المحرر موضوع: نطورأبرد ماثوخ  (زيارة 1316 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل حبيب شابو يوسف

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 497
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
نطورأبرد ماثوخ
« في: 14:57 09/10/2016 »
                                 
    نطورأپرد ماثوخ   

  اپـــــرد بيــــــث نهريـــــــن بخيلــــي     مشيحايــــــا منيـــــــه شريلــــــي   

  إو يوميــــــــه پشلــــــــــــي ليلـــــــي     لا پرشـــــت منـــــــي قريلـــــــي
               =============
  لازت وشوقــــــــــــت نشواثــــــــوخ     هــي يمـــــوخ وبابــوخ وخاثـــوخ

  مــــــزدئــــــــانـــــي إورخاثــــــوخ     بتخــــــرت خليـــــــــي يومــاثـــوخ
                =============
  بشوقـــــــت أثــــــــروخ بعوقانــــــا     سنيقـــــا منــــــوخ عــــــــــدرانــــا

  شوانـــــــــن ديلـــــــــي دوكلانــــــا     بــــــتخمليــــاثـــه ســــطانــــــــــــا
                 ==============
  ئــــــازت بتلقــــــــــــت بئرخاثـــــا     لــك قانـــت خـــــــــورَواثـــــــــــــا

  بلاخــــــا ترعســــــــر شيـــاثــــــا     متخــــــمولـــــي بليـــلـواثـــــــــــــا
                  ==============
  ئـــايـــــت جــونقـــــــــــــــا زورا     بطئنــــــــد طئنــــــــــا يقــــــــــــورا
 
  يـــقروثيـــــه لخاصــــوخ طــورا     ســــنقتـــا ماثـــــــــــوخ لـناطــــــورا

                       حبيب شابو يوسف
                        السويــــد
                 ܢܛܘܪ ܥܦܪܕ ܡܐܬܘܟ

  ܥܦܪܕ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܚܝܠܝ      ܡܫܝܚܐܝܐ ܡܢܝܗ ܫܪܝܠܝ

  ܗܘ ܝܘܡܝܗ ܦܫܠܝ ܠܝܠܝ      ܠܐ ܦܪܫܬ ܥܡܝ ܩܪܝܠܝ
             ============
  ܠܐܙܬ ܘܫܘܩܬ ܢܫܘܐܬܘܢ      ܗܝ ܝܡܘܟ ܘܒܐܒܘܟ ܘܟܐܬܘܟ

  ܡܙܕܥܐܢܝ ܐܘܪܟܐܬܘܟ      ܒܬܚܪܬ ܚܠܝܝ ܝܘܡܐܬܘܟ
             ============
  ܒܫܘܩܬ ܐܬܪܘܟ ܒܥܘܩܐܢܐ      ܣܢܝܩܐ ܡܢܘܟ ܥܕܪܐܢܐ

  ܫܝܦܐܢܢ ܕܝܠܝ ܕܘܓܠܐܢܐ      ܒܬܟܡܠܝܐܬܝܗ ܣܛܐܢܐ
             ============
  ܐܙܬ ܒܬܠܩܬ ܒܐܘܪܚܬܐ      ܠܟ ܩܐܢܬ ܚܘܪܘܐܬܐ

  ܦܠܐܚܐ ܬܪܥܣܪ ܫܐܥܐܬܐ      ܡܬܚܡܘܠܝ ܒܠܝܠܘܐܬܠ
             ============
  ܐܝܬ ܓܘܢܩܐ ܙܥܘܪܐ      ܒܜܥܢܕ ܛܥܢܐ ܝܩܘܪܐ

  ܝܩܪܘܬܝܗ ܠܚܐܨܘܟ ܛܘܪܐ      ܣܢܩܬܐ ܡܐܬܘܟ ܠܢܐܬܘܪܐ

               ܚܒܝܒ ܫܐܒܘ ܝܘܣܦ