المحرر موضوع: ܣܗܕ̈ܢ ܝܗܘܘ ܢܦ̮ܛܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ  (زيارة 2833 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بولص دنخـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 145
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.nohadra.com
ܣܗܕ̈ܢ ܝܗܘܘ ܢܦ̮ܛܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ ـ ܣܘܝܕ

ܬܠܬܐ ܒܫܒ̣ܛ ܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܕܟ̣ܪܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܝܘܣܦ، ܝܘܒܪܬ ܝܘܚܢܐ ܐܢܝ݇ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܫܦܚܠܝܗܝ ܕܡܝܗܝ ܙܟܝܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܙܕܩ̈ܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܝܠܕܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܒܐܗܐ ܝܘܡܐ ܥܒ̣ܕܠܗ ܛܟ̣ܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܒܓ̣ܕܕ ܚܕ ܓܘܢܚܐ ܨܘܢܐ ܠܐ ܣܦܝܪܐ ܥܠ ܥܠܝܡ̈ܢ ܠܒ̣ܝܒ̣̈ܐ ܐܢܝ ܕܡܚܘܒܐ ܝܗܘܘ ܠܚܐܪܘܬܐ، ܠܫܪܪܐ ܘܐ݇ܢܫܘܬܐ. ܥܠܝܡ̈ܢ ܠܒ̣ܝܒ̣̈ܐ ܗܘܐܠܘܢ ܕܒ̣ܚܐ ܒܐܝܕ̈ܐ ܕܛܟ̣ܣܐ ܕܡܢܐ ܕܚܢܝܩܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܝܡܬܐ ܕܕܡܐ ܕܒܢܘܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܘܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܥܠܝܡ̈ܢ ܗܘܐܠܗܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܩܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܦܫܠܗ̇ ܚܢܩܬܐ ܒܐܝܕ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܐܬܝ̈ܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܒܝܕ ܥܘܫܢ̈ܐ ܢܘܟ̣ܪ̈ܐ ܕܡܨܐܠܗܘܢ ܡܝܬـܝ ܚܪܒܼܐ ܐܩܘܢܘܡܝܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܘܓܪܕܬܐ ܕܟܠ ܒܠܒܨܐ ܕܐܝܬܝܩܘܢ ܓܘ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܓܘܢܐܝܬ ܘܒܫܘܠܡܐ ܡܪܡܬܐ ܕܟܠ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܡ̣ܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܥܪ̈ܩܬܝܗܝ ܘܫܒ̣ܩܬܝܗܝ ܠܐܪ̈ܥܬܝܗܝ ܘܦܝܫܐ ܬܘܬܒ̣̈ܐ ܓܘ ܬܒ̣ܝܠ.
ܣܗܕܬܐ ܕܝܘܣܦ، ܝܘܒܪܬ ܘܝܘܚܢܐ ܝܗܘܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܕܣܛܦܠܗ ܘܟ̰ܠܦܠܗ ܠܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ ܘܒܘܗܪܢܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܪܢܝܐ ܫܪܝܪܐ، ܠܐܘܪܚܐ ܣܘܥܪܢܝܬܐ ܕܐܙܠ݇ܝ ܒܝܗ̇ ܥܠܝܡ̈ܢ ܘܥܠܝܡܬ̈ܢ. ܡܘܚܙܐܠܗܘܢ ܕܐܚܟ̰ܝ ܒܝܕ ܦܠܚܢܐ ܘܥܒ̣ܘܕܘܬܐ ܒܢܝ̈ܐ ܥܠ ܪܢܝܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܫܪܝܪܐ ܘܪܚܩܐ ܡܫܒ̣ܛܝܘܬܐ ܘܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܒܕ ܡܛܚ ܠܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܫܪܪܚ ܠܙܕܩ̈ܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ.
ܣܗܕ̈ܢ ܓܢ݇ܒܪ̈ܐ ܫܦܚܠܗܘܢ ܕܡܝܗܝ ܙܟܝܐ ܡܛܠ ܚܘܝܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܘܕܠܐ ܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܠܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܡܨܚ ܡܛܚ ܠܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܒܪܚܩܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ (ܘܫܬܦܘܬܐ) ܘܫܪ̈ܛܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܐܝܬܘܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܕܗ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.
ܣܗܕ̈ܢ ܫܦܚܠܗܘܢ ܕܡܝܗܝ ܕܚܝܕܚ ܠܡܠܬܢ، ܕܚܝܕܚ ܠܥܒ̣ܕ̈ܢ ܘܠܐ ܗܘܚ ܬܪܩܠܬܐ ܓܘ ܐܘܪܚܐ ܕܐܢܝ ܕܦܠܚܐ ܝܢܐ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܐܘܡܬܢܝܐ. ܢܝܫܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕ ܝܠܗ ܐܝܢܐ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܦܪ̈ܝܐ ܝܢܐ ܘܣܓܝܐ̈ܐ. ܝܐ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܚܒܝܒ̣̈ܐ ܟܠܘܟ̣ܘܢ ܫܪܝܪ̈ܐ ܝܬܘܢ ܓܘ ܥܒ̣ܘܕܝܬܘܟ̣ܘ̈ܢ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܥܒ̣ܘܕܝܬ̈ܐ ܐܝܢܐ ܐܢܝ ܒܕ ܝܗܒ̣ܝ ܚܕ ܝܘܬܪܢܐ ܘܚܕ ܦܠܛܐ ܘܦܐܪܐ ܛܒ̣ܐ ܩܐ ܢܝܫܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܘܡܬܢ.
ܝܐ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܚܐܪ̈ܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܚܝܐ ܝܬܘܢ ܓܘ ܐܪܥܐ ܕܓܠܘܬܐ ܝܢ ܒܐܬܪܐ ܥܕܪ̈ܢܘܢ ܘܚܪ̈ܕܝܡܘܢ ܚܕܪܘܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܝܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܦܠܚܐ ܝܢܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ، ܪܚܘܩܘܢ ܡ̣ܢ ܡܡܠܠ̈ܐ ܝܢ ܒܘܕܩ̈ܐ ܕܦܘܠܓ̣ܐ ܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ. ܫܒ̣ܘܩܘܢ ܕܡܝܩܪ̈ܚ ܠܕܡܐ ܕܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܘܗܒ̣ܠܗܘܢ ܡܥܠ ܬܫܥܝܬܢ ܝܪܟ̣ܬܐ. ܠܐ ܫܒ̣ܩܚ ܒܥܠܕܒ̣ܒ̣ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܕܡܦܠܚܠܢ ܕܠܩܘܒ̣ܠ ܕܚܕܕܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܬܠܩܚ ܐܘܦ ܐܢܝ݇ ܩܢܝܬ̈ܐ ܦܫܝܛ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܒܡܨܝܐ ܝܘܚ ܕܡܛܚ ܥܠܝܗܝ ܓܘ ܚܘܦܛܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܐܘܝܘܬܝܗܝ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ.
ܒܫܘܠܡܐ ܒܥܘܬܐ ܕܣܗܕ̈ܢ ܘܣܒ̣ܪܝܗܝ ܝܢܐ ܚܘܝܕܐ ܓܡܝܪܐ، ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܩܐ ܐܘܡܬܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.