المحرر موضوع: ܓܘܢܚܐ ܕܣܡܝܠـــــܐ ܩܫ&#  (زيارة 2859 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Joseph Kanon

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 313
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܓܘܢܚܐ ܕܣܡܝܠـــــܐ ܩܫ&#
« في: 01:05 27/08/2005 »
      ܓܘܢܚܐ ܕܣܡܝܠـــــܐ

(ܣܝܡ ܠܡܢܚܐ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ)
ܒܚܝ ܝܐ ܓܢܝ ܒܚܫܐ ܘܒܕܡܥܐ ܒܠܒܐ ܬ̇ܒܝܪܐ
ܥܠ ܦܪܦܣܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܚܩܝܪܬܐ ܡܪܬ ܐܝܩܪܐ
ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܚܘ ܥܠ ܓܘܢܚܐ ܟ̰ܡ ܡܪܝܪܐ
ܢܦܠܐ ܐܬܘܪ ܝܡܐ ܕܐܪܝܐ ܘܕܟܘܠ ܓܢـ̄ܒܪܐ
ܐܝܢ ܚܕܐ ܡܠܬ ܙܥܘܪܬܐ ܚܫܚܐ ܠܒܚܝܐ ܓܘܪܐ
ܟܡܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܓܢܣܐ ܡܥܠܝܐ ܡܠܝܐ ܡܫܘܦܪܐ
ܩܡܠܗ ܐܘܡܬܢ ܪܡܠܗ ܐܘܡܬܢ ܒܟܠܗ ܕܘܪܐ
ܙܪܩܠܐ ܒܗܪܘܗ̄ ܡܬܚܠܐ ܚܝܠܘܗܓܘ ܟܠ ܐܬܪܐ
ܩܠܐ ܕܥܡܢ ܪ̄ܚܫܠܐܗ ܒܥܡܐ ܒܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ
ܢܗܡܠܐ ܐܬܘܪ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ ܒܕܘܡܝܐ ܘܢܡܪܐ
ܐܒ̣ܗܬܢ ܓ̣ܠܒܠܘܢ ܒܥܠܡܐ ܒܫܘܒ̣ܚܐ ܘܗܕܪܐ
ܫܡܛܠܘܢ ܫܒ̣ܛܐ ܫܩܠܘܢ ܐܬܪܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ
ܛܪܠܘܢ ܒܐܲܘܥܐ ܘܡܛܠܘܢ ܒܡܕܢܚܐ ܠܗܢܕܘܗܬܐܢ ܢܗܪܐ
ܓܪܒܝܐ ܘܬܝܢܐ ܡܝܡܐ ܠܝܡܐ ܐܣܝܪܘܢ ܐܣܪܐ
ܓܘ ܐܗܘܪܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܫܘܪܘܢ ܫܘܪܐ
ܠܡܨܪܝܢ ܪܒܬܐ ܟܠܗ ܥܒ̱ܕܠܘܢ ܚܕ̄ ܟܘܬܪܐ
ܠܥܠܡܐ ܦܩܕܠܘܢ ܠܝܡܐ ܘܝܒ̱ܠܐ ܘܕܫܬܐ ܘܛܘܪܐ
ܒܐܗܐ ܒܪܝܬܐ ܐܙܠܘܢ ܐܬܠܘܢ ܙܡܪܐ ܙܡܪܐ
ܚܟܡܠܘܢ ܒܕܘܢܝܐ ܘܐܟܠܘܢ ܒܟܘܗ ܕܒ̱ܫܐ ܘܟܪܐ
ܚܝܠܐ ܩܪܣܠܘܢ ܒܟܘܠ ܦܢܝܬܐ ܘܐܘܦ ܢܘܗܪܐ
ܠܥܠܡܐ ܝܗܒ̣ܠܘܢ ܟܠ ܡܪܕܘܬܐ ܘܫܘܠܐ ܕܚܩܪܐ
ܠܜܠܡܐ ܗ̄ܘܠܘܢ ܡܬܚܐ ܕܘܒ̣ܢܐ ܕܡܠܟܐ ܘܡܪܐ
ܒܢܘܢܝ ܩܡܠܘܢ ܒܦܘܡܒ ܕܒ̣ܩܠܘܢ ܚܕ̄ ܫܝܦܘܪܐ
ܢܦܝܠܘܢ ܒܐܪܥܐ ܪܚܫܠܘܢ ܒܬܒ̤ܝܠ ܡܟܪܙܝ ܫܪܪܐ
ܥܡܡܐ ܘܫܒ̣ܛܐ ܬܘܠܡܕܝܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪܐ
ܟܠ ܛܝܦܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܓܪܫܠܘܢ ܠܒܬ̄ܪܐ
ܠܗܢܕܘ ܥܒ̱ܪܘܢ ܘܠܓܙܪܬܐ ܕܣܘܩܛܪܐ