ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܠܒܼܢܢܝܬܐ ܕܪܝܬܐ من الشعر اللبناني المعاصر


المحرر موضوع: ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܠܒܼܢܢܝܬܐ ܕܪܝܬܐ من الشعر اللبناني المعاصر  (زيارة 2547 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نزار حنا الديراني

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 235
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܠܒܼܢܢܝܬܐ ܕܪܝܬܐ
من الشعر اللبناني المعاصر

ܡܚܪܐ : ܟܘܟܒ ܐܠܗܡܣ      شعر : كوكب الهامس
ܬܘܪܓܡܐ ̣ ܢܙܐܪ ܚܢܐ ܕܝܪܝܐ        ترجمة : نزار حنا الديراني

--------------------------------------------------------
 # ܡܚܘܪܬܐ ܘܪܫܡܬܐ ܠܒܸܢܵܢܝܬܐ ܟܫܝܪܬܐ ،
# ܐܝܼܬܠܗܿ ܫܘܬܦܬܐ ܒܪܒܐ ܚܘܦܛ̈ܐ ،
# ܦܪܣܠܗܿ ܪܒܐ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܠܘܚ̈ܐ ܕܪܫܡܐ ܓܘ ܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝ̈ܐ ،
# ܦܪܣܠܗܿ ܚܕ ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܓܕܫܐ ܕܐܬܪܐ ) ̤ ܘܐܝܬܠܗܿ ܬܪܝܢ ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܠܛܒܼܵܥܐ ،
# ܩܪܐܠܗܿ ܠܐܲܡܢܘܼܬܐ ܕܪܸܫܡܐ ܓܘ ܪܒܐ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܠܒܢܢ ̤ ܘܫܘܬ ܦܠܗܿ ܒܪܒܐ ܒܝܬܓܠܚ̈ܐ ، ܘܒܕ ܗܘܐܠܗܿ ܒܕܥܬܝܕ ܩܪܝܒܼܐ ܚܕ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܒܢܦܫܗܿ ܒܠܚܘܕ ،
# ܩܪܐܠܗܿ ܡܘܣܝܩܐ ܡܬܚܐ ܕܐܪܒܥ ܫܢ̈ܐ ، ܘܩܪܐܠܗܿ ܓܠܝܵܘܢܪܘܼܬܐ ،
# ܝܠܗܿ ܗܕܡܬܐ ܓܘ ܣܝܥܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ،
# ܐܝܬܠܗܿ ܣܒܼܪܐ ܕܫܬܐܣܐ ܚܕܐ ܡܕܪܫܬܐ ܕܪܫܡܐ ܠܡܪܝ ܣܢܝܩ̈ܘܬܐ ܕܝ̈ܠܝܵܬܐ  (لذوي الاحتياجات الخاصة )
# ܡܢ ܟܘܢܫ ܡܘܫܚܬܗܿ (ܓܕܫܐ ܕܑܬܪܐ – بقايا وطن ) ܒܓܒܚ


-2-
ܐ̇ܙܠܗܿ
ܒܨܵܝܐ ܥܠ ܓܘܫܡܗܿ ܛܵܥܝܐ ܓܘ ܢܘܟܼܪܝܘܼܬܐ
ܬܡܸܗܠܗܿ
ܒܩܛܥ̈ܬܐ ܕܫܠܕܗܿ
ܟܕ ܡܛܹܐܠܗܘܢ ܠܩܒܼܪܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܢܗܿ


 
-13-
ܒܲܥܝܵܢ ܡܵܛܝܵܢ ܠܐܬܪܐ
ܐܬܪܐ ܥܪܩܐ ܡܢܝܼ
ܦܸܨܚܘܼܬܐ ܥܪܵܩܐ ܕܡܲܛܝܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܢܝܼ ܠܫܘܼܠܡܐ ، ܡܝܵܬܐ
ܚܢܲܓܼܬܐ
ܚܲܫܐ
ܡܵܘܬܐ
ܐܢܝܼ̄ ܝܠܗܘܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܓܢܒܪ̈ܐ
ܓܘ ܐܬܪܝܼ
ܕܠܐ ܗܘܦܵܟܼܐ
-18-
ܝܐ ܝܫܘܥ
ܠܐ ܝܘܬ ܒܠܚܘܕ ܨܠܝܼܒܼܐ !!
ܒܗܕ ܙܒܼܢܐ
ܒܟܠ ܚܕܐ ܪܦܲܦܬܐ
ܦܝܫ ܨܠܝܼܒܼܐ ܚܲܕ ܐ̄ܢܵܫܐ
ܘܐܲܬܪܐ
-30-
ܡܲܝܵܢ ܝܼܠܗܘܼܢ ܕܸܡܐ
ܓܘܼܫܡܲܢ ܝܼܠܗܘܢ ܩܛ̈ܥܳܬܐ
ܘܟܲܚܠܐ ܕܥܵܝܢܲܢ
ܓܲܪ̈ܡܹܐ
ܘܓܘܿܡܪ̈ܐ
ܘܩܲܛܡܐ
-32-
ܛܥܘܿܢ ܐܲܬܪܘܼܟܼ
ܘܐܸܬܐ ܠܒܲܬܪܝܼ
ܕܦܵܣܩܲܚ
ܩܘܼܝܵܡܐ ܥܠ ܩܘܝܵܡܐ
ܕܚܲܪܲܪܚ ܣܲܛܝܘܼܬܐ ܕܗܵܘܢܐ ܕܒܪܐ̄ܢܫܐ
 ܘܟܲܕ ܚܲܪܪ ܒܪܐ̄ܢܫܐ
ܒܚܲܪܪ ܐܲܬܪܐ

-34-
ܐܲܬܪܝ ܬܡܐ
ܕܡܵܟܼܐ ܥܠ ܣܦܵܕܝܼܬܐ ܕܣܲܗܪܐ
ܬܢܵܝܐ ܝܠܗܿ ܫܡܲܝܐ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܡܢ ܐܲܬܘ̈ܬܐ ܕܫܸܡܫܐ
ܬܘܢܝܼܬܐ ܕ ܐܲܠܦܐ ܠܲܝ̈ܠܐ ܘܢܘܟܼܪܵܝܘܼܬܐ
ܢܘܟܼܪܵܝܘܼܬܐ ܕܠܗܝܼܩܘܼܬܐ ܘܚܙܘܿܩܝܐ
ܥܕܲܡܐ ܠܐܸܡܬ ܝܐ ܐܲܬܪܝ
ܒܗܵܘܬ ܒܲܚܙܘܿܩܝܐ ؟
ܒܦܪܡܝܼܠܘܟܼ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ؛؛؛
ܡܢ̄ܓܼܘܠܐ ܘܬܲܬܪ̈ܐ
ܒܣܵܝܦܐ ܘܓܘ̈ܠܠܐ
ܘܚܲܢܓ̰ܪܬܐ
-40-
ܕܐ̄ܝܟܼ ܐܝܼܬܒܝܼ ܕܬܲܪܓܡܸܢ
ܚܹܐܪܘܬܝܼ
ܠܫܡܲܝܐ
ܘܐܵܢܐ ܥܕܲܡܐ ܠܐܕܝܘܡ
ܬܒܼܝܪ̈ܗ ܓܘܠܦܗܿ
ܝܐ ܐܬܪܝ ؟!!