المحرر موضوع: ܕܠܐ ܟܘܼܢܵܝܐ  (زيارة 849 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 518
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܕܠܐ ܟܘܼܢܵܝܐ
« في: 06:21 04/01/2023 »
܀ ܕܠܐ ܟܘܼܢܵܝܐ ܀
ܪܵܒܐ ܡܢܘܼܣܝܸܢܠܝܼ ܕܩܵܪܒܢܸܢ ܡܢ̄ ܚܘܼܒܐ
ܐܝܼܢܐ ܒܲܪܢܵܫܐ ܚܸܡܬܼܐ ܝ̄ܠܹܗ ܘܟܲܪܒܐ
ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܗܵܕܟܼܐ ܚܪܝܼܒܼܵܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܒܐ
ܒܪܸܢܝܐ ܘܠܸܫܵܢܐ ܢܒܼܵܚܐ ܡܐܲܝܟܼ ܟܲܠܒܐ܀
ܒܲܠܚܘ̇ܕܵܝܘܼܬܼܝܼ ܫܵܪܸܢ ܒܚܲܕܘܼܬܼܐ
ܩܕܵܡ ܡܵܪܝܐ ܕܫܡܲܝܐ ܒܟܠ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ
ܐܝܼܡܵܢ ܕܩܲܪܒܢܸܢ ܡܼܢ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܐ
ܒܫܵܪܹܐ ܦܘܼܠܵܓܼܐ ܒܠܸܫܵܢܐ ܕܚܛܝܼܬܐ܀
ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܟܠ ܢܟܼܝܼܠܐ ܡܘܼܪܡܐ ܝ̄ܠܹܐ ܒܥܵܠܡܐ
ܕܠܐ ܢܚܸܦܬܐ ܠܦܵܬܐ ܘܠܲܝܬ ܦܝܵܫܐ ܠܵܘܡܐ
ܒܝܼ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܡܸܠܝ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܬܐ
ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܣܲܟܼܠ̈ܐ ܘܟܘ̇ܦ̈ܐ ܠܚܲܝܘܼܬܼܐ܀
ܒܲܪܢܵܫܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܚܲܝܘܵܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ
ܒܐܲܡܝܼܢ ܒܸܢܒܼܵܚܐ ܒܟܵܟ̈ܐ ܩܪܵܛܵܐ ܝ̄ܠܹܗ
ܦܠܝܼܛܐ ܡܢ̄ ܢܵܫܘܼܬܐ ܒܥܵܒܼܵܐ ܘܕܹܫܝܵܬܐܼ
ܒܠܸܒܐ ܥܲܡܛܵܢܐ ܬܵܡܐ ܥܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ܀
ܡܘܼܚܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܣܲܟܼܠܐ ܪܥܵܫܬܹܗ ܒܝܼܫܘܼܬܐ
ܡܼܢ ܦܘܼܡܹܗ ܢܵܒܼܥܝܼ ܚܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܚܸܦܬܼܐ
ܥܘܼܡܩܹܗ ܡܸܠܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܸܦܣܐ ܘܚܡܝܼܩܘܼܬܼܐ
ܓܵܘ ܪܹܫܹܗ ܩܒܼܝܼܥ̈ܐ ܦܘܼܠܵܓܼܐ ܘܨܠܲܚܬܐ܀
ܛܠܘܼܩ ܝܐ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܠܐ ܝ̄ܘܬ ܒܲܪܢܵܫܐ
ܒܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܡܙܲܢܙܘ̇ܪܹܐ ܦܠܵܫܐ
ܡܐܲܝܟܼ ܣܪܝܼܚܐ ܕܥܵܒܼܐ ܒܟܠ ܚܲܕ̄ ܕܘܼܪܵܫܐ
ܚܲܒܼܠ̈ܐ ܕܚܛܝܼܬܼܐ ܒܵܬܼܪܘܼܟܼ ܒܸܓܪܵܫܐ܀

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ