المحرر موضوع: ܡܲܘܬܐ ܕ ܡܵܚܘ̇ܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܐ ܐܝܼܦ̮ ܒܘ̇ܢܦ̮ܘܵܐ  (زيارة 1238 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 492
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
وفاة إيف بونفوا أخر شاعر فرنسي كبير
ܡܲܘܬܐ ܕ ܡܵܚܘ̇ܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܐ ܐܝܼܦ̮ ܒܘ̇ܢܦ̮ܘܵܐ ܡܵܚܘ̇ܪܐ ܪܲܒܐ ܐ̄ܚܲܪܵܝܐ ܓܵܘ ܦ̮ܪܲܢܣܐ،،
ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܒܠܸܫܵܢܐ ܥܲܪܒܼܵܝܐ ܓܵܘ ܣܦܲܪܙܲܒܼܢܐ ܕ ܐܝܼܠܵܐܦ̮
ܒܝܲܕ ܟܲܬܵܒܼܐ؛ ܐ؛ܦ̮̣؛ܒ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܠܠܫܵܢܐ ܐܵܬܘ̇ܪܵܝܐ
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ
ܣܝܼܕܢܝܼ – ܐܘ̇ܣܬܪܵܠܝܼܵܐ

ܡܘܼܝܕܸܥܠܵܗ̇ ܣܦܲܪܙܲܒܼܢܐ ܕܠܘ̇ܡܘ̇ܢܕ ܦܪܲܢܣܵܝܬܵܗ̇ ܠܦܘ̇ܬܼ ܡܵܘܬܐ ܕܡܵܚܘ̇ܪܵܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܐ ܐܹܝܦ̮ ܒܘ̇ܢܸܦ̮ܘܵܐ  Yves Bonnefoy ܗܵܘ ܕܲܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܒܪܲܡܫܐ ܕܝܵܘܡܐ ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܐ ܒܣܝܼܩܘ̇ܡ1ܒܝܘ̇ܠܝܘ̇ ܘܟܲܕ ܐܝܼܗܘܵܐ ܓܵܘ ܬܸܫܥܝܼ ܘܲܬܠܵܬܼܐ ܫܸܢ̈ܐ، ܓܵܘ ܐܲܪܸܫܟܼܵܝܬܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܬܵܗ̇ ܦܵܐܪܝܼܣ، ܘܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܝܑܼܠܝܼܕܐ ܡܵܚܘ̇ܪܐ ܐܝܼܦ̮ ܒܘ̇ܢܦ̮ܘܵܐ ܒܣܝܼܩܘ̇ܡ 24 ܒܝܲܪܚܐ ܕܝܘ̇ܢܝܘ̇ ܒܫܹܢ̄ܬܐ 1923، ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܗ ܠܡܘܼܫܚܵܬܹܗ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܒܫܢ̄ܬܐ 1946 ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܣܘܼܪܝܵܠܲܝܬܵܗ̇ (ܩܘܼܝܵܡܐ ܒܠܲܝܠܹܐ)، ܒܫܹܢ̄ܬܐ 1947 ܝ̄ܗܝܼܒܼܠܹܗ ܪܵܒܐ ܡܢ ܨܚܵܚ̈ܐ ܩܐ ܡܓܲܠܬܐ ܐܲܠܐܲܟܼܬܲܝܢ ܗܵܝـ ܕܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܣܬܵܗ̇ ܓܵܘ ܒܪܘ̇ܟܣܸܠ ܡܼܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܟܪܝܼܣܬܝܵܐܢ ܕܘ̇ܬܪܘ̇ܡܵܐܢ، ܚܙܝܼܸܩܠܹܗ ܥܲܠ ܐܝܼܛܵܐܠܝܼܵܐ ܘܗܘ̇ܠܲܢܕܐ ܘܲܒܪܝܼܛܵܢܝܼܵܐ ܩܐ ܕܡܲܝܕܸܥ ܒܫܸܡܹܗ ܩܐ ܐܲܢܕܪܹܝ ܫܵܐܣܬܵܠ، ܘܲܒܫܹܢ̄ܬܐ 1953 ܦܪܝܼܣܠܹܗ ܠܟܘܼܢܵܫܹܗ ܡܲܚܪܵܝܐ ܠܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܘܲܟܠܵܝܬܐ ܕܘ̇،، ( ܦܪܲܣܝܵܬܐ ܕ ܡܵܐܪܟܝܼܪ ܕܘ̇ ܦ̮ܪܵܐܢܣ )، ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܘܼܚܸܢܹܗ ܒܐܝܼܩܵܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ،
ܚܙܝܼܩܠܹܗ ܠܓܵܗܹܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܐ ܥܲܠ ܐܘܼܚܕܵܢ̈ܐ ܡܚܲܝܕ̈ܐ ܐܲܡܪ̈ܝܼܟܵܝܹܐ ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܐ ܠܲܣܝܵܡܹܗ، (ܒܪܲܡܫܐ ܩܪܝܼܡܠܹܗ ܡܲܕܼܒܪܵܐ) ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܝܑܼܣܝܼܪܐ ܒܚܲܒܼܪܘܼܬܼܐ 1958 ܥܲܡ ܒܘ̇ܪܝܼܣ ܫܠܘ̇ܙ، ܘܓ̮ܐܝܬܵܢ ܒܝܼܟܘ̇ܢ ܘܓ̮ܘ̇ܢ ܣܬܵܝܪܘ̇ܒܸܢܣܟܝܼ، ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܗ ܣܝܵܡܹܗ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܒܟܘܼܢܵܝܐ (ܕܠܐ ܡܩܵܘܡܐ) (ܡܹܐܡܪ̈ܐ ܚܕܵܪ ܡܲܚܪܐ ܘܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܐ)، ܘܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܹܐܡܪܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕ ܡܘ̇ܪܝܼܣ ܒܠܵܐܢܫܘ̇ ܥܲܠ ܐܝܼܦ̮ ܒܘ̇ܢܦ̮ܘܵܐ ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܵܗ̇، ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܗ ܣܝܵܡܹܗ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ( ܟܹܐܦܐ ܟܬܝܼܒܼܐ ) ܒܛܲܒܼܥܐ ܡܫܲܚܸܠܦܐ ܠܛܲܒܼܥܐ ܕܕܲܥܒܼܵܪ، ܘܬܘܼܪܓܸܡܠܹܗ ܠܛܵܐܲܠܬܐ ܕܒܹܝܡܐ ( ܡܲܠܟܐ ܠܝܼܪ ) ܕܟܲܬܵܒܼܐ ܫܟܸܣܒܝܼܪ، ܘܲܒܫܹܢ̄ܬܐ 1968 ܬܘܼܪܓܸܡܠܹܗ ܠܛܵܐܲܠܬܐ ܒܹܝܡܵܝܬܵܗ̇ ܪܘ̇ܡܝܘ̇ ܘܓ̮ܘܼܠܝܼܬ ܕܟܲܬܵܒܼܐ ܫܟܸܣܒܝܼܪ، ܘܲܒܫܹܢ̄ܬܐ 1971 ܩܢܹܐܠܹܗ ܠܫܘܼܟܵܢܐ ܕܲܡܒܵܚܢܵܢܐ ܥܲܠ ܟܬܵܒܹܗ ( ܪܘ̇ܡܐ 1630)، ܘܲܩܢܹܐܠܹܗ ܠܫܘܼܟܵܢܐ ܕܡܘ̇ܢܬܵܢܝܼ، ܢܒܼܝܼܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܡܲܚܪ̈ܝܹܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܫܹܢ̄ܬܐ 1947 – 1975 ، ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܗ ܬܠܵܬܼܐ ܡܥܝܼܪ̈ܵܢܘܵܬܼܐ ܥܲܠ ܓܲܘܢܐ ܥܲܡ ܛܲܒܼܥܵܐ ܟܹܐܦܵܝܐ ܕ ܒܪܵܐܡ ܦ̮ܐܢ ܦ̮ܝܼܠܐ، ܩܢܹܐܠܹܗ ܥܲܠ ܩܲܪܛܵܝܣܐ ܕܕܸܟܬܘ̇ܪܵܐ ܕܝܼܩܵܪܐ ܡܢ ܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒܹܐ ܕܢܝܘ̇ܟܵܐܣܸܠ ܡܢ ܣܘܝܼܣܪܵܐ ܘܟܘ̇ܠܝܼܟ̮ ܐܲܡܪܝܼܟܵܝܐ ܡܢ ܦ̮ܪܲܢܣܐ، ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܗ (ܥܵܓ̮ܝܼܒܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ) ܥܲܡ ܫܸܟܠ̈ܐ ܚܦܝܼܪ̈ܐ ܕ ܐܲܕܘܵܐܪܕ ܕܘ̇ܫܠܝܼܕܐ، ܘܲܦܪܝܼܣܠܹܗ ܣܝܵܡܹܗ ܐܝܼܦ̮ ܒܘ̇ܢܦ̮ܘܵܐ؛ ܡܲܚܪܐ ܘܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ، ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܫܹܢ̄ܬܐ 1985، ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܩܪܘܼܒܼܐ ܩܵܬܹܗ ܫܘܼܟܵܢܐ ܕܝܼܩܵܪܐ ܓܵܘ ܡܲܓܼܪܸܒ ܩܲܕ̄ܡ ܬܪܹܝܢ ܫܸܢ̈ܐ ܡܢ Pau ܬܦܵܩܬܐ ܕܩܸܢܛܪܘ̇ܢ ܕܒܘܼܨܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܡܲܚܪܵܐ ܕܵܪܵܝܐ ܓܵܘ ܒܘ̇، ܘܲܩܢܹܐܠܹܗ ܠܫܘܼܟܵܢܐ ܕ ܐܲܠܐܲܪܟܵܢܐ ܕܡܲܚܪܐ، ܘܟܲܕ ܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܡܵܚܘ̇ܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܐ ܡܫܲܡܗܐ ܐܝܼܦ̮ ܒܘ̇ܢܦ̮ܘܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܡܪܹܗ ܡܫܲܡܗܐ؛
ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܐ ܕܡܵܚܘ̇ܪܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܕܡܲܚܙܹܐܠܵܢ ܐܝܼܠܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܝܕܵܥܬܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܵܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܝܑܼܠܵܢܐ،
ܡܲܚܪܐ ܝܑܼܠܹܗ ܡܚܲܦܛܵܢܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܨܘܼܪ̈ܵܬܼܐ ܕܡܗܝܼܪܘܼܬܼܐ ܘܗܵܘ ܟܹܐ ܛܵܪܸܣ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܥܵܫܬܐ، ܨܪܵܟܼܬܐ ܕܗܸܫܝܵܪܘܼܬܼܐ،

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ