ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: خاميس كيوركيس في 16:59 05/08/2018

العنوان: ܝܵܐ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ
أرسل بواسطة: خاميس كيوركيس في 16:59 05/08/2018
ܝܵܐ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪܝܵܐ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܝܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܘܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܬܲܩܝܼܦܹܹ̈ܐ

ܝܵܐ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܐ̄ܟܘܿܡܹ̈ܐ ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܢܵܩܪ̈ܘܿܙܹܐ ܟܦܝ݂ܦܹ̈ܐ

ܝܵܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܲܠܘܼܠܹ̈ܐ ܘܛܘܼܦܪܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܝܼܦܹܐ

ܝܵܐ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܘܡܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܚܲܟܝ݂ܡܹ̈ܐ ܘܝܠܝ݂ܦܹ̈ܐ

ܣܛܘܿܘ ܪܲܦܹ̈ܐ ܪܲܦܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܐܝܼܣܵܪܹ̈ܐ ܘܫܩܝܼܦܹܹ̈ܐ

ܪܲܦܪܲܦܘܿܢ ܓܘ݂ܠܦܵܢ̈ܘܿܟ̣ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܒܗܵܘܵܐ ܙܥܝ݂ܦܹ̈ܐ

ܫܥܘܿܫܘܿܢ ܓܘ݂ܠܦܵܢ̈ܘܿܟ̣ܘܿܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܲܒܡܚܲܝܵܬ̣̈ܵܐ ܥܦܝ݂ܦܹ̈ܐ

ܣܛܘܿܦܘܿܢ ܠܥܲܝܒ̣ܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܗܵܘܲܝ ܠܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܣܛܝܼܦܹ̈ܐ

ܝܵܐ ܢܸܫܪܹ̈ܐ ܡܪܲܚܡܵܢܹ̈ܐ ܝܵܐ ܐܲܒ̣ܵܗܹܹ̈ܐ ܚܲܢܵܢܹ̈ܐ ܘܝܲܨܝ݂ܦܹ̈ܐ

ܡܛܘܿܘ ܠܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܒܸܒܟ̣ܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܕܸܡܥܲܝܗܝ ܢܛܝܼܦܹ̈ܐ

ܘܡܚܲܪܸܪܘܿܢ ܠܲܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܟܹܐܢܘܼܬ̣ܵܐ ܛܠܝܼܡܹ̈ܐ ܘܪܕܼܝܼܦܹ̈ܐ

ܡܦܲܪܩܘܿܢ ܠܥܠܲܝܡܵܬ̣̈ܵܐ ܒܬ̣ܘܿܠܵܬ̣̈ܵܐ ܫܘܼܠܚܵܝܹ̈ܐ ܘܫܠܝܼܦܹ̈ܐ

ܫܪܘܿܘ ܠܩܵܘ̈ܕܹܐ ܡ̣ܢ ܐܝ݂ܕܵܬ̣̈ܵܐ ܕܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܨܠܝܼܦܹ̈ܐ

ܘܠܐܵܢ̈ܝܼ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܙܵܟܵܝܹ̈ܐ ܕܬܸܠܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܲܙܩܝܼܦܹ̈ܐ

ܨܡܘܿܕܼܘܿܢ ܠܣܵܒ̣ܹ̈ܐ ܘܣܵܒ̣ܵܬ̣̈ܵܐ ܨܒ̣ܝܸܥܹ̈ܐ ܒܕܸܡܵܐ ܘܨܠܝܼܦܹ̈ܐ

ܨܦܘܿܚܘܿܢ ܘܕܘܼܫܘܿܢ ܠܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܢܟ̣ܝܼܦܹ̈ܐ

ܢܛܘܿܪܘܿܢ ܠܩܲܝܸܡܝܵܬ̣̈ܵܐ ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܐܲܪ̈ܝܹܐ ܓܠܝܼܦܹ̈ܐ

ܘܠܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܥܲܠ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܩܕܲܡ ܕܦܵܝܫܝ݂ ܟܠܲܝܗ̈ܝ  ܫܝܼܦܹ̈ܐ

ܘܲܠܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܵܘ ܓܲܢܹ̈ܐ ܬܸܠܝܹ̈ܐ ܩܕܲܡ ܕܦܵܝܫܝ݂ ܩܛܝܼܦܹ̈ܐ

ܘܠܫܘܼܪܹ̈ܐ ܪܵܡܹ̈ܐ ܕܢܝ݂ܢܘܸܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝ݂ ܒܛܵܘܦܵܢܵܐ ܓܪܝܼܦܹ̈ܐܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ

ܐܒ 2018