المحرر موضوع: ܪܵܘܹܐ  (زيارة 3388 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 69
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܪܵܘܹܐ
« في: 11:08 23/01/2019 »
ܪܵܘܹܐ

ܒܪܹܫܹܗ ܟܘܼܣܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ
ܘܓܵܘ ܐܝܼܕܼܹܗ ܩܲܕܚܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ
ܘܥܲܝܢܹ̈ܗ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܢܸܡܪܵܐ


ܡܫܲܡܗܵܐ ܒܙܸܡܪܵܐ ܕܪܵܘܹܐ
ܫܵܬܹܐ ܚܲܡܪܵܐ ܘܠܵܐ ܪܵܘܹܐ
ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܹܗ ܠܲܝܬ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ


ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐ
ܦܠܵܫܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܘܡܲܛܲܠܵܐ
ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܩܕܼܲܡܹܗ ܢܦܵܠܵܐ


ܐܲܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܣܪܝܼܚܵܐ ܕܥܵܒ̣ܵܐ
ܘܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܹܗ ܠܸܣܛܵܝ̄ܐ ܚܲܝܵܒ̣ܵܐ
ܘܬܲܥܠܵܐ ܘܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܘܓܹܢܵܒ̣ܵܐ

ܣܘܼܣܹܝ̄ܗ ܛܪܹܐ ܠܹܗ ܒܣܘܼܪܗܵܒ̣ܵܐ
ܦܲܪܵܫܵܐ ܠܒ̣ܝܼܒ̣ܵܐ ܘܪܲܟܵܒ̣ܵܐ
ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܡܛܲܝܒ̣ܵܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ

ܫܘܝܼܪ ܠܹܗ ܓܸܫܪܵܐ ܕܪܹܫ ܙܵܒ̣ܵܐ
ܥܪܝܼܩ ܠܹܗ ܒܵܬ̣ܲܪ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܐ
ܓܵܘ ܡܵܬ̣ܹܗ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܠܹܗ ܚܪܵܒ̣ܵܐ

      » » » » » » » »

ܣܵܒ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܘܚܵܨܹܗ ܟܦܝܼܦܵܐ
ܓܸܠܕܹܗ ܩܘܼܪܡܸܛܵܐ ܘܩܠܝܼܦܵܐ
ܚܕܼܵܐ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܘܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܦܝܼܦܵܐ

ܥܲܠ ܟܸܦܵܐ ܕܟܘܿܦܵܠܹܗ ܟܝܵܦܵܐ
ܕܲܩܢܹܗ ܥܲܠ ܨܲܕܪܹܗ ܢܛܵܦܵܐ
ܬܸܢ̄ܢܵܐ ܒܩܲܠܘܼܢܹܗ ܣܪܵܦܵܐ

ܪܲܦ̮ܫܬܹܗ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܚܹܝܠܵܦܵܐ
ܠܬܲܠܓܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܓܵܪܹܐ ܓܪܵܦܵܐ
ܒܲܝܬ̣ܹܗ ܕܠܵܐ ܡܫܲܪܹܐ ܕܠܵܦܵܐ


ܐܲܟܵܪܵܐ ܦܲܠܵܚܵܐ ܘܣܵܒ̣ܵܐ
ܙܵܪܹܥ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ
ܘܲܪܕܵܐ ܘܒܝܼܒܠܵܐ ܘܗܲܒܵܒ̣ܵܐ

ܚܲܩܠܹܗ ܡܲܚܕ݂ܹܪ ܠܵܗ̇ ܠܟܪܵܒ̣ܵܐ
ܒܡܲܪܵܐ ܘܪܲܦ̮ܫܬܵܐ ܘܡܸܠܚܵܒ̣ܵܐ
ܘܡܲܫܬܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܡ̈ܝ݂ܵܐ ܕܙܵܒ̣ܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
2019