المحرر موضوع: ܨܒ݂ܝܢܐ  (زيارة 1786 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܨܒ݂ܝܢܐ
« في: 13:58 10/04/2008 »
ܨܒ݂ܝܢܐ
ܠܵܐ ܓܵܫܩܵܬـܝ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܒܓܵܫܵܩܝܵــ̈ـܬ݂ܵܐ ܕܚܬ݂ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ
ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܵܬـܝ ܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܕܦܲܘܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܵܪܹ̈ܐ
ܠܵܐ ܥܲܠܕܝܼ ܠܵܟ݂ܝ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ
ܐܵܘ ܗܲܠܩܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܘܪܝܼܚܵܐ ܕܥܘܼܠܵܐ
ܐܵܘ ܗܲܪܗܵܪܵܐ ܕܚܝܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܢܵܝܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ.
ܩܛܘܿܦ ܚܲܕ݇ ܘܲܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ݂ـܝܼ ܚܘܼܪܕܝܼܬ݂ܵܐ
ܡܲܫܬـܝܼ ܠܨܲܗܘܵܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܲܡܥܝܼܬ݂ـܝܼ ܦܪܝܼܡܬܵܐ
ܥܡܘܿܕܼ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܝܼ ܡܩܘܼܪܡܸܚܵܐ
ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܵܬـܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܩܡܸܪ̈ܵܢܹܐ
ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܩܘܼܡܬܵܟ݂ܝ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ
ܘܣܲܝܒܘܼܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܨܝܵܬ݂ܵܟ݂̈ܝ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܩܲܕܡܵܐ
ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܨܵܠܸܢ ܓܵܘ ܓܲܢܬ݂ܵܐ ܕܗܝܼܪܘܿܫܝܼܡܵܐ.
ܠܵܐ ܪܵܚܫܵܬـܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ ܕܥܲܨܝܼܨܹ̈ܐ
ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܵܬـܝ ܒܨܲܘ̈ܬ݂ܵܐ ܕܒܵܒܵܓܼܵܐ ܬܵܢܝܵـܢܹ̈ܐ
ܐܸܢ ܦܘܼܪܣܸܡܠܵܟ݂ܝ ܩܵܬܵܝܗܝ
 ܝܼܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܝܲܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܠܡܹ̈ܐ
ܘܐܸܢ ܡܓܘܼܠܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܠܥܲܝܒܵܝܗܝ
ܝܼܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܹܐܒ݂ܹ̈ܐ ܦܵܪ̈ܘܿܛܹܐ
ܒܸܡܠܵܝܵܐ ܝܠܵܝܗܝ ܠܟܵܪ݇ܣܵܝܗܝ
 ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܫܢܝ݂ـܓܹܐ ܘܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ
ܘܡܲܫܬܘܼܝܹܐ ܝܠܵܝܗܝ ܠܨܲܗܘܵܝܗܝ
 ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܟܸܠܝܹ̈ܐ.
ܚܕܘܿܪ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ
 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ
ܛܲܥܘܝܼ ܠܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܟ݂ܝ
 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܐܲܠܵܗܝܵــܬ݂ܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ
ܪܚܘܿܫ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ
 ܕܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܫܪܵܪܵܟ݂ܝ ܙܪܝܼܩܵܐ
ܦܪܘܿܫ ܠܘܲܪܕܵܟ݂ܝ
 ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ
ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ
 ܡ̣ܢ ܢܫܵܡܝܵـܬ݂ܵܟܼ̈ܝ
ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ
 ܡ̣ܢ ܚܢܵܢܵܐ ܕܨܲܕܪܵܟ݂ܝ
ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܼܚ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ
ܡܲܩܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܗܲܒܵܒ݂ܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ
ܘܗܘܝܼ ܩܵܬܹܗ ܣܘܼܟܵܝܵܐ
ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܟ݂ܝ
ܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ.

ܫܒ݂ܛ 2008
ܚܬ݂ܝܪܘܬ݂ܐ= ܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܒܥܠܝܘܬ݂ܐ
ܗܠܩ̈ܐ=ܦܫܟܘܫܝܬ݂̈ܐ، ܦܩܚ̈ܐ ܘܘܪ̈ܕܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܦܩܝܚ̈ܐ
ܥܘܠܐ= ܝܠܕ݇ܐ ܙܥܘܪܐ ܓܘ ܟܪ݇ܣܐ ܕܝܡܗ
ܗܪܗܪܐ= ܗܦܟ݂ܬܐ ܕܨܘܪܬܐ ܒܝܘܡܐ ܚܡܢܐ ܕܒܪܝܐ
ܡܩܡܪ̈ܢܐ= ܛܐܠܢ̈ܐ ܕܩܘܡܪ
ܥܨܝܨ̈ܐ= ܛܪ̈ܘܢܐ ܐܘ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܚܕܐ ܐܪܥܐ
ܫܢܝܓܼ̈ܐ= ܡܘܚܒ̈ܐ ܐܘ ܐܢܝ ܕܟܐ ܡܚܒܝ ܒܫܢܝܓ݂ܘܬ݂ܐ