المحرر موضوع: ܗܪܗܪܐ  (زيارة 2707 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܗܪܗܪܐ
« في: 22:03 10/01/2006 »
ܗܪܗܪܐ
ܡܥܠ ܐܘܦܩܐ ܪܚܩܐ ܕܛܘܪ̈ܢܐ ܕܢܝܼܢܘܐ
ܓܘ ܕܫܬܐ ܚܦܩܬܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܢܗܪ̈ܐ ܕܢܚܡܬـܝ
ܒܪܩܝܥܐ ܕܚܐܪܘܬܝ
ܒܪܐܠܗ ܗ̇ܘ ܘܪܕܐ ܚܕܘܬܐ ܕܙܥܘܪܘܬܝ
ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܝ
ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܝܡܘܬܝ
ܢܝܚܬܐ ܕܣܝܒܘܬܝ.

ܒܥܐܠܝ ܩܐ ܕܦܪܛܢ ܗܪܗܪܐ ܕܚܫܐ
ܚܘܪ̈ܕܝܐ ܠܘܪܕܝ ܒܙܒܼܢܐ ܕܚܪܫܐ
ܦܪܦܣܢ ܠܥܢܢܐ ܟܘܡܐ ܘܨܘܢܐ
ܥܠ ܘܪܕܝ ܦܪܣܢ ܒܗܪܐ ܠܘܓ̰ܢܐ
ܕܫܩܠܢ ܗ̇ܘ ܥܛܪܗ ܕܡܘܠܕܝ ܚܕܬܐ
ܘܚܪܕܢܗ ܒܣܝܓܼ̈ܐ ܕܐܢܝ݇ ܐܬܼ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ
ܕܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܠܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܐ ܕܚܡܬܐ
ܕܗܘܐ ܪܘܡܪܡܐ ܘܩܘܝܡܐ ܒܪܘܡܐ
ܘܙܪܩܐ ܚܕܘܬܐ ܒܦܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ
ܚܘܕܬܼܐ ܚܕܬܐ ܕܒܘܒܠ̈ܐ ܕܢܝܣܢ̈ܐ
ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܘܪܕܝ ܗܘܝܐ ܡܬܼܘܡܝܬܐ.

ܗܘܐܠܝ ܒܚܝܐ ܓܘ ܙܪܩܬܐ ܕܣܒܼܪܐ
ܙܩܪܝ ܚܕܘܬܝ ܡܚܡܝܪܐ ܕܗ̇ܘ ܘܪܕܝ
ܟܬܒܼܠܝ ܟܠ ܡܠܬـܝ ܡܒܪܩܠܐ ܛܡܝܪܐ
ܟܬܒܼܠܝ ܟܠ ܡܠܬـܝ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ
ܟܬܒܼܠܝ ܟܠ ܡܠܬـܝ ܡ̣ܢ ܕܡܥ̈ܐ ܕܝܡܝ
 ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܘܕܪ̈ܐ
ܣܦܪܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܚܡܝ ܣܚܒܪܬܐ ܠܝܡܝ
ܘܙܪܥܬܐ ܕܚܕ݇ ܘܪܕܐ ܥܠ ܩܒܼܪܗ̇ ܫܒܼܩܬܐ
ܘܒܢܝܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܥܠ ܩܒܼܪܐ ܬܠܚܬܐ
ܒܗ̇ܘ ܒܪܘܢܐ ܒܘܟܼܪܐ.
ܚܕ ܩܠܐ ܪܚܩܐ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܡܦܩܥܬܐ ܕܛܘܪ̈ܢܐ
ܓܣܪܬܐ ܕܐܢܝ݇ ܐܪ̈ܝܐ
ܚܙܐܠܝ ܠܗܪܗܪܐ ܚܫܟܗ ܒܦܪܩܐ
ܚܝܠܗ ܒܫܡܛܐ
ܛܠܘܡܝܗ ܒܛܠܩܐ
ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܠܗ ܒܚܢܩܐ
ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܣܒܼܪܝ
ܘܗܓܓܼܐ ܕܡܛܪ̈ܬܐ
ܦܪܣܐ ܒܟܠ ܦܢܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܣܒܼܪܐ ܚܕܬܐ

ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܕܫܝܬ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܢܝܢܘܐ ܚܐܪܬܐ
ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܘܪܕܝ ܡܛܠܘܡܝܐ ܕܗܪܗܪܐ
ܙܪܩܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܘܩܘܝܡܐ ܚܕܬܐ
ܠܘܓ̰ܠܓ̰ܠܗ ܟܘܟܼܒܼܐ ܐܬܐ ܕܒܪܝܬܐ
ܘܟܘܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ
ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
ܦܣܥܠܗܘܢ ܦܣܘܥܬܐ
ܡܛܠ ܡܫܬܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܘܪܕܝ ܒܪܝܐ
ܡ̣ܢ ܝܡܝ ܚܘܡܝܐ
ܡ̣ܢ ܝܡܝ ܫܘܕܪܐ ܩܐ ܒܪܘܢܐ ܒܘܟܼܪܐ
ܩܐ ܒܪܘܢܐ ܢܛܝܪܐ ܠܗ̇ܘ ܢܫܪܐ ܕܐܘܡܬܐ
ܩܐ ܒܢܘܢ̈ܗ̇ ܣܕܝܪ̈ܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ
ܩܐ ܒܪܘܢܐ ܕܥܝܪܗ ܣܚܒܘܪܐ ܠܩܒܼܪܗ̇
ܠܒܢܘܢ̈ܗ̇ ܚܘܒܢ̈ܐ ܒܚܘܦܛܐ ܡܐܘܝܐ
ܦܠܚ̈ܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܒܬܚܘܡ̈ܐ ܣܕܝܪ̈ܐ
ܦܥܠ̈ܐ ܐܡܝܢ̈ܐ ܒܒܢܝܐ ܒܝܬܗ̇.


ܬܫܪܝܢ ܒ 2005ܡ