المحرر موضوع: ܣܪܓܘܢ ܦܘܠܘܣ ܡܚܘܪܐ  (زيارة 2442 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܣܪܓܘܢ ܦܘܠܘܣ ܡܚܘܪܐ
« في: 22:14 11/12/2007 »
ܣܪܓܘܢ ܦܘܠܘܣ ܡܚܘܪܐ
ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ

ܢܝܚܐ ܠܪܘܚܘܟܼ ܣܪܓܘܢ ܦܘܠܘܣ ܡܚܘܪܐ
ܢܝܚܠܗ ܦܓܼܪܘܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܟ̰ܚܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܛܠܘܡܐ
ܦܪܩܠܘܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܙܘܩܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ
ܒܣܦܪܐ ܕܥܪܬܐ ܓܘ ܚܦܩ̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ
ܒܚܠܡܐ ܕܚܐܪܘܬܐ
ܒܚܠܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
ܘܚܠܡܐ ܕܕܥܪܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܫܪܪܐ.

ܣܪܓܘܢ ܡܚܘܪܐ ܘܣܦܪܐ ܡܪܝܕܝܐ
ܒܡܚܪܘܟ݂ ܐܬܪ̈ܝܐ ܦܝܫܠܘܟ݂ ܝܕܥܝܐ
 ܒܚܒ݂ܪܐ ܘܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ
ܦܪܣܠܘܟ݂ ܡܚܪܘܟ݂ ܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܘܟ݂
ܘܓܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ
ܒܘܬ ܣܢܝܩܘܬ݂̈ܐ ܕܗܘܐ ܠܗ ܐܬ݂ܪܘܟ݂
ܣܒܼܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܡܝܢ ܫܘܕܪܘܟ݂ ܚܒܪܘܟ݂.

ܣܪܓܘܢ ܦܘܠܘܣ ܝܕܝܕܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ
ܡܚܪܘܟ݂ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟܼ ܣܝܦܐ ܩܛܘܠܐ
ܡܓܠܐ ܚܨܘܕܐ ܕܟܬܘ̈ܐ ܘܙܝܘܢ̈ܐ
ܡܣܬܪܘܢܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܘܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ
ܡܓܠܘܝܐ ܠܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܡܫܠܛܢ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ
ܘܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܒܙܪܥܐ ܒܐܘܪܚܘܟ݂ ܥܘܩܢ̈ܐ
ܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܘܟ݂ ܩܕ݇ܡ ܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܠܐ  ܟܠܐ ܠܗ̇
ܚܝܠܘܟ݂ ܫܩܠܘܟ݂ ܡ̣ܢ ܛܘܪ̈ܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܥܫܝܢ̈ܐ.

ܣܪܓܘܢ ܣܦܪܐ ܘܡܚܘܪܐ
ܠܐ ܡܢܫܚ ܠܘܟ݂ ܠܝܘܡܐ ܒܥܦܪܐ ܦܝܫܚ ܩܒ݂ܝܪ̈ܐ
ܩܘܠܢ ܩܬܘܟ݂ ܕܟܠܝܗܝ ܪ̈ܢܝܘܟ݂ ܐܚܢܢ ܐܡܝܢ ܢܛܘܪ̈ܐ
ܒܕ ܢܛܪܚ ܠܣܦܪܝܘܬܐ ܕܦܪܣܠܘܟ݂
ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܒܝܗ̇ ܦܝܫܠܗܘܢ ܬܒ݂ܝܪ̈ܐ
ܒܕ ܚܡܚ ܠܟܐܢܘܬܐ ܕܩܢܝܘܟ݂
ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬ݂̈ܐ ܕܟܢܫ̈ܐ ܦܩܝܪ̈ܐ.

ܣܪܓܘܢ ܡܚܘܪܐ ܘܣܦܪܐ ܕܫܪܪܐ
ܫܪܓ݂ܐ ܕܝܘܠܦܢܘܟ݂ ܐܡܝܢ ܒܕ ܠܗܝܐ ܒܟܠܝܗܝ ܕܪ̈ܐ
ܒܗܪܘܗ̇ ܒܕ ܡܚܙܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܘܟ݂
ܡܢܗܪܗ̇ ܠܟܠܝܗܝ ܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܟܬܒ݂̈ܢ ܘܣܦܪ̈ܢ ܫܪܝܪ̈ܐ
ܠܝܘܡܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܕܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܫܪܐ.

ܣܪܓܘܢ ܦܘܠܘܣ ܡܚܘܪܐ ܕܐܝܩܪܢ
ܪܫܐ ܕܟܢܫܘܟ݂ ܒܩܢܝܘܟ݂ ܗܘܐ ܠܗ ܪܡܐ
ܒܐܢܝ݇ ܡܚܪ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܒܝܘܟ݂ ܙܡܝܪ̈ܐ
ܝܪ̈ܘܬܐ ܕܩܢܝܘܟ݂ ܘܡܚܪ̈ܘܟ݂
ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܢܛܘܪ̈ܐ
ܩܘܠܝܗܝ ܩܬܘܟ݂ ܕܠܐ ܫܠܝ ܠܝܘܡܐ ܕܙܟ݂ܘܬܐ ܕܪܢܝܘܟ݂
ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܟܢܫܘܟ݂ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܫܪܝܐ
.