܩܠܸܗ ܘ݂ܡܠܸܐܠܸܗ ܚܡܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܸܐܪܸܗ ܠܡܵܪܝ݂ܵܐ ܐܲܕ ܬܲܢܸܝ݂ܬ݂ܵܐ
كود خلصلاى طلاثا يوماثا
وموثا لا مطيله لأى ماثا
يونان عقله ومليله حمثا
وميره لماريا أد تانيثا
ܟܝ݂ܕ݂ܢܗ݉ܘ݂ܵܐ ܕܝ݂ܘܹܬ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ
ܘ݂ܬܵܐ ܟܠܲܝ݂ ܥܲܡܡܸܐ ܥܲܝ݂ܵܢܵܐ
ܡܗܵܕܲܟ݂ ܬܒ݂ܸܝ݂ܪܝ݂ ܗܲܕ ܦܘ݂ܩܕܵܢܵܐ
ܬܲܕ ܠܵܐ ܦܸܝ݂ܫܹܢ ܢܟ݂ܝ݂ܦܵܐ ܐܵܢܵܐ
كيدنوا ديوت مراحمانا
وتا كولاى عامه عايانا
مهادخ تويرى أد بوقدانا
تد لا بيشن نخيبا أنا
ܕܝ݂ܟ݂ ܠܵܐ ܡܪܵܚܡܹܢ ܠܐܲܢ ܚܲܛܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܠܐܵܕܝ݂ ܥܲܡܡܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝ݂ܸܐ
ܡܹܢܝ݂ܵܢܲܝ݂ ܬܪܝ݂ܥܣܲܪ ܐܲܠܦܵܝ݂ܸܐ
ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܹܢ ܥܲܒ݂ܕܸܐ ܘ݂ܡܹܢ ܢܹܟ݂ܪܵܝ݂ܐ
ديخ لا مراحمن لأن حطايه
ولأدى عما دأثورايه
منياناى تريسر البايه
شووق من أوده ومن نوخرايه
ܬܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܝܑ݂ܫܘܿܥ ܠܓܸܝ݂ܒܲܢ ܐܝ݂ܬ݂ܸܝ݂ܠܹܗ
ܘ݂ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܡܹܢܕ ܡܲܪܝܲܡ ܫܹܩܠܸܗ
ܛܠܵܬ݂ܵܐ ܘ݂ܛܠܵܬ݂ܝ݂ ܫܹܢܸܐ ܚܿܗܸܝ݂ܠܸܗ
ܒܚܿܪܬ݂ܵܐ ܠܹܨܠܝ݂ܒ݂ܵܐ ܓܝ݂ܵܢܸܗ ܕܒ݂ܚܠܸܗ
تا هادخ ايشوع لكيبان أيثيله
وباغرا مند مريم شقله
طلآثا وطلاثى شنه خهيله
بخارثه لصليوا كيانه دوحله
ܠܫܘܿܦܵܐ ܕܣܲܝ݂ܦܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܪܸܝ݂ܠܹܗ
ܘ݂ܚܘ݂ܒܵܐ ܘ݂ܫܲܝ݂ܢܵܐ ܒܥܲܠܡܵܐ ܙܪܝ݂ܥܠܸܗ
ܘ݂ܬܵܐ ܫܠܝ݂ܚܘ݂ܬ݂ܵܐ ܠܐܘ݂ܡܬ݂ܲܢ ܩܪܸܐܠܸܗ
ܣܲܓܘ݂ܢ ܡܒܲܫܪܘ݂ܢ ܠܹܒܪܝ݂ܬ݂ܵܐ ܡܸܐܪܸܗ
لشوبا دسيبا شلاما دريله
وحوبا وشينا بعالما زريئله
وتا شليحوثا لأومثان قريله
ساجون مباشرون لبريثا ميره
ܟܲܠܕܘ݂ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘ݂ܪ ܡܹܢ ܚܲܢܦܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܦܹܫܠܲܝ݂ ܫܠܝ݂ܚܸܐ ܠܹܡܫܝ݂ܚܲܝ݂ܬܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܘ݂ܡܬ݂ܲܢ ܦܹܪܣܠܲܗ ܗܲܝ݂ܡܵܢܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܝܑ݂ܫܘܿܥ ܡܫܝ݂ܚܵܐ ܒܟܘ݂ܠܲܗ ܒܪܝ݂ܬ݂ܵܐ
كلدو وأثور من حانبوثا
بشلاى شليحه لمشيحايتوثا
وأومثان برسله هايمانوثا
ديشوع مشيحا بكولاه بريثا
 
===============
14  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / القسم الثالث من / أومثى نشيثه في: 10:35 10/02/2009
القسم الثالث من / أومثى نشيثه
ܢܘ݂ܢܵܐ ܕܝ݂ܲܡܬ݂ܵܐ ܟܹܡܒܲܠܥܵܐܠܸܗ
ܘ݂ܥܹܠܕ ܢܝ݂ܢܘ݂ܸܐ ܟܹܡܡܲܢܛܝܵܐܠܸܗ
ܡܹܢܕ ܟܘ݂ܡܲܗ ܟܹܡܦܲܠܛܵܐܠܸܗ
ܘ݂ܥܹܠܕ ܝ݂ܲܒ݂ܫܵܐ ܟ݂ܡܚܲܠܩܵܐܠܸܗ
نونا ديامثا كمبلعاله
والد نينوى كمانطياله
مند كوماه كمبالطاله
والد ياوشا كمحالقاله
ܝ݂ܘ݂ܢܲܢ ܟ݂ܠܝ݂ܨܵܐ ܒܥܲܓ̮ܝ݂ܢܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘܚܿܙܝ݂ܵܐ ܓܝ݂ܵܢܸܗ ܒܢܘ݂ܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܡܫܘ݂ܪܸܐܠܸܗ ܒܓܘܿ ܟܵܪܘܿܙܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܠܹܢܝ݂ܢܘܵܝ݂ܸܐ ܕܥܲܒ݂ܕܝ݂ ܬܝ݂ܵܒ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
يونان خليصه بعاجيبوثا
وخزيا كيانه بنوخرايوثا
مشوريله بكو كاروزوثا
لنينوايه دعاودى تياووثا
ܡܹܢ ܕܲܗܵܐ ܠܛܠܵܬ݂ܵܐ ܝ݂ܘ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
ܒܹܕ ܦܸܐܝ݂ܫܵܐ ܚܿܪܒ݂ܬܵܐ ܐܵܕܝ݂ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܠܢܝ݂ܢܘܵܝ݂ܸܐ ܒܹܕ ܡܵܛܸܐ ܡܘܿܬ݂ܵܐ
ܡܒܸܝ݂ܕ ܥܒ݂ܕܠܲܝ݂ ܟܠ ܒܝ݂ܫܵܬ݂ܵܐ
من دها لطلاثا يوماثا
بد بيشا خروتا ادى ماثا
ولنينوايه بد ماطه موثا
مبيد أودلاى كول بيشاثا
ܦܩܹܕܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ ܨܘܿܡܵܐ ܘ݂ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ
ܠܢܝ݂ܢܘܵܝ݂ܸܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝ݂ ܬܝ݂ܵܒ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܟܠܲܝ݂ ܛܠܵܝܸܐ ܘ݂ܗܲܡ ܚܲܝ݂ܘܵܬ݂ܵܐ
ܡܒܸܝ݂ܕ ܡܗܘ݂ܝ݂ܡܢܸܗ ܒܐܲܕ ܢܒ݂ܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
بقدله مالكا صوما وصلوثا
لنينوايه دئاودى تياووثا
وكولاى طلايه وهام حايواثا
مبيد مهويمنه بأد نويووثا
ܡܵܪܝܵܐ ܩܹܒܠܸܗ ܠܐܲܕ ܬܝ݂ܵܒ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܪܚܹܩܠܲܝ݂ ܡܹܢ ܢܝܢܘܸܐ ܐܲܢ ܡܲܪܕܘܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܒܲܕܵܠܲܝ݂ ܫܦܹܟ݂ܠܸܗ ܒܘ݂ܪܟܵܬ݂ܵܐ
ܠܟܲܠܕܘ݂ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘ݂ܪ ܘ݂ܠܟܠ ܐܹܡܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ماريا قبله لأد تياووثا
ورحقلاى من نينوى أن ماردواثا
ومبدالاى شبخله بوركاثا
لكالدو وأثور ولكول أمواثا
ܝܲܘ݂ܢܲܢ ܣܹܩܠܸܗ ܠܪܘܿܡܵܐ ܥܹܠܝ݂ܵܐ
ܘ݂ܣܦܸܐܪܸܗ ܡܲܗܵܐ ܒܥܵܒ݂ܕ ܡܵܪܝ݂ܵܐ
ܒܓܵܘ݂ܕ ܢܝ݂ܢܘܸܐ ܕܗܲܘ݂ܝܵܐ ܕܘ݂ܡܝ݂ܵܐ
ܠܟܠܲܗ ܒܪܝ݂ܬ݂ܵܐ ܬܲܕ ܠܵܐ ܚܲܛܝ݂ܵܐ
يونان سقله لروما عليا
وسبيره مها بئاود ماريا
بكاود نينوى دهاويا دوميا
لكولا بريثا تد لا حاطيا
15  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / القسم الثانى من أومثى نشيثة , ومن الاها بئيثة بصوما دباعوثا في: 14:39 28/01/2009

ܐܘ݂ܡܬ݂ܝ݂ ܢܫܝ݂ܬ݂ܵܐ ، ܘ݂ܡܹܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܝ݂ܬ݂ܵܐ ܒܨܘܿܡܵܐ ܕܒܵܥܘ݂ܬ݂ܵܐ
 
 
ܟ݂ܘ݂ܙܢܵܬ݂ܵܐ ܕܒܸܝ݂ܬ݂ ܥܲܬܝ݂ܩܵܬ݂ܵܐ
ܫܘ݂ܒ݂ܗܵܪܵܐܝ݂ܠܲܝ݂ ܕܐܲܢ ܡܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܗܲܡ ܐܹܢ ܠܸܐܠܲܝ݂ ܐܲܦ ܡܲܪܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܐܝ݂ܠܲܝ݂ ܛܵܠܲܝ݂ ܟ݂ܠܵܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
خوزناثا دبيث عتيقاثا
شوهارايلو دأن ماثواثا
وهام ان ليلاى أن مارواثا
ايلاى طالاى خلاياثا
ܐܘܿ ܒܵܪܘܿܝ݂ܵܐ ܫܘ݂ܒ݂ܚܵܐ ܠܫܡܸܗ
ܒܥܸܐܠܸܗ ܕܥܵܒ݂ܕ݂ ܛܲܒ݂ܬ݂ܵܐ ܠܥܲܡܸܗ
ܟܲܠܕܘ݂ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘ݂ܪ ܪܚܝ݂ܩܸܐ ܡܹܢܸܗ
ܟܡܩܵܘ݂ܠܲܝ݂ ܒܓܵܘ݂ܕ ܟܘ݂ܡܸܗ
او بارويا شوحا لشومه
بئيله دأود طاوثا لعمه
كلدو وأثور رحيقه منه
كمقاولاى بكاود كومه
ܦܩܹܕܠܸܗ ܠܝ݂ܘܿܢܲܢ ܢܒ݂ܝ݂ܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܵܐ
ܕܙܵܠܸܗ ܠܢܝ݂ܢܘ݂ܸܐ ܘ݂ܡܲܟܪܹܙ ܒܫܠܝ݂ܵܐ
ܕܬܵܝ݂ܒ݂ܘ݂ ܥܲܡܲܗ ܐܘܿ ܚܲܛܵܝ݂ܵܐ
ܡܩܲܡܵܐ ܕܡܵܐܝ݂ܬ݂ ܘ݂ܦܵܐܝ݂ܫ ܡܘ݂ܢܫܝ݂ܵܐ
بقدله ليونان نويا دماريا
دزاله لنينوى وماكرز بشليا
دتايب عماه او حطايا
مقما دمايث وبايش مونشيا
ܝ݂ܲܘ݂ܢܲܢ ܬܒ݂ܸܝ݂ܪܸܗ ܠܐܲܕ ܦܘ݂ܩܕܵܢܵܐ
ܥܹܪܩܠܸܗ ܘ݂ܐܝ݂ܙܠܸܗ ܠܓܸܝ݂ܢ݉ܒܵܐ ܚܿܢܵܐ
ܚܿܫܘ݂ܒ݂ܠܸܗ ܒܟ݂ܵܠܹܨ ܡܹܢ݉ ܐܘܿ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ
ܕܥܲܡܡܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘ݂ܪ ܒܐܵܘ݂ܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ
يونان تويره لأو بوقدانا
عرقله وايزله لكيبا خنا
خشوله بخالص من او مراحمانا
دعما دأثور بأوا زاونا
ܪܟܒ݂ܘ݂ܠܸܗ ܒܡܲܪܟܒ݂ܵܐ ܕܦܠܹܫܬܵܝܸܐ
ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܦܪܝ݂ܫܸܐ ܡܹܢ ܗܘ݂ܕܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܐܵܢܝ݂ ܒܝ݂ܵܡܵܐ ܫܓ݂ܫܠܲܝ݂ ܡܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܩܪܒ݂ܘ݂ܠܲܝ݂ ܕܗܲܠܟܝ݂ ܕܝ݂ܠ݉ܝ݂ ܚܿܝܸܐ
ركوله بماركوا دبلشتايه
ديلاى بريشه من هودايه
وأنى بياما شغشلاى مايه
وقرولاى دهالكى دياى خايه
ܝܲܘ݂ܢܲܢ ܢܒ݂ܝ݂ܵܐ ܒܟܘ݂ܡܸܗ ܩܸܐܪܸܗ
ܠܐܘܿ ܦܘ݂ܩܕܵܢܵܐ ܐܵܗܘ݂ܢ ܬܒ݂ܸܝ݂ܪܸܗ
ܚܲܛܵܝܵܐܝ݂ܘ݂ܢ ܛܵܠܲܝ݂ ܡܸܐܪܸܗ
ܦܩܘܿܕܘ݂ܢ ܠܡܘܿܬ݂ܝ݂ ܘ݂ܐܲܚܿܬܘ݂ܢ ܚܸܐܪܸܐ
يونان نويا بكومه قيره
لأو بوقدانا أون تويره
حطايايون طالاى ميره
بقودون لموثى واختون حيره
ܦܠܹܫܬܵܝܸܐ ܕܗܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܒܡܲܪܟܲܒ݂ܬ݂ܵܐ
ܫܹܩܠܲܝ݂ ܠܝ݂ܘܿܢܲܢ ܒܓܵܘ݂ܕ ܚܹܡܬ݂ܵܐ
ܟܹܡܬܲܠܩܷܝ݂ܠܸܗ ܒܥܘ݂ܡܩܵܐ ܕܝܲܡܬ݂ܵܐ
ܕܦܵܐܝ݂ܫ ܐܝ݂ܟ݂ܝ݂ܠܲܗ ܡܹܢ ܢܘ݂ܢܝ݂ܵܬ݂ܐ
بلشتايه دهويوا بماركاوثا
شقلاى ليونان بكاود حمثا
كمتالقيله بعومقا ديامثا
دبايش أيخيلا من نونياثا
= البقية تأتى =
ــــــــــــــــــــــــــــ
16  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / أومثى نشيثه , ومن الاها بئيثه بصوما دباعوثا في: 20:11 16/01/2009
أومثى نشيثه , ومن الاها بئيثه بصوما دباعوثا
 
 
ܐܲܚܿܬܘ݂ܢ ܥܠܵܝ݂ܡܹܐ ܘ݂ܥܠܵܝ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
ܪܸܡܙܵܐ ܡܥܲܠܝ݂ܵܐ ܕܝ݂ܠܲܢ ܐܘ݂ܡܬ݂ܵܐ
ܦܫܘܿܛܘ݂ܢ ܠܐܝ݂ܕܝ݂ ܩܲܢܝ݂ܵܐ ܚܿܬ݂ܵܐ
ܕܟܲܬ݂ܒ݂ܢ ܠܐܘ݂ܡܬ݂ܝ݂ ܢܦܠܬܵܐ ܒܝ݂ܲܡܬ݂ܵܐ
أختون علآيمه وعلايماثا
رمزا معاليا ديلان أومثه
بشوطون لأيدى قانيا خاثا
دكاثون لأمومثى نبلته بيامثه
معانى بعض الكلمات :-
علايمه = شباب /علايماثه =شابات / قانيا = قلم /يامثه =بحيرة
ܢܸܦܠܬܵܐ ܘ݂ܓ݂ܪܩܬܵܐ ܒܓܘܿ ܝ݂ܵܡܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܕܝ݂ܘ݂ܡ݉ ܢܫܝ݂ܬ݂ܵܐ ܘ݂ܕܠܵܐ ܡܲܪܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܐܲܗ݉ܝ݂ܘ݂ܢ ܗܘ݂ܵܐܗ݉ܘ݂ܵܐ ܠܪܸܝ݂ܫ ܡܲܠܟܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܫܘ݂ܡܲܗ ܦܪܝ݂ܣܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
نبلته وغريقته بكو ياماثا
واديو نشيثه ودلا مارواثا
ايون هواوا لريش مالكواثا
وشومه بريسـا بأثراواثا
ܠܟܲܠܕܘ݂ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘ݂ܪ ܫܘܿܩܘ݂ܢ ܕܐܲܡܪܸܢ
ܘܬܵܐ ܐܝ݂ܩܵܪܲܗ ܟܝ݂ܒܸܢ ܕܙܵܡܪܢ
ܘ݂ܠܡܢܕܝ݂ ܕܡܵܚܟܸܢ ܘ݂ܐܵܢܵܐ ܬܲܟ݂ܪܸܢ
ܡܗܸܝ݂ܡܢ ܡܗܸܝ݂ܡܢ ܠܵܐ ܟܡܕܲܓܠܸܢ
لكالدو وأثور شوقون دأمرن
وتا ايقاراه كيبن دزامرن
ولمندى دماحكن وانا تاخرن
مهيمن مهيمن لا كمداكلن
ܡܸܢ ܙܥܘ݂ܪܘ݂ܬ݂ܝ݂ ܟܡܒܲܥܢܵܗ
ܘ݂ܐܝ݂ܕܸܝܹܥܠܝ݂ ܕܝ݂ܠܵܗ ܛܵܠܝ݂ ܝ݂ܡܵܐ
ܡܲܩܵܐ ܕܐܝ݂ܒܝ݂ ܒܸܕ ܥܸܝ݂ܢܸܢܵܗ
ܘ݂ܬܵܐ ܟܠ ܥܲܡܡܸܐ ܒܡܲܝ݂ܕܥܸܢܵܗ
من زوروثى كمبائنه
وايديئلى ديلا طالى يما
مقا دايبى بد عيننه
وتا كول عمه بمايدئنه
ܒܐܝ݂ܙܵܠܬܲܢ ܠܒܸܝ݂ܬ݂ ܥܲܬܝ݂ܩܵܬ݂ܵܐ
ܕܒܲܪܠܝ݂ܢ ܘ݂ܠܲܢܕܲܢ ܘ݂ܦܵܪܝ݂ܣ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܬܵܡܵܐ ܒ̇ܚܿܙܘ݂ܟ݂ ܐܲܢ ܓܠܝ݂ܦܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܢ ܣܪܛܵܬ݂ܵܐ ܨܸܨܵܢܵܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
بايزالتان لبيث عتيقاثا
دبرلين ولندن وباريس ماثا
طاما بخازوخ أن كليباثا
وأن سرطاثا صصاناياثا
كلمات بعض المعانى / بيث عتيقاثا =متاحف / كليباثا = منحوتات /
سرطاثا صصاناياثا = الخطوط المسمارية
ܘ݂ܐܲܢ ܬܲܘ݂ܪܸܐ ܡܲܪܝ݂ ܓܘ݂ܠܦܲܢܵܢܸܐ
ܕܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܸܐ ܡܲܪܝ݂ ܝ݂ܘ݂ܠܦܵܢܸܐ
ܕܦܸܫܠܲܝ݂ ܓܢܝ݂ܒ݂ܸܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܙܲܒ݂ܢܸܐ
ܘ݂ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܢܛܝ݂ܪܸܐ ܒܐܲܢ ܕܘ݂ܟܵܢܸܐ
وان توره مار كولبانانه
دأثورايه مار يولبانه
دبشلاي كنيوه بخاكما زاونه
وديلاي نطيره بان دوكانه
(البقية تأتى )
=======
17  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / القسم السادس وألأخير عن ذكرياتى لقريتنا العزيزة عنكاوا ايام زمان في: 10:24 16/12/2008
القسم السادس وألأخير عن ذكرياتى لقريتنا العزيزة عنكاوا ايام زمانܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܸܗ ܐܵܘ݂ܵܐ ܛܲܒܲܩ ܕܕܡܲܥܓ̮ܘ݂ܢܸܐ
ܕܡܵܬ݂ܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܠܸܗ ܥܘ݂ܡܲܪ ܡܐܲܪܒܝ݂ܠ ܒܚܿܘܿܫܲܒܵܢܸܐ
ܡܲܓ݂ܕܪܗ݉ܘ݂ܵܠܸܗ ܠܪܸܫܸܗ ܡܘ݂ܬܗ݉ܘ݂ܵܐ ܒܟܘܿܠܵܢܵܢܸܐ
ܦܹܠܣܲܢ ܒܐܝ݂ܕܲܢ ܒܥܪܵܩܵܐ ܒܲܬ݂ܪܸܗ ܡܘ݂ܟ݂ ܕܸܝ݂ܘ݂ܵܢܸܐ
كود كتاخرنه أوا طبق ددماعجونه
دماثيواله عمر مأربل بخوشابانه
ماغدرواله لريشه موتوا بكولآنانه
فلسان بأيدن بعراقا باثره موخ ديوانه
ܕܲܟ݂ ܒܢܵܫܢܸܗ ܠܲܓܲܢ ܕܝ݂ܵܐܸܐ ܣܠܝ݂ܩܸܐ ܘ݂ܒܫܝ݂ܠܸܐ
ܪܵܒܸܐ ܘ݂ܩܫܝ݂ܛܸܐ ܘ݂ܡܫܚܿܐ ܡܢܘ݂ ܒܡܨܲܢܨܘܿܠܸܗ
ܛܥܝ݂ܢܸܐ ܠܪܝ݂ܫܵܐ ܕܚܿܕ݂ܟܡܵܐ ܒܢܘܿܢܸܐ ܒܓܵܘܹܕ ܚܿܠܘ݂ܠܸܐ
ܚܲܣ ܟܘܿܕܘ݂ܟ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܕܐܲܟ݂ܠܘ݂ܟ݂ ܡܹܢܘ݂ ܒܝܘܿܡܵܐ ܘ݂ܠܲܝ݂ܠܸܐ
دخ بناشنه لاكن ديائه سليقه وبشيله
رابه وقشيطه ومشخا منو بمصنصوله
طئينه لريشا دخاكما بنونه بكاود خلوله
حس كودوخوا دأخلوخ منو بيوما وليله
ܐܝ݂ܙܵܠܬܵܢ ܠܡܲܦܿܬܲܚ ܗܘ݂ܵܐܗ݉ܘ݂ܵܐ ܛܵܠܲܢ ܟܠ ܒܣܡܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܫܕܵܫܲܢ ܒܟܘ݂ܡܲܢ ܒܹܥܪܵܩܵܐ ܒܕܲܫܬܵܐ ܒܟܲܫܝ݂ܪܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܟܘ݂ܕ ܚܲܕ ܡܢܲܢ ܟܝ݂ܒܸܗ ܕܫܵܩܹܠ ܩܲܕ݉ܡܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܒܲܣ ܬܲܕ ܡܵܛܸܗ ܡܹܢ ܩܲܕ݉ܡ ܟܠܲܢ ܬܵܐ ܓܲܒ݂ܪ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ايزالتان لمافتاح هواوا طالان كول بسموثا
دشداشن بكومان بعراقا بداشته بكشيروثا
كود خأ منان كيبئه دشاقل قاميوثا
بس تد ماطه من مقام كولان تا كوروثا
ܕܲܟ݂ ܒܢܵܫܘ݂ܟ݂ܠܲܗ ܐܝ݂ܙܵܠܬܵܢ ܠܡܘܿܨܠ ܬܵܐ ܩܵܫܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܣܵܒ݂ܝ݂ ܡܹܢܲܢ ܬܲܕ ܡܲܛܦܸܝ݂ܠܲܢ ܒܐܲܡܝ݂ܢܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܚܿܢܝ݂ ܒܡܘܿܨܠ ܣܵܒ݂ܝ݂ ܡܥܘ݂ܓ̮ܒܲܗ ܒܐܵܕܝ݂ ܡܲܬ݂ܵܐ
ܐܲܕܝ݂ ܠܑܸܝ݂ܠܵܗ ܗܸܝ݂ ܡܘܿܨܠ ܕܟܝ݂ܕܹܢ ܒܓܘܿ ܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
دخ بناشوخلا ايزالتان لموصل تا قاشوثا
وساوى منان تد مطبيلان بأمينوثا
وأخنى بموصل ساوى معوجبه بأدى ماثا
أدى ليلا هيه موصل دجيدن بكو حاقوثا
ܗܲܡ ܟܬܲܟ݂ܪܢܸܗ ܬܘܿܡܵܣ ܡܚܘ݂ܣܝ݂ܵܐ ܒܐܵܕܝ݂ ܫܸܝ݂ܥ݉ܬ݂ܵܐ
ܟܘ݂ܕ ܛܪܘ݂ܡܒܸܝ݂ܠܸܗ ܗܘܵܐ ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܣܡܟ݂ܬܵܗ ܒܓܵܘ݂ܕ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܨܲܪܟ݂ܗ݉ܘ݂ܵܠܲܢ - ܗܲܝ݂ܘ ܙܘܿܦܘ݂ܠܲܗ ܒܓܘܿ ܩܹܫܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘܐܲܟ݂ܢܝ݂ ܙܥ݉ܘܿܪܸܐ ܙܲܦܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܲܗ ܠܐܵܕܝ݂ ܟܠܸܝ݂ܬ݂ܵܐ
هام كتاخرنه توماس محوسيا بأدى شيثا
كود طرومبيله هواوا سمختا بكاود ماثا
صارخوالان هاى زوبوله بكو قشيوثا
واخنى زوره زبوخواله لأدى كليثا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة اخيرة تخص شبابنا وأهلنا الذين هم فى الغربة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܲܗ ܢܹܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܸܐ ܕܐܲܬ݂ܪܝ݂
ܓܥܸܝ݂ܩܲܗ ܓܝ݂ܵܢܝ݂ ܘ݂ܕܡܥܸܐ ܕܚܲܫܵܐ ܡܢ݉ܥܸܝ݂ܢܝ݂ ܓܢܲܬ݂ܪܝ݂
ܠܐ݉ܢܵܫܸܐ ܕܥܲܡܟܘܿ ܕܝ݂ܠܘ݂ ܒܙܝ݂ܩܸܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܚܲܕ݉ܟܡܵܐ ܠܵܟ݂ܵܐ ܘܚܲܕ݉ܟܡܵܐ ܛܵܡܵܐ ܘ݂ܒܟܠ ܦܹܢܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
كود كتاخرنه نخرايوثا دناشه دأثرى
كعيقه كيانى ودمعه دحشا من عينى كناثرى
لناشه دعمكو ديلو بزيقه بأثراواثا
خاكما لاخا وخاكما طاما وبكول بنياثا
ܥܪܝ݂ܩܸܐ ܫܒ݂ܝ݂ܩܸܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܚܿܠܝ݂ܵܐ ܕܒܵܒܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܒܵܬܘ݂ ܡܙܘܒܢܸܐ ܝܵܢ ܫܘ݂ܝ݂ܩܸܐ ܫܘ݂ܵܩܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܪܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܠܵܐ ܡܪܘ݂ܚܡܠܘ݂ ܠܒܟ݂ܵܝ݂ܵܐ ܕܣܵܒ݂ܸܐ ܝ݂ܵܢ ܕܣܲܒ݂ܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܕܐܲܡܪܝ݂ܘ݂ܵܠܘ݂ ؟ ܡܲܡ ܒܡܲܢܛܸܝ݂ܠܲܢ ܠܩܲܒ݂ܪܵܘ݂ܬ݂ܵܐ
عريقه شويقه أثرا خليا دباباواثا
باتو مزوبنه يان شويقه شواقا دلا مارواثا
لا مروحملو لبخايا دساوه يان دسوياثا
دأمريوالو ؟ من بمنطيلان لقوراواثا ؟
ܕܲܗܵܐ ܛܡܸܝ݂ܥ݉ܠܲܢ ܠܗܲܕ ܒܘ݂ܣܵܡܵܐ ܕܓܲܪܝ݂ܒܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܗ݉ܘܸܝ݂ܐܗ݉ܘ݂ܵܐ ܚܿܠܡܲܢ ܕܚܵܙܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܸܗ ܒܠܝ݂ܠܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܐܹܢ ܕܵܪܘ݂ܟ݂ܠܸܗ ܐܹܠܕ ܥܸܝ݂ܢܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܣܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܒܥܸܝ݂ܢܵܐ ܚܿܪܬܵܐ ܬܲܩܠܘ݂ܟ݂ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܵܒܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
دها طميئلان لأد بوساما دغريبوثا
دهويوا خلمان دخازوخواله بليلاواثا
ان داروخله الد عينا دخا مساثا
وبعينا خرته تاقلوخ أثرا دباباواثا
ܒܓܘܿ ܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ ܒܝܲܣܩܵܗ ܥܸܝ݂ܢܵܐ ܕܐܲܬ݂ܪܲܢ ܚܿܠܝ݂ܵܐ
ܘܒܢܲܟ݂ܬ݂ܵܗ ܥܸܝ݂ܢܵܐ ܕܐܵܕܝ݂ ܐܲܬ݂ܪܲܢ ܕܝ݂ܠܸܗ ܡܓܘ݂ܒܝ݂ܵܐ
ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܘ݂ܣܵܒ݂ܵܐ ܘ݂ܣܲܒ݂ܬܵܐ ܠܲܬܠܸ݉ܗ ܕܘ݂ܡܝ݂ܵܐ
ܠܵܐ ܒܐܲܡܪܝ݂ܟܵܐ ܘ݂ܠܵܐ ܒܐܘܿܪܘܿܦܵܐ ܘ݂ܠܵܐ ܒܐܹܣܬܘ݂ܪܵܠܝ݂ܵܐ
بكو حاقوثا بياسقه عينا داثران خليا
وبناخثه عينا دأدى أثران ديله مكوبيا
أثرا دبابا وساوا وسوتا لاته دوميا
لأ بأمريكا ولأ بأوروبا ولأ بأستراليا
=============================

18  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / القسم الخامس من ذكرياتى عن قريتنا العزيزة عنكاوا ايام زمان في: 10:26 03/12/2008
ܕܲܫܬܵܐ ܕܥܲܡܟܘܿ ܡܠܝ݂ܬ݂ܵܐ ܗ݉ܘ݂ܵܗ݉ܘ݂ܵܐ ܡܹܢ ܐܲܪܸܝ݂ܢܸܐ
ܘ݂ܡܐܲܩܠܵܐ ܕܕܝ݂ܟܵܐ ܘ݂ܡܹܢ ܓܹܠܓܘܿܙܸܐ ܘ݂ܡܸܢ ܦܠܣܘܿܢܸܐ
ܘ݂ܡܹܢ ܚܡܸܝ݂ܕܸܐ ܘ݂ܡܹܢ ܓ̮ܝ݂ܪܵܬܸܐ ܘ݂ܡܹܢܕ ܠܲܓܢܸܐ
ܘ݂ܡܹܢܕ ܚܿܢܘܸܐ ܘ݂ܡܹܢ ܒܲܓ̮ܢܓ̮ܐ ܘ݂ܡܹܢ ܝ݂ܪܩܘܿܢܸܐ
دشـته دعمكو مليثه هواوا من أرينـه
ومأقلأ دديكا ومن كلكوزه ومن بلسونه
ومن حميده ومن جيراته ومند لاكنه
ومند خنوه ومن بجنجه ومن يرقونه
ܗܲܡ ܟܬܲܟ݂ܪܢܸܗ ܐܘܿ ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ ܕܐܲܢ ܛܥܘ݂ܢܵܬ݂ܵܐ
ܟܘ݂ܕ ܡܢܵܕܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ (ܕܲܘ݂ܵܪ ܢܵܐ ܬܪܸܝ ) ܡܓܲܪܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܚܿܛܸܐ ܘ݂ܨܵܪܸܐ ܕܗ݉ܘ݂ܝܗ݉ܘ݂ܵܐ ܫܩܝ݂ܠܸܐ ܡܹܢ ܒܘ݂ܕܪܵܬ݂ܵܐ
ܙܘܿܢܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܒܓܵܘܵܝ݂ ܐܲܢ ܦܸܐܪܸܐ ܡܬ݂ܝܸܐ ܡܹܢ ܡܲܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ 
هام كتاخرنه أو مزبنانا دأن طعوناثا
كود مناديوا (دوار نا تريىء ) من كاراواثا
خطه وصاره دهويوا شقيله من بودراثا
زونيوا بكاواى أن بيـره مثيه من مثواثا
(طعوناثا =أثمار ) دوار نا تريىء ) بالكوردية = هلمو لشراء العنب
بيره =فاكهة
ܐܢܫܸܐ ܐܝ݂ܬܝܘܸܐ ܩܲܡ ܛܲܪܵܢܸܐ ܒܡܓ̮ܪܘܿܙܸܐ
ܒܘ݂ܛܡܸܐ ܘ݂ܣܘ݂ܣܸܐ ܘ݂ܓܘ݂ܠܸܐ ܕܩܲܪܸܐ ܥܡܹܕ ܓܘܿܙܸܐ
ܘ݂ܫܵܘ݂ܵܫܝ݂ܢܟܸܐ ܘ݂ܩܲܣܩܘ݂ܵܢܸܐ ܘ݂ܫܷܝ݂ܕܸܐ ܬܵܙܸܐ
ܘ݂ܒܲܪܒܲܪܘܿܫܸܐ ܘ݂ܗܲܡ ܦܿܣܬܵܩܸܐ ܘ݂ܬܸܐܝ݂ܢܸܐ ܒܪܝ݂ܙܸܐ
اينشه ايتيوه قام طرانه بمجروزه
بوطمه وسوسه وكوله دقره امد كوزه
وشاواشينكه وقاسقوانه وشيده تازه
وبربروشه وهام فستاقه وتيئنه بريزه
ܕܲܟ݂ ܒܢܵܫܢܸܗ ܐܘܿ ܫܲܡܵܫܵܐ ܙܵܓܵܐ ܒܡܟ݂ܵܝ݂ܵܐ
ܩܵܕ݉ܡܹܬ ܩܵܫܵܐ ܛܐܝ݂ܢܲܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘ݂ܕܡܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܵܐ
ܒܝ݂ܙܵܠܵܐ ܠܒܝ݂ܬ݂ܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܝ݂ܵܐ ܕܝ݂ܠܸܗ ܡܪܝ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܢ ܫܲܡܵܥܸܐ ܕܙܵܓܵܐ ܟܒܲܪܟܝ݂ ܩܵܕ݉ܡܹ ܒܵܪܘܿܝ݂ܵܐ
دخ بناشنه أو شماشا زاكا بمخايه
قامت قاشا طئينه باغرا ودما دماريا
بيزالا لبيثه دعنكاوايا ديله مريا
وأن شمائه دزاكا كباركى قام بارويا
ܕܝ݂ܸܟ݂ ܒܢܵܫܢܲܝ݂ ܓܘ݂ܪܵܢܸܐ ܐܝ݂ܬܝ݂ܘܸܐ ܩܲܕ݉ܲܡ ܓܘ݂ܕܵܢܸܐ
ܟܘ݂ܕ ܟܓ̮ܡܥܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܡܒܵܬ݂ܲܪ ܥܸܕܬܵܐ ܒܟ݂ܘܿܫܲܒܵܢܸܐ
ܟܡܫܵܒܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܥܠܹܕ ܢܘ݂ܵܒ ܕܒܲܪܠܵܡܵܢܸܐ
ܘܠܝ݂ܸܬ݂ ܟܪܝ݂ܗܘ݂ܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܟܟ݂ܵܙܝ݂ܠܲܗ ܕܲܪܡܲܢܵܢܸܐ
دخ بناشناى كورانه ايتيوه قام كودانه
كود كجامعيوا مباثر عيتا بخوشبانه
كمشابيوا الد نواب دبرلمانه
وليث كريهوثا دلا كخازيله درمنانه
ܟ݂ܵܐ ܐܵܡܹܪܗ݉ܘ݂ܵܐ ܠܵܐ ܫܡܝ݂ܥܠܘܿܟ݂ܘ݂ܢ ܡܗܵܐ ܒܪܸܝ݂ܠܸܗ ؟
ܥܲܣܟܲܪ ܕܗܬܠܲܪ ܥܠܹܕ ܛܲܪܥܵܐ ܕܛܘܿܟܝ݂ܘܿ ܡܛܸܝ݂ܠܸܗ
ܐܵܕܝ݂ ܟ݂ܲܒܪܵܐ ܒܪܘܿܢܝ݂ ܫܵܒܘ݂ ܟܹܡܫܵܡܸܝ݂ܥܠܸܗ
ܡܹܢ ܟ݂ܵܐ ܐ݉ܢܲܫܵܐ ܢܫܸܝ݂ܠܝ݂ ܫܘ݂ܡܸܗ ܬܹܡܲܠ ܠܸܝ݂ܠܸܐ
خأ امروا لا شميئلوخون مها بريله
عسكر دهتلر الد طرا دطوكيو مطيله
أدى خبرا برونى شابو كمشاميئله
من خا ناشا نشيلى شومه تمال ليله
ܓ̮ܘܵܒ ܕܐܘܿ ܟ݂ܢܵܐ ܗܘܸܝܗ݉ܘܵܐ ܢܟܵܪܵܐ ܕܐܲܕ ܙܵܟ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܐܵܡܪܗ݉ܘ݂ܵܠܸܗ ܛܘܿܟܝ݂ܘܿ ܐܝ݂ܠܲܗ ܒܓܘܿ ܚܲܩܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܡܕܝ݂ܢ݉ܬܵܐ ܪܲܒܬ݂ܵܐ ܕܝܵܒܵܢܵܝܸܐ ܘ݂ܐܲܪܫܟ݂ܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܝܵܒܵܢ ܐܝ݂ܠܲܗ ܡܹܢ ܐܲܠܡܵܢܝ݂ܵܐ ܒܐܲܢ ܫܲܪܵܬ݂ܵܐ
جواب دأو خنه هويوا نكارا دأد زاخوثا
امرواله طوكيو ايله بكو حقوثا
مذيته رابثه ديابانايه وأرشخايته
ويابان ايله من المانيا بأن شراثا
(زاخوثا = انتصار / ارشخايته = عاصمة /
ܚܿܘ݂ܡܪܸܐ ܘ݂ܟܣܢܸܐ ܡܬܲܥܵܠܬܵܐ ܗܘ݂ܵܗ݉ܘ݂ܵܐ ܕܟܘ݂ܠܲܝ݂ ܒܢܵܬ݂ܵܐ
ܐܵܢܝ݂ ܕܗ݉ܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܸܐ ܒܥܘ݂ܡܪܵܐ ܠܵܐ ܟ݂ܲܡܵܬ݂ܵܐ
ܡܬܲܥܠܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܠܲܗ ܐܝ݂ܬܝ݂ܘܸܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܓܘܿ ܒܘ݂ܕܪܵܬ݂ܵܐ
ܕܠܵܐ ܐܹܙܕܘܿܥܬ݂ܵܐ ܡܹܢ ܢܟ݂ܪܵܝ݂ܸܐ ܒܐܲܢ ܝ݂ܘ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
خومره وكسنه متعلته هواوا دكولاى بناثا
أنى دهويوا زوره بعومرا لا خماثا
متعليواله ايتيوه لأرا بكو بودراثا
دلا ازدوئثا من نخرايه بأن يوماثا
ܗܲܡ ܟܬܲܟ݂ܪܢܵܗ ܡܬܲܥܵܠܬܵܐ ܕܩܵܥܒܸܐ ܒܟܘܿ ܒܘ݂ܕܪܵܬ݂ܵܐ
ܡܬܲܥܠܝ݂ܘ݂ܵܠܲܗ ܙܥܘܿܪܸܐ ܘܓܘܿܪܸܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܹܢ ܒܢܵܬ݂ܵܐ
ܒܘ݂ܟܵܐ ܘܓ̮ܟܵܐ ܘ݂ܐܘ݂ܬܫܵܐ ܘ݂ܢܲܟܣܵܐ ܒܐܲܢ ܬܘ݂ܥܹܠܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܠܵܐ ܡܒܵܩܪܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܥܠ ܐܝ݂ܟ݂ܵܠܵܐ ܘ݂ܫܬܵܝ݂ܵܐ ܝ݂ܵܢ ܠܚܿܬ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
هام كتاخرنه متعلته دقاعبه بكو بودراثا
متعليواله زوره وكوره شووق من بناثا
بوكـا وجكـا واوجـا وناكسا بأن توعلياثا
لا مباقروخوا اليخالا وشتايا يان لخاثواثا
(البقية تأتى )
ــــــــــــــــــ
19  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / ذكرياتى عن قريتنا العزيزة عنكاوا أيام زمان (القسم الرابع ) في: 23:24 10/11/2008
ذكرياتى عن قريتنا العزيزة عنكاوا أيام زمان
(القسم الرابع )
 
ܕܝ݂ܟ ܒܢܵܫܢܸܗ ܝ݂ܘܿܡܵܐ ܒܪܝ݂ܟ݂ܵܐ ܕܟܘܿܠ ܝ݂ܘ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
ܕܒܓܵܘܸܗ ܓ̮ܘ݂ܲܢܩܸܐ ܡܲܚܕܪܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܠܚܿܬ݂ܢܵܐ ܚܵܕ݉ܬ݂ܵܐ
ܡܲܨܟ݂ܝ݂ܘܵܠܸܗ ܘ݂ܡܘܿܠܦܝ݂ܘ݂ܵܠܸܗ ܒܬܲܢܵܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܥܠ ܣܘ݂ܟܵܠܵܐ ܕܐܲܕ ܙܘ݂ܘ݂ܵܓ݂ܵܐ ܒܓܘܿ ܟܲܪܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
دخ بناشنه يوما بريخا دكول يوماثا
دبكاوه جوانقه محدريوه لخثنا خاثا
مصخيواله ومولبيواله بتناياثا
ال سوكالا دأد زوواغا بكو كارياثا
(سوكالا =معنى / زوواغا =زواج /بكو كارياثا = باختصار )
 
ܕܝ݂ܟ ܒܢܵܫܢܸܗ ܟ݂ܘ݂ܪܝ݂ ܦܘܿܠܣ ܥܲܓ̮ܡܵܝܵܐ
ܒܚܿܘܿܫܲܒܵܢܸܐ ܨܝ݂ܘܸܗ ܒܐܝ݂ܕܸܗ ܒܲܣ ܬܵܐ ܡܚܵܝ݂ܵܐ
ܕܐܲܢ ܚܲܡܵܬ݂ܵܐ ܕܚܵܙܝ݂ܘ݂ܵܠܘ݂ ܟ݂ܓܵܐ ܒܐܪܵܝܵܐ
ܦܠܘܿܛܘ݂ܢ ܩܲܠܝ݂ܬܘ݂ܢ ܡܩܲܡܵܐ ܕܡܵܛܸܗ ܗܘܿܠܸܗ ܒܐܝ݂ܬ݂ܵܝ݂ܵܐ
دخ بناشنه خورى بولص عجمايا
بخوشبانه صيوه بايده بس تا مخايا
دأن خماثا دخازيوالو خكا بأرايا
بلوطون قليتون مقما دماطه هوله بأيثايا
ܚܲܣ ܟܘܿܕܢܘ݂ܵܐ ܕܗܵܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܠܵܟ݂ܵܐ ܒܐܲܢ ܝ݂ܘ݂ܡܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܢ ܚܲܡܵܬ݂ܵܐ ܒܪܩܵܕܵܐ ܪܩܕܵܐ ܕܡܨܪܵܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܵܕܝ݂ ܪܩܕܵܐ ܕܝ݂ܠܸܗ ܥܨܝ݂ܵܐ ܠܪܲܩܵܕܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܨܲܕܪܘ݂ ܡܓܘ݂ܠܝ݂ܵܐ ܘ݂ܦܿܣܬܵܢ ܟܪܝ݂ܵܐ ܠܐܸܝ݂ܠ ܡܒܘ݂ܪܟܵܬ݂ܵܐ
حس كودنوا دهاويوه لاخا بأن يوماثا
وأن خماثا برقادا رقدا دمصراياثا
ادى رقدا ديله عصيا لرقدياثا
صادرو مكوليا وفستان كريا لئيل مبوركاثا
ܗܲܡ ܟܬܲܟ݂ܪܢܸܗ ܩܵܠܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ ܕܫܵܡܥܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܸܗ
ܕܟܦܵܠܛܘ݂ܵܐ ܡܹܢ ܣܲܢܕܘܿܩܵܐ ܕܚܵܙܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܸܗ
ܒܓܘܿ ܫܵܝ݂ܟ݂ܵܢܵܐ ܕܝܘܿܣܦ ܣܲܠܡܵܢ ̱ ܘܡܒܵܩܪܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܸܗ
ܘ݂ܐܲܚܿܢܝ݂ ܡܥܘ݂ܓ̮ܒܸܐ ̱ ܡܐܲܝ݂ܟܵܐ ܟܦܵܠܛܝ݂ ܐܢܝ݂ ܩܵܠܸܐ ؟
هام كتاخرنه قالا دزمارا دشاموخواله
دكبالطوا من ساندوقا (زمارا ) دخازوخواله
بكو شايخانه ديوسب سلمان / ومباقروخواله ؟
واخنى معوجبه / من ايكا كبالطى انى قاله ؟
ܕܝ݂ܟ ܒܢܵܫܢܲܗ ܗܸܝ ܦܵܐܝ݂ܵܐ ܚܿܦܪܬܵܐ ܒܓܵܘ݂ܕ ܒܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܚܿܢܝ݂ ܓܕܝ݂ܪܸܐ ܓ݂ܵܘ݂ܕܪܵܢܲܗ ܬܵܐ ܫܟ݂ܢܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘܗܲܡ ܟܣܵܦܪܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܠܝ݂ܡܵܢ ܕܡܲܚܟܝܵܐ ܚܲܕ ܚܘ݂ܟܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܘܡܲܡܵ ܡܵܐ ܕܟ݂ܵܠܨܲܗ ܐܲܚܿܢܝ݂ ܗܘ݂ܟ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܙܝ݂ܠܸܐ ܒܫܢܬ݂ܵܐ
دخ بناشنه ايه بايا خبرته بكاود بيثا
وأخنى غديره غاودرانه تا شخنوثا
وهام كسا بروخوا ليمان دماحكيا خا حوكيثا
ومقام ما دخالصه أخنى هوخوا زيله بشنثا
ܟܘܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܘ݂ ܐܲܢ ܓܲܙܵܕܸܐ ܕܚܿܛܸܐ ܘ݂ܨܵܪܸܐ
ܒܓܵܘ݂ܕ ܡܲܓܠܸܐ ܬܵܐ ܕܪܵܝܵܐ ܕܕܲܟ݂ܠܵܐ ܒܓܘܿ ܥܲܢܒܵܪܸܐ
ܘ݂ܡܓܵܫܵܢܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܢܘ݂ ܗܘܵܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܙܥܘܿܪܸܐ
ܘ݂ܠܲܩܵܛܝ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܫܒܠܸܐ ܢܦܝܹܠܸܐ ܡܘ݂ܟ ܣܲܟ݂ܘܿܪܸܐ
كود كتاخرنو أن غزاده دخطه وصاره
بكاود ماكله تا درايا ددخلا بكو عنباره
ومكجانياثا دخاكما منو هويوا زوره
ولقاطياثا دشبله نبيله موخ ساخوره
ܟܘ݂ܕ ܪܲܟܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܥܠ ܓܲܪܓܠܵܐ ܒܓܘܿ ܒܘ݂ܕܪܵܬ݂ܵܐ
ܛܲܠܵܢ ܙܥܘܿܪܸܐ ܒܫܛܘ݂ܢ ܗܘܸܝܗ݉ܘ݂ܵܐ ܡܹܢ ܡܲܪܟܒ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܚܲܣ ܟܘܿܕܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܕܓ݂ܲܕܪܘ݂ܟ ܒܓܵܘܸܗ ܐܲܠܦܵܐ ܓܲܗܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܫܵܒܘ݂ܟܘ݂ܵܠܸܗ ܥܠ ܛܪܘ݂ܡܒܸܝ݂ܠ ܕܒܓܘܿ ܓ̮ܕܵܬ݂ܵܐ
كود راكوخوا ال كاركلا بكو بودراثا
طالان زوره بشطون هويوا من ماركواثا
حس كودوخوا دغادروخ بكاوه البا كاهاثا
ومشابوخواله الطرومبيل دبكو جاداثا
ܘ݂ܗܲܡ ܟܬܲܟ݂ܪܢܸܗ ܣܵܒ݂ܝ݂ ܒܲܝ݂ܘܿ ܘܕܢܓܸܗ ܒܡܵܬ݂ܵܐ
ܒܓ݂ܕܵܪܵܐ ܠܚܿܛܸܐ ܬܲܕ ܦܵܪܫܠܘ݂ ܡܢܹܕ ܦܵܪܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܹܟܘ݂ܕ ܟ݂ܵܠܨܘ݂ܵܐ ܓܵܪܣܝ݂ܘ݂ܵܠܘ݂ ܒܓܵܪܘ݂ܣܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܒܐܵܕܝ݂ ܐܘ݂ܪܚܵܐ ܥܘܿܕܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܠܓܘ݂ܪܓܘ݂ܪ ܒܓܵܘ݂ܕ ܚܵܪܬ݂ܵܐ
وهام كتاخرنه ساوى بيو ودنكه بماثا
بغدارا لخطه تد بارشلو مند بارثا
وكود خالصوا كارسيوالو بكاروسياثا
وبادى اورخا اوديوا كوركور بكاود خارثا
( البقية تأتى )
20  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / القسم الثالث من ذكرياتى لقريتنا العزيزة عنكاوا ايام زمان في: 10:58 27/10/2008

ملآحظة / لقرائى الكرام
لقد حصل سهو لعدم ذكرى لمعلمنا المرحوم لوقا عند ما ذكرت المدرسة اللآبتدائية , لهذا انى اذ ارجو المعذرة , سأبدأ بذكره رحمه الله مع جميع معلمينا الراقدين على رجاء القيامة .
جورج أوغنــا
 
ܪܲܒܵܢܝ݂ ܠܘܿܩܵܐ ܡܘܿܠܦܘ݂ܵܠܲܢ ܩܪܲܝܵܐ ܘ݂ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ
ܬܲܕ ܠܵܐ ܣܲܢܩܘ݂ܟ ܒܓܘܿ ܪܲܒܘ݂ܬ݂ܲܢ ܥܠ ܚܲܕ ܫܒ݂ܵܒ݂ܵܐ
ܟܲܫܝ݂ܪܵܐ ܗܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܐܲܕ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܘ݂ܫܲܡܵܫܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ
ܡܵܪܲܢ ܡܚܵܣܝ݂ ܟܘܿܠ ܐܲܢ ܩܒ݂ܝ݂ܪܸܐ ܒܓܘܿ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ
ربانى لوقا مولبوالآن قرايا وكثاوا
تد لا سانقوخ بكو ربوثان الخا شواوا
كشيرا هويوا أد ملبانا وشماشا طاوا
ماران محاسي كول أن قويره بكو عنكاوا
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܲܗ ܕܡܲܟ݂ܬܲܢ ܠܓܵܪܸܐ ܒܠܝ݂ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ
ܥܸܝ݂ܢܲܢ ܦܬ݂ܝ݂ܟ݂ܸܐ ܘ݂ܒܡܢܵܝ݂ܵܐ ܟܲܘ݂ܟ݂ܒ݂ܸܐ ܕܫܡܲܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܠܲܐ ܪܲܥܫܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܠܹܢܐܲܣܬܵܐ ܕܒܵܩܵܐ ܒܓܘܿ ܫܘܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܡܹܢ ܦܘܿܚܵܐ ܨܦܝ݂ܵܐ ܕܟܦܵܬ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܠܒܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
كود كتاخرنه دماختان لكاره بليلاواثا
عينان بثيخه وبمنايا كاوخوه دشمياثا
لا رأشوخوا لنأسته دباقا بكو شوياثا
من بوخا صبيا دكباثخوا لباواثا
ܐܝ݂ܙܲܠܬܵܢ ܠܩܲܠܥ݉ܵܐ ܗܘ݂ܵܗ݉ܘ݂ܵܐ ܛܵܠܲܢ ܟܘܿܠ ܦܹܨܟ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܠܲܬ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܐܲܝ݂ܟ݂ܘ݂ܵܬ݂ܲܗ ܛܵܠܲܢ ܙܥܘܿܪܸܐ ܒܣܵܢܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܡܒܸܝ݂ܕ ܡܥܲܓ̮ܒܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܒܓܘܿ ܫܘ݂ܩܵܢܸܐ ܘ݂ܒܒܲܪܢܵܫܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܒܓܘܿ ܓ̮ܲܕܵܬ݂ܵܐ ܘܒܕܟܵܢܵܢܸܐ ܒܦܪܝ݂ܫܘ݂ܬ݂ܵܐ
ايزالتان لقلعّا هواوا طالان كول بصخوثا
دلاثوا اخواثه طالان زوره بسانايوثا
مبيد معجبوخوا بكو شوقانه وببرناشوثا
وبكو جاداثه وبدكانانه ببريشوثا
ܩܸܝ݂ܛܵܐ ܟܘ݂ܠܸܗ ܩܵܕܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܸܗ ܒܒܝ݂ܣܬܵܢܵܢܸܐ
ܦܝ݂ܫܸܐ ܠܚܿܘܿܕܲܢ ܘܐܲܚܿܢܝ݂ ܙܥܘܿܪܸܐ ܒܩܘ݂ܦܪܵܢܵܢܸܐ
ܕܠܵܐ ܐܙܕܘܿܥܬ݂ܵܐ ܒܐܵܘ݂ܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܢ݉ܡܘ݂ܫܠܡܵܢܸܐ
ܝ݂ܵܢ ܡܸܢ ܕܲܥܒܸܐ ܘܡܸܢ ܚܿܘ݂ܵܘ݂ܸܐ ܒܐܲܢ ܕܘ݂ܟܵܢܸܐ
قيطا كوله قادوخواله ببيستانانه
بيشه لخودان وأخنى زوره بقوبرانانه
دلا ازدوثا باوا زونا من موشلمانه
يان من داعبه ومن خواوه بأن دوكانه
ܐܝ݂ܟ݂ܲܠܬܲܢ ܗܘ݂ܵܗ݉ܘ݂ܵܐ ܐܲܢ ܒܲܛܝ݂ܟ݂ܸܐ ܘܐܲܢ ܬܲܪܥܘ݂ܙܸܐ
ܕܩܲܛܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܲܝ݂ ܒܐܲܝ݂ ܥܕܵܢܵܐ ܘ݂ܐܵܢܝ݂ ܬܵܙܸܐ
ܡܢܵܩܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܲܝ݂ ܝ݂ܘܿܡܵܐ ܒܝ݂ܘܿܡܵܐ ܡܢ ܟܘ݂ܠܲܝ݂ ܬܲܪܙܸܐ
ܥܹܡܕ ܠܘ݂ܚܿܡܵܐ ܕܗܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܨܘ݂ܝ݂ܵܐ ܘ݂ܦܝ݂ܫܵܐ ܦܹܪܙܸܐ
ايخالتان هواوا أن بطيخه وأن ترعوزه
دقطوخوالاى بايه عدانه وآنى تاره
مناقوخوالاى يوما بيوما من كول ترزه
امد لوخما دهويوا صويا وبيشا برزه
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܹܢܸܗ ܫܸܝ݂ܪܵܐ ܕܨܠܝ݂ܒ݂ܵܐ ܒܥܲܡܟܘܿ ܡܵܬ݂ܵܐ
ܐ݉ܢܵܫܸܐ ܒܠܝ݂ܫܸܐ ܒܡܲܠܗܘܿܝܸܐ ܕܢܘ݂ܪܵܐ ܠܓܵܪܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܙܲܡܪܝ݂ ܘ݂ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܐܵܡܪܝ݂ ܕܘ݂ܪܟܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܵܢܝ݂ ܦܨܝ݂ܟ݂ܸܐ ܘ݂ܫܟܝ݂ܪܸܐ ܠܡܲܪܝ݂ܵܐ ܠܟܠ ܛܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ
كود كتاخرنه شيرا دصليوا بعمكو ماثا
ناشه بليشه بملهويه دنورا لكاراواثه
خاكما كزامرى وخاكما كأمرى دوركياثا
وآنى بصيخه وشكيره لماريا لكول طاواثا
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܹܢܸܗ ܥܸܐܕܵܐ ܒܪܝ݂ܟ݂ܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܡܹܠܬ݂ܵܐ
ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܣܹܬܘ݂ܵܐ ܘ݂ܐܝ݂ܬ݂ܸܝ݂ܬ݂ܵܐ ܕܡܹܛܪܵܐ ܘ݂ܒܲܪܕܵܐ ܘ݂ܩܲܪܬ݂ܵܐ
ܪܵܒܸܐ ܘܙܥܘܿܪܸܐ ܠܒ݂ܝ݂ܫܸܐ ܘ݂ܡܣܘ݂ܩܠܸܐ ܒܓܘܿ ܟܠ ܕܘ݂ܟܬ݂ܵܐ
ܒܝ݂ܙܵܠܵܐ ܠܥܸܕܬܵܐ ܬܵܐ ܡܫܲܪܘܿܟܸܐ ܒܐܲܕ ܒܘܪܟܬ݂ܵܐ
كود كتاخرنه عيدا بريخا ديلدا ملثا
بزاونا دستوا وايثيثا دمطرا وبردا وقرثا
رابه وزوره لويشه ومسوقله بكو كول دوكثا
بيزالا لعيتا تا مشاروكه بأد بوركثا
ܨܘܿܡܵܐ ܕܚܵܡܫܝ݂ ܨܸܝ݂ܡܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܠܸܗ ܨܘܿܡܵܐ ܝ݂ܒ݂ܝ݂ܫܵܐ
ܠܕܘ݂ܡܝ݂ܵܐ ܕܨܲܘ݂ܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑ݂ܫܘܿܥ ܐܘܿ ܩܲܕܝ݂ܫܵܐ
ܠܲܬ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܕܡܚܵܫܘ݂  ܒܓܝܵܢܸܗ ܕܝ݂ܠܸܗ ܦܪܝ݂ܫܵܐ
ܐܹܠܵܐ ܟܪܝ݂ܗܸܐ ܕܫܵܒ݂ܩܗ݉ܘ݂ܵܐ ܛܵܠܲܝ݂ ܐܘܿ ܩܲܫܝ݂ܫܵܐ
صوما دخامشى صيموخواله صوما ايويشا
لدوميا دصوما دماران ايشوع او قديشا
لاثوا ناشا دمخاشو بكيانه ديله بريشا
الا كريه دشاوقوا طالاى او قشيشا
ܩܝ݂ܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܦܨܟ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ ܗܘ݂ܵܗ݉ܘ݂ܵܐ ܠܙܥܘܿܪܵܐ ܘ݂ܪܵܒܵܐ
ܡܒܵܬ݂ܲܪ ܥܪܘܿܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܒܐܘܿ ܥܘ݂ܕܵܒܵܐ
ܩܹܡܠܸܗ ܡܵܪܲܢ ̱ ܫܘ݂ܒ݂ܚܵܐ ܠܫܘ݂ܡܸܗ ܗܘ݂ܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܓ̮ܘܵܒܵܐ
ܕܟܠ ܒܢܲܝ݂ ܡܵܬ݂ܵܐ ܪܵܒܸܐ ܘ݂ܙܥܘܿܪܸܐ ܘ݂ܕܝ݂ܡܵܐ ܘ݂ܒܵܒܵܐ
قيامتا دماران بصخوثا هواوا لزورا ورابا
مباثر اروتا دحشا دماران بأو عودابا
قمله ماران /شوحا لشومه هويوا جوابا
دكول بنى ماثا رابه وزوره وديما وبابا
ܓܲܡܲܢ ܗܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܟܘ݂ܕ ܦܲܠܛܘ݂ܟ݂ܘ݂ܵܐ ܡܢܹܕ ܥܸܕܬܵܐ
ܠܦܪܵܫܵܐ ܕܒܝܥܸܐ ܡܢܘ݂ܩܫܸܐ ܘ݂ܣܠܝܹܩܸܐ ܒܓܵܘܕ ܒܸܝܹܬ݂ܵܐ
ܠܵܐ ܐܲܢ ܣܡܘܿܩܸܐ ؟ ܘ݂ܠܵܐ ܝܲܪܘ݂ܩܸܐ ؟ ܒܲܣ ܩܵܝ݂ܡ ܒܝ݂ܥܬܵܐ
ܬܲܕ ܬܘܿܪܘ݂ܟ݂ ܒܓܵܘܲܗ ܒܝ݂ܐܸܐ ܕܚܿܘ݂ܪܸܐ ܒܐܲܕ ܬܲܥܵܠܬܵܐ
غامان هويوا كود بلطوخوا مند عيتا
لبراشا دبيئه منوقشه وسليقه بكاود بيثا
لأ أن سموقه ؟ ولأ يروقه ؟ بس قايم بيئته
تد توروخ بكاواه بيئه دخنه بأد متعلتا
( البقية تأتى )
21  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / ذكريات قريتى العزيزة عنكاوا ايام زمان (القسم الثانى ) في: 10:14 13/10/2008

ذكريات قريتى العزيزة عنكاوا ايام زمان
(القسم الثانى )
 
 
ܟܘܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܲܗ ܗܸܝ݂ ܡܲܟܬܵܒܲܢ ܒܛܝ݂ܢܵܐ ܒܢܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܪܲܒܵܢܝ݂ ܡܲܬܝ݂ ܒܐܝ݂ܕܸܗ ܠܘܿܚܵܐ ܟ݂ܘ݂ܡܪܸܐ ܡܠܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܒܵܐܕܝ݂ ܐܘ݂ܪܟ݂ܵܐ ܡܲܦܿܗܡܘܵܠܲܢ ܒܣܵܢܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܘܡܘܿܠܹܦܘܵܠܲܢ ܬܲܕ ܠܵܐ ܡܵܢܘ݂ܟ ܒܓܘܿ ܨܘ݂ܒܵܬ݂ܵܐ
كود كتخرنه ايه مكتابان بطينا بنيثا
وربانى متى بأيده لوحا خومره مليثا
بأدى اورخا مفهموالان بسانايوثا
ومولبوالان تد لا مانوخ بكو صوباثا
ܪܲܒܵܢܝ݂ ܨܠܝ݂ܒ݂ܵܐ ܡܲܩܪܝ݂ܘ݂ܵܠܲܢ ܬܲܫܥܝ݂ܵܬ݂ܵܐ
ܕܒܵܒܵܘ݂ܵܬ݂ܲܢ ܒܟܲܠܕܘ݂ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘ݂ܪ ܘܕܐܲܢ ܡܲܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ
ܕܗܘܸܝ݂ܘ݂ܵܐ ܡܫܘ݂ܠܛܹܐ ܥܲܠ ܒܸܝ݂ܬ݂ ܢܲܗܪܸܝ݂ܢ ܘܠܐܲܢ ܡܲܠܟܘܵܬ݂ܵܐ
ܕܒܓܘܿ ܡܲܕܿܢܚܵܐ ܘܒܓܘܿ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܒܐܲܢ ܝ݂ܘܡܵܬ݂ܵܐ
ربانى صليوا مقريوالان تشعياثا
دباباواثن بكلدو وأثور ودأن مثواثا
دويوا مشولطه عل بيث نهرين ولأن ملكواثا
دبكو مذنحا وبكو معروا بأن يوماثا
ܕܝ݂ܟ ܒܢܵܫܢܹܗ ܥܝ݂ܣܵܐ ܣܲܝ݂ܕܵܐ ܓܲܪܵܐܵܐ ܕܡܵܬ݂ܵܐ
ܕܓܵܪܝ݂ܐܘ݂ܵܠܲܢ ܢܹܡܪܵܐ ܨܦܿܪ ܕܠܵܐ ܙܕܘܿܥܬ݂ܵܐ
ܒܐܸܝ݂ ܡܲܓܪܵܬܸܗ ܟܲܪܹܟ ܦܫܬܵܐ ܡܹܢ ܓܪܵܐܵܬ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܹܢ ܡܫܲܪܘܿܛܸܐ ܕܝ݂ܵܠܕܸ݉ܐ ܙܥܘܿܪܸܐ ܘܒܢܘܿܢܐܸ ܘ݂ܒܢܵܬ݂ܵܐ
دخ بناشنه عيسى سيدا كرائا دماثا
دكاريئوالان نمرة صفر دلا ازروئثا
بأيه مكراته كرخ بشته من كرائاثه
ومن مشاروطه دياله زوره وبنونه وبناثا
ܘ݂ܐܲܢ ܚܲܡܵܬ݂ܵܐ ܬܲܠܡܵܐ ܠܪܘ݂ܫܲܝ݂ ܬܵܐ ܡܵܝ݂ܵܐ ܡܬ݂ܵܝ݂ܵܐ
ܡܹܢ ܥܸܝ݂ܢܵܐ ܕܡܲܦܿܬܲܚ ܠܵܐ ܡܫܲܩܝ݂ܬ݂ܵܐ ܕܝ݂ܠܵܐ ܒܓ̮ܪܵܝ݂ܵܐ
ܘ݂ܡܣܲܪܩܝ݂ܘܵܠܲܝ݂ ܒܓܘܿ ܚܘ݂ܒܵܢܵܐ ܒܲܣ ܬܵܐ ܫܬܵܝ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܢ ܕܫܲܩܝ݂ܬ݂ܵܐ ܬܵܐ ܡܟ݂ܲܠܘܿܠܸܐ ܝ݂ܵܢ ܬܵܐ ܨܟ݂ܵܝ݂ܵܐ
وان خماثا تالما لروشاى تا مايا مثايا
من عينا دمفتح لا مشاقيثا ديلا بجرايا
ومسرقيوالاى بكو حوبانا بس تا شتايا
وأن دشاقيثا تا مخالوله يا تا صخايا
ܕܸܝ݂ܟ ܒܢܵܫܹܢܲܗ ܥܸܝ݂ܬܲܢ ܚܲܕܿܬܵܐ ܕܐܘܿ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ
ܝ݂ܲܘܣܹܦ ܟܸܐܢܵܐ ܛܠܝ݂ܒܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܲܡ ܐܘܿ ܛܘ݂ܒ݂ܵܢܵܐ
ܒܢܝ݂ܬ݂ܵܐ ܠܕܘ݂ܡܝ݂ܵܐ ܕܒܵܒܹܠ ܡܕܝ݂ܢ݉ܬܵܐ ܘ݂ܕܐܘܿ ܒܹܢܝ݂ܵܢܵܐ
ܕܗܘܸܝ݂ܘ݂ܵܐ ܦܪܝ݂ܫܵܐ ܒܓܘܿ ܒܸܝ݂ܬ݂ ܢܲܗܪܸܝ݂ܢ ܒܐܵܘ݂ܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ
دخ بناشنه عيتان خاثتا دأو مدبرانا
يوسب كينا طليبا دمريم أو طووانا
بنيثا لدوميا دبابل مذيته ودأو بنيانا
دويوا بريشا بكو بيث نهرين بأوا زاونا
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܹܢܸܗ ܐܹܣܪܵܐ ܘ݂ܟ݂ܲܡܫܵܐ ܒܐܝ݂ܵܪ ܝ݂ܲܪܚܵܐ
ܕܟܢܵܦܹܠ ܒܓܵܘ݂ܸܗ ܝ݂ܲܘ݂ܡܵܐ ܕܥܸܕܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܲܡ ܒܪܝ݂ܟ݂ܵܐ
ܘ݂ܐܲܢ ܪܟܵܒ݂ܸܐ ܠܣܘ݂ܣܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ ܒܐܵܝ݂ܵܐ ܐܘ݂ܪܚܵܐ
ܟܵܙܝ݂ ܘ݂ܟܵܬ݂ܝ݂ ܠܩܘ݂ܒܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܲܡ ܟ݂ܘ݂ܵܬܿܕ ܦܘܿܚܵܐ
كود كتخرنه اصرا وخمشا بايار يرخا
دكنابل بكاوه يوما دعيدا دمريم بريخا
وأن ركاوه لسوساواثا بأيا اورخ
كازى وكاثى لقوبا دمريم خواثن بوخا
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܹܢܸܗ ܣܵܒ݂ܝ݂ ܡܚܘ݂ܣܝ݂ܵܐ ܒܲܝ݂ܘܿ ܡܝܘ݂ܩܪܵܐ
ܢܕܿܝ݂ܪܵܐ ܓܝܵܢܸܗ ܬܵܐ ܥܲܒ݂ܕܘ݂ܬ݂ܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܲܡ ܥܲܕܲܪܵܐ
ܒܝ݂ܘܿܡܵܐ ܕܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܩܝ݂ܠܲܗ ܫܲܡܥܸܐ ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܢܹܕܿܪܵܐ
ܬܲܕ ܡܲܥܹܠܩܠܲܝ݂ ܒܩܘ݂ܒܵܐ ܕܡܲܪܝ݂ܲܡ ܒܟܠ ܐܝ݂ܩܵܪܵܐ
كود كتخرنه ساوى محوسيا بيــو ميوقرا
نذيرا كيانه تا اودوثا دمريم عذرا
بيوما دشابثه شقيلا شامعه ديلاى نذرا
تد معلقلاى بقوبا دمريم بكول ايقارا
( البقية تاتى )
ـــــــــــــــــــــ     
 
 
22  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / ذكريات قريتى العزيزة عنكاوا أيام زمان في: 18:54 04/10/2008

ܬܟ݂ܪܘܿܢܵܐ ܕܡܵܬ݂ܝ݂ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ
ذكريات قريتى العزيزة عنكاوا أيام زمان
 
 
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܵܐ ܗܸܝ݂ ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܡܵܬ݂ܝ݂ ܚܿܠܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܕܠܲܬ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ܐܝ݂ܟ݂ܘ݂ܵܬ݂ܵܗ ܒܐܲܬ݂ܪܵܘ݂ܵܬ݂ܵܐ ܘ݂ܠܵܐ ܒܒܪܝܬ݂ܵܐ
ܟܦܲܠܛܵܐ ܓܝ݂ܵܢܝ݂ ܘ݂ܓܥܸܝ݂ܩܵܐ ܪܘ݂ܚܝ݂ ܒܢܟ݂ܪܵܝ݂ܘ݂ܬ݂ܵܐ
ܡܵܪܲܢ ܝܑ݂ܫܘܿܥ ܐܝ݂ܡܲܢ ܒܕܲܥ݉ܪܹܢ ܠܥܲܡܟܘܿ ܒܥܝ݂ܬ݂ܵܐ
 
كود كتاخرنه اد عنكاوا ماثى خليثه
دلأثوا خواثه باثراواثا ولأ ببريثا
كبالطه كيانى وكعيقه روحى بنخرايوثا
ماران ايشوع ايمن بدائرن لعمكو بئيثا
 
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܵܐ ܥܸܝ݂ܬܲܢ ܥܲܬܩܬܵܐ ܡܲܓ̮ܡܥܵܢܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܒܓܒ݂ܪܸܐ ܘ݂ܐܹܢܫܸܐ ܘ݂ܒܢܘܿܢܸܐ ܘ݂ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܐܵܗ݉ܝ݂ܘ݂ܢ ܡܠܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܠܕܹܦܢܹܬ ܩܲܨܪܵܐ ܘ݂ܠܫܘ݂ܡܵܐ ܕܣܵܗܕܵܐ ܓܘܿܪܓܝ݂ܣ ܒܢܝ݂ܬ݂ܵܐ
ܚܲܣ ܟܘܿܕܢܗ݉ܘ݂ܵܐ ܬܲܕ ܗܵܘ݂ܢܗ݉ܘ݂ܐ ܒܓܵܘ݂ܲܗ ܡܝ݂ܬ݂ܵܐ
 
كود كتاخرنه عيتان تقتا ماجمعانيثه
بكوره وانشه وبنونه وبناثا ايون مليثه
لدبنت قصرا ولشوما دساهدا كوركيس بنيثه
حس كودنوا تد هاونوا بكاواه ميثا
 
ܟܘ݂ܕ ܟܬܲܟ݂ܪܢܸܗ ܐܘܿ ܫܲܡܵܫܵܐ ܕܡܘܿܠܦܘ݂ܵܠܲܢ
ܒܕܲܪܬܵܐ ܕܥܸܝ݂ܬܵܐ ܐܝ݂ܬܝ݂ܘ݂ܸܐ ܠܐܲܪܥ݉ܵܐ ܡܲܩܪܸܝ݂ܘ݂ܵܠܲܢ
ܪܲܩܵܐ ܕܠܘ݂ܚܿܡܵܐ ܒܐܝ݂ܕܲܢ ܛܥܝ݂ܢܸܐ ܡܫܲܕܪܝ݂ܘ݂ܵܠܲܢ
ܡܒܲܕܲܠ ܓ̮ܝ݂ܗܘ݂ܸܗ ܘ݂ܗܲܡ ܦܪܥܘܿܢܸܗ ܐܲܡܪܝ݂ܘ݂ܵܠܲܢ
كود كتاخرنه او شماشا دمولبوالأن
بدارتا دعيتا ايتيوه لأرا مقريوالأن
رقا دلوخما بايدن طئينه مشادريوالأن
مبدل جيهوه وهام برئونه امريوالأن
 
ܡܫܝ݂ܚܵܝܵܐ ܐ݉ܝ݂ܘܬ ؟ ܒܩܵܠܵܐ ܥܹܠܝ݂ܵܐ ܐܵܡܹܪܗ݉ܘ݂ܵܠܲܢ
ܓ̮ܘ݂ܵܒܲܢ ܗܘܸܝ݂ܗ݉ܘ݂ܵܐ ، ܢܲܥܹܡ ܪܲܒܲܢ ܒܟܘ݂ܠܸܗ ܩܵܠܲܢ
ܡܵܢܝ݂ ܐܝ݂ܠܸܗ ܟܘܿܠ ܡܫܝ݂ܚܵܝ݂ܵܐ ܡܒܵܩܹܪܗ݉ܘܿܠܲܢ
ܟܘܿܠ ܚܿܕ݂ ܥܡܝ݂ܕܵܐ ܒܫܘ݂ܡܵܐ ܕܝܑ݂ܫܘܿܥ ܡܫܝ݂ܚܵܐ ܡܵܪܲܢ
مشيحايا ايوت ؟ بقالأ عليا امروالأن
جوابان هويوا , نعم ربان بكوله قالأن
مانى ايله كول مشيحايا مباقروالأن
كول خا عميدا بشوما ديشوع مشيحا ماران
( البقية تاتى )
23  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / عنكاوا يما و ياما د مردوثا في: 17:57 30/08/2008

24  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / ܡܘ݂ܩܪܵܒ݂ܬܵܐ ܬܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܚܿܘܿܢܝ݂ في: 11:44 28/08/2008
ܡܘ݂ܩܪܵܒ݂ܬܵܐ ܬܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܚܿܘܿܢܝ݂
ܐܲܝ݂ܡܲܢ ܐܲܝ݂ܘ݂ܒ ܐܘܿܓ݂ܲܢܵܐ ، ܠܦܘ݂ܪܣܵܐ ܕܩܢܸܐܬ݂ܸܗ
ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܡܵܓ̮ܣܬܝ݂ܪ ܒܓܘܿ ܓܠܝ݂ܘܿܢܵܪܘ݂ܬ݂ܵܐ ܡܢ ܒܪܝ݂ܛܵܢܝ݂ܵܐ
 
ܓ̮ܘܿܪܓ̮ ܥܝ݂ܣܵܐ ܐܘܿܓ݂ܲܢܵܐ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ܝ݂ܡܵܐ ܘ݂ܝ݂ܵܡܵܐ ܕܡܲܪܕܘ݂ܬ݂ܵܐ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ܛܘ݂ܒ݂ܵܐ ܥܠܲܟ݂ܝ ܥܲܡܟܘܿ ( ܥܲܢܟܵܒ݂ܵܐ ) ܒܪܝ݂ܟ݂ܬܵܐ ܕܟܲܠܕܵܢܵܝ݂ܸܐ
ܡܹܢ ܫܘ݂ܪܵܝ݂ܵܐ ܗܘܲܬܗ݉ܘ݂ܵܐ ܝ݂ܡܵܐ ܕܐܹܣܟܘܿܠܵܝ݂ܸܐ
 
ܒܓܵܘ݂ܲܟ݂ܝ ܩܹܡܠܲܝ݂ ܐܲܢ ܡܲܠܦܵܢܸܐ ܘܐܲܢ ܩܲܪܵܝ݂ܸܐ
ܕܠܲܬܲܝ݂ ܕܘ݂ܡܝ݂ܵܐ ܒܸܝ݂ܢܹܬ ܥܲܡܵܐ ܕܥܝ݂ܪܵܩܵܝ݂ܸܐ
 
ܒܓܵܘܲܟ݂ܝ ܩܹܡܠܲܝ݂ ܟܲܗܢܸܐ ܡܝ݂ܘ݂ܩܪܸܐ ܥܸܕܬܵܢܵܝ݂ܸܐ
ܬܵܐ ܬܫܡܹܫܬܵܐ ܕܐ݉ܪܵܙܸܐ ܕܥܸܕܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝ݂ܸܐ
 
ܚܿܘܿܬ݂ܕ ܩܲܦܠܲܟ݂ܝ ܪܒ݂ܸܝ݂ܠܲܝ݂ ܟܠܲܝ݂ ܐܲܢ ܥܲܠܡܵܝ݂ܸܐ
ܘܐܲܢ ܟܲܬ݂ܵܒ݂ܸܐ ܕܡܲܚܪܸܐ ܛܵܒ݂ܸܐ ܐܘ݂ܡܬ݂ܵܢܵܝ݂ܸܐ
 
ܐܹܕܝ݂ܘ݂ܡ݉ ܝܲܘ݂ܡܵܐ ܐܝ݂ܬ݂ܸܝ݂ܠܲܝ݂ ܠܓܸܝ݂ܒܲܟ݂ܝ ܐܲܢ ܡܫܝ݂ܚܵܝ݂ܸܐ
ܡܹܢ ܟܲܠܕܵܝ݂ܸܐ ܘ݂ܡܹܢ ܣܘ݂ܪܝ݂ܵܝ݂ܸܐ ܘ݂ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝ݂ܸܐ
 
ܡܒܲܕܲܠ ܝ݂ܵܠܲܕ݉ܟ݂ܝ ܦܪܝ݂ܣܸܐ ܒܥܲܠܡܵܐ ܡܘ݂ܟ ܢܹܟ݂ܪܵܝ݂ܸܐ
ܗܲܡ ܐܹܢ ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܚܿܕ݂ܵܐ ܫܘ݂ܗܵܪܵܐ ܕܡܲܥܹܪܒ݂ܵܝ݂ܸܐ
 
ܐ݉ܚܿܘ݂ܵܬ݂ܕ ܐܲܝ݂ܡܲܢ ܕܒܸܝ݂ܬ݂ ܐܘܿܓ݂ܲܢܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒ݂ܵܝ݂ܸܐ
ܘ݂ܚܿܢܸܐ ܐ݉ܚܿܘ݂ܵܬ݂ܸܗ ܕܝ݂ܠܲܝ݂ ܡܹܛܝ݂ܸܐ ܠܕܲܪܓ݂ܸܐ ܥܠܵܝ݂ܸܐ
 
ܩܒܘܿܠ ܡܹܢ ܒܪܘܿܢܵܟ݂ܝ ܓ̮ܘܿܪܓ̮ ܐܘܿܓ݂ܲܢܵܐ ܟܠ ܗܘ݂ܢܵܝ݂ܸܐ
ܠܐܲܕ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܕܟܠ ܡܲܪܕܘ݂ܵܬ݂ܵܐ ܓܢܣܵܢܵܝ݂ܸܐ
25  اجتماعيات / التعازي / رد للمعزين الأعزاء الكرام بمناسبة وفاة الوالد الشماس عيسى مروكى أوغنا في: 18:22 15/04/2008
رد للمعزين الأعزاء الكرام بمناسبة وفاة الوالد الشماس عيسى مروكى أوغنا
 
باسمى وباسم جميع افراد عائلة اوغنــا , اود ان اقدم جزيل الشكر وألأمتنان لجميع اللأخوة الذين واسونا بمصابنا اللأليم بوفاة فقيدنا العزيز الوالد عيسى مروكى أوغنا ـ سواء بمكالماتهم الهاتفية أم ببرقيات التعزية اللألكترونية , هذه البرقيات والهواتف خففت عنا بكل تأكيد مصابنا اللأليم . راجين من البارى جل جلآله ان يحفضهم جميعا من كل مكروه , ويوفقهم بكل اعمالهم وحياتهم الجسدية والروحية  اميــــــن .
 
عن عائلة المرحوم الشماس عيسى مروكى أوغنـــا
الشماس جورج عيسى اوغنـــا
26  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / رثاء لفقيدنا العزيز الوالد الشماس عيسى مروكى اوغنا في: 14:58 11/04/2008
رثاء لفقيدنا العزيز الوالد الشماس عيسى مروكى اوغنا
 
بدمعـه وبخيـا شقلى بأيدى خا قـلآما
وبلبه تويره دأمرن لبابى بوش بشـلآما
 
مهيمـن مهيمـن غبناى لموثوخ كول ناشواثه
أن قاريوه وأن راحوقه وخوراواثه
 
يالوخ ميوتمه من يمه وبابا بنخرايوثه
حس كوديوا دهاويوه لدبنوخ بشيثه دموثه
 
بس ما أمرن لأدى زونا مار قشيوثه
دكمبربزلآن دلا عجبونان بغريبوثه
 
كحامدوخ وكشاكروخ لبابا وبرونا وروحا دقودشا
خا الآها دكمشانيلوخ لكو بيث قودشا
 
وكمياولوخ هادخ عومرا مار يرخوثه
دكمقادته بصوما وصلوثه وشماشوثه
 
بوش بشلآما ومانطى شلآمان ليمان عزيزته
دبرشله منوخ مأربا يارخه ادى بريحته
 
طووا الوخ وطووا لكولآى أن ناشواثان
دبكو مالكوثه بصيخه اموخ وعيناى لواثان
 
وليوما دجامعوخ بكو مالكوثه كولآن مهويمنه
بيشوع مشيحا مالكا دمالكه ودكولآى توخمه
 
ابنكم الشماس جورج اوغنا
27  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / حديث قبلـــــة لنزار قباني مترجم الى السريانية في: 09:34 27/01/2008
                        الشعر بالعربية
                                          لشاعر المرأة نزار قبـــانى   - حديث قبلـــــة -
 
تسائلنى حلوة المبسم    متى انت قبلتنى من فمى
تحدثت عنى وعن قبلة      فيا لك من كاذب ملهم
فقلت اعابثها بلى نسيت    وفى الثغر كانت وفى المعصم
فأن تنكريها فما حيلتى      وها هى ذى شعلة بدمى
سلى شفتيك بما حستاه        من شفتى شاعر مغرم
ألم تغمضى عندها ناظريك    وبالراحتين ألم تحتمى
هبى انها نعمة نلتها ومن   غير قصد فلآ تندمى
فأن شئت ارجعتها ثانية     مضاعفة للفـم المنعم
فقالت وغطت باهدابها    ان كان ذا حقا فلآ تحجم
سأغمض عينى كى لأ اراك    وما فى صنيعك من مأثم
هب انك فى الحلم قبلتنى     فقلت ( وافديك أن تحلمى
________________________________________
 
                              الشعر مترجم بالسريانية
 
كمبقرالى خامثه خليثه موخ طاويثه            ايمن ايت كمناشقتى مند كومى
موحكيلوخ الى ولخا منشوقته بسانيوثه        وقط لأ ازديئلوخ من اخونى ومن بابى ويمى
كمجوبنه تا حناقه خوما نشيلآخ                من كوماخ هواوه ومن باثواثاخ ومند عيناخ
ما امرناخ ان ناكراته بسانيوثه                   وهولآ خنورا بلهايا بدمى بدايموثه
مور لسبواثاخ دبشلأى ايقيده بكاود نورا        دكمطامته من سبواثه دخا ماحورا
مو لا جملآخ ترواى عيناخ وكمطاشياتاى          بكو ايداثاخ ومن نخبوثاخ كمكاسياتاى
مخاشو ايلأ خا بسموثه دكمطامئاته            دلأ عجبوناخ ومن حليوثه كمبائياته
ان عاجبلآخ بمادئيرنه بمشتاقوثه              كاها خرته تا اد كوما بعاشقوثه
كمجوبالى ومكوسيله باثه بكو بيداثه           أن محاقايوت مقلقل مكامل ان تناياثه
بجيمان عينى دلأ خازيانوخ بأد بسموثه        ومندى دأودت مهايمن ليبه خا بيشوثه
بمخاشوان كيانى بكاود خلمى كمناشقتى    كمجوبنه ( محاقه بهاداخ بمابصختى )
                     
 
المترجم - جورج اوغنـا    ا
 
 
 
 
                                          الشعر بالعربية     
28  المنتدى الثقافي / نتاجات بالسريانية / اكلة المجدرة في: 21:55 23/01/2008
اكلة المجدرة )
 
الشعر بالعربية :
لأ انسى يوما فيه كاد يميتنى مرض     وعمر المرء ياما اقصــره
لم احتمل الما شديدا نابنى منه    فافقدنى الهدى والمقدرة
فضننت من فرط التألم اننى    لأ بد لى من ان ازور المقبرة
فالى السماء رفعت صوتى قائلا    يا رب انى منك ارجو المعذرة
أأموت عن وطنى بعيدا ليت لى    من قبل موتى فرصة كى انظـره
فاتى صديق يعزينى قائلآ    هذه الأمور من الألـه مقـدرة
اعطيته مالى وقلت اذهب به حالآ    الى امى فى قرية مشــغرة
سلم على الأصحاب فيها قل لهم    ممن اساء اليه يرجو المعذرة
قال الصديق اصبر فما من صابر    اضاع له يوما الأله تصـبره
ومضى فاحضر لى طبيبا ماهرا    شهد الجميع بقولهم ما امهره
قال الطبيب لقد ألم بجسمه     داء غريب فى زمانى لم اره
ما من طبيب يستطيع علآجه    ولق يعز على الدواء ان يقهره
لكن سانتدب الأطبــاء كلهم       فلربما نشفيه بعد المشورة
فاتوا وكل حامل جزدانه         من انفع الوصفات فيها مسطرة
قلت اذهبوا عنى اطباء الورى      قالطـب فى ذا العصر امسى مسـخرة
قال الصديق فما الذى يشفيك ؟     قلت له اكلة المجــدرة
فاكلت منها وانتصبت قائما      وكادت قدماى تنطحان سطح الكرى
_________________________________________________________________
 
 
الترجمة بالسريانية
 
لآكناشنه يوما كوما     دهونوا بكاوه انا مـريا
بخا كورهانه ديله عاسقه    وعومه دناسا كماياه كريا
من عوقانى لمارءا دباغرى    بشلى خشيوا خواثد ميتـه
نخثله خيلى وزلى من كيانى    وبشلى نبيله بكاود شويثه
بكو حاقوثه من مارءا دباغرى    خشولى قرولى دزالى لقوره
مورملى قالى ليشوع ماريا    دشاوق كناهى انا بوره
وطلبلى منه دزالى لأثرى    أو قمايا تد خازنه
نبيلآ انا بنخرايوثه    وشويقه لعمكو (عنكاوا ) رابا شنه
ايثيله خورى تد مساليلى    وتد مارحقلى ماد خوشاوه
ميرى طاله هولاى بارى     هلاى ليمى بكو عنكاوا
ومانطى شلامى لناشه دماثى    وطلوبلى مناى كول شوقانه
من رابه وزوره بنونه وبناثه    مقما دميثن بأد كورهانه
خورى ميره مصيبر دها    دلايكون ماريا باثخ طارءا
شوقلى دزالى لخا حكيما    ايليبه ومهيرة بادى مارءا
دختور ايثيله وكمفاحصلى    وكولاى ميراى كمايله مهيره
بس لايديئله مايله مارئى    وبشله بكيانه اهون حيره
دختور ميره ايثن بكوشمى    خا كورهانه دلايله بريا
ليث حكيما بادى زونا    لأد كورهانه هاوه قريه
مشارته بطلبن من حكيمة    بكو خا ماوتوه دحكيموثه
خازوخ دلايكون خا جكيما    مبالط ريشـا باد كريهوثه
ايثيلاى كولاى وكود خا طئينه    خا جيزدانه من درمنانه
مليثه من كول تارزه دوصفاثه    وكثوته بكول تارزه دلشانه
ميرى رحوقون منى اختون    يا حكيمه دأدى دارا
دختوروثه دأدى زونا    كمباينه بشله حا مسخرة
خورى ميره بما بد باسمت ؟   ميرى طاله بكو مجـدره
وايخلى مناه وقملى لأقلى    ومن قوتى رزرله ارئا 
29  اجتماعيات / شكر و تهاني / رد: كل عام و انتم بخير في: 08:49 25/12/2005
___ اقدم اخلص التتهانى والتبريكات بمناسبة ولادة الكلمة الأزلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الى جميع المؤمنين باسمه القدوس والى شعبنا العراقى المسيحى خاصة واهلى واقربائى واصدقائى فى قريتى ( لا بل فى مدينتى الجميلة عنكاوا ) اعاده اللــه على الجميع باليمن والبركات السماوية والزمنية وعلى شعبنا العراقى الكريم فى هذه الأيام العصيبة الســلآم الذى بشرت به الملآئكة السماويون المجد للــه فى العلى وعلى الأرض السلآم وفى الناس المســرة /// جورج عيسى اوغنـــــا / ديترويت / امريــــكا   
صفحات: [1]

 

 

 

Online now

مدعوم بواسطة MySQL مدعوم بواسطة PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines XHTML 1.0 صالح! CSS صالح!
تم إنشاء الصفحة في 0.15 ثانية مستخدما 20 استفسار.