المحرر موضوع: ....ܗܘܝ ܠܫܝܐܪ  (زيارة 1460 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماجد ابراهيم ككي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 250
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
....ܗܘܝ ܠܫܝܐܪ
« في: 08:56 27/05/2017 »

....ܗܘܝ ܠܫܝܐܪ
ܗܘܝ ܠܫܝܐܪ ܐܚܘܢܝ ܡܝܩܪܐ
ܗܘܝ ܠܫܝܐܪ ܟܘܠܝܗܢ ܐܕܢܐܖܞ
ܠܟܒܝܑܝܢܗ ܕ ܡܬܞܪܢܐܝܘܚ ܟܠ ܟܗܗ
ܡܐ ܕܒܪܝܠܗ ܡܚܫܐ ܘ ܑܘܩܐܢܗ
ܑܘ܏ܠܘܚ ܠܢܖܝܐܖܘܚ ܪܫܢܐܖܗ
ܕܕܬܗܐܘܝ ܒܒܐܠܘܚ ܟܘܠܝܗܢ ܝܘܡܐܖܗ
ܡܰܚ ܢܐܩܘܫܰܗ ܒܪܑܘܠܐ ܕܢܫܐܝܰܗ
ܕܟܡܙܢܟܪ ܒܩܐܠܐ ܩܘܘܝܰܗ ܘܥܠܝܰܗ
ܕܡܬܚܝܪܘܞ ܒܑ܏ܐ ܙܘܢܐ ܕ ܑܘܩܐܢܰܗ
ܘܕܕܬܗܐܘܬ ܠܫܝܐܪ ܘ ܗܘܢܐܢܳܗ
ܡܑܢܝ ܕܝܢܐ ܞܨܪܘܐܢܘܞ ܘܫܘܐܘܳܗ
ܕܟܡܢܑܰܣܝܠܘܞ ܢܑܣܬܔܗ ܪܒܖܔ̈
ܟܘܕ ܡܚܘܨܠܗܢ ܥܕܐܢܰܗ ܩܪܘܬܰܗ
ܑܢܝ ܑܝܢܐ ܕܗܘܐܘܗ ܣܪܝܞ̈
ܠܟܝܖ ܡܝܠܐ ܫܠܐܡܐ ܘ ܪܞܡܘܖܰܗ
ܟܡܒܝܢܝܠܐ ܜܕܐܠܘܞ ܒܣܒܘܐܖܰܗ
ܕܟܜܕܪܝ ܡܒܖܪܐ ܜܕܐܪܰܗ
ܘܑܗܝܬ ܑܬܠܘܞ ܨܠܝܘܰܐ ܩܕܝܫܰܗ
ܢܝܫܐܢ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܐܡܐ ܘܡܟܝܞܘܖܰܗ
ܗܘܝ ܠܫܝܐܪ ܠܢܐܫܘܞ ܘܠܡܐܖܰܗ
ܡܢ ܕܗܐ ܘܗܠ ܑܕܐܢܬ ܡܘܖܰܗ
 ܘܗܠ ܞܠܨܬܕ ܟܘܠܝܗܘܢ ܝܘܡܐܖܰܗ
ܡܐܓܕ ܐܒܪܐܗܝܡ ܒܛܪܣ ܟܟܝ