المحرر موضوع: ܚܽܘܝܳܕ̥ܳܐ  (زيارة 3326 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بشير متي توما الطورلّي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 238
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܚܽܘܝܳܕ̥ܳܐ
« في: 13:10 06/02/2019 »
ܚܽܘܝܳܕ̥ܳܐ

ܐܰܚܰܝ̈ ܟ̊ܰܕ̊ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܕ̥̈ܩܶܐ
ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܢܶܫܒ̊ܽܘܩ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ
ܥܰܠܡܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦ̊ܽܘܠܳܓ̥̈ܶܐ
ܘܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܨܘ̈ܳܬ̥ܳܐ
ܡܽܘܢ ܩܰܕ̊ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܣܶܕ̥̈ܩܶܐ ؟
ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܽܘܕ̊ܳܪܳܐ ܒ̥ܥܳܠܡܳܐ
ܗܘܰܝܢܰܢ ܒ̊ܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ
ܒ̊ܰܝܢܳܬ̥ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܐܰܪܥܰܢ ܐܳܦ̥ ܡܳܬ̥ܰܢ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܫܽܘܒ̥ܚܰܢ ܘܐܺܝܩܳܪܰܢ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܝܳܪܬ̊ܽܘܬ̥ܰܢ ܪܚܺܝܡܬ̊ܳܐ
ܡܳܢܳܐ ܓ̥ܳܕ̥ܶܫ ܒ̊ܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ؟
ܐܰܪܰܐ ܛܥܰܝܢܰܢ ܬ̊ܰܫܥܺܝܬ̥ܰܢ ؟
ܠܡܽܘܢ ܦ̊ܰܣܶܩܢܰܢ ܐܶܣܳܪ̈ܰܝܢ
ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬ̊ܳܐ
ܘܠܶܫܳܢܰܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ
ܘܰܐܪܥܳܐ ܦ̥ܐܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܗܰܝ̈ܢ
ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘܥ
ܕ̊ܩܰܕ̊ܫܶܗ ܒ̊ܦ̥ܽܘܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ
ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܠܶܠ ܒ̊ܶܗ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ
ܡܰܠܝܰܬ̥ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ
ܘܥܰܡ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ
ܕ̊ܰܐܢܗܰܪܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒ̥ܰܣܒ̥ܪܬ̥ܶܗ
ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܦ̊ܠܺܝܓ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܗ̱ܝ
ܠܡܽܘܢ ܡܦ̥ܰܠܓ̥ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ؟
ܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܕ̥ ܣܶܢܐܬ̥ܳܐ ؟
ܒ̊ܰܝܢܳܬ̥ܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܗܰܘ̈ܢܶܐ
ܐܰܪܰܐ ܡܶܛܽܘܠ ܫܶܕ̊̈ܳܬ̥ܳܐ ؟
ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ؟
ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܗܳܝ ܡܰܟ̊ܺܝܟ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ؟
ܕ̊ܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܒ̊ܰܗ̈ܳܬ̥ܳܐ
ܪܳܡܽܘܬ̥ܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܫܶܦ̥ܠܰܢ
ܢܶܬ̥ܡܰܟ̊ܰܟ̥ ܘܢܶܗܦ̊ܽܘܟ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ
ܘܢܶܒ̥ܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒ̥ܩܳܢܳܐ
ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬ̊ܳܐ
ܘܢܶܫܐܰܠ ܡܶܢܶܗ ܦ̊ܽܘܪܩܳܢܳܐ
ܡܶܢ ܦ̊ܽܘ̈ܠܳܓ̥ܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬ̥ܳܐ
ܘܢܰܚܶܒ̥ ܠܰܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܠܶܒ̊ܳܐ
ܫܰܦ̥ܝܳܐ ܠܰܡ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ
ܘܰܢܦ̣ܰܨܶܐ ܠܥܰܡܰܢ ܛܠܺܝܡܳܐ
ܡܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦ̥ܳܐ

ܣܕ̥ܺܝܪ ܒ̊ܝܰܕ̥ ܡܫܰܡܫܰܢܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐ
ܕ ݂ ܒ̊ܫܝܪ ܡܬ̊ܝ ܛܘܪܝܐ
ܠ ̣ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ̣ ܫܢܬ̣ ̣ ܒ̄ܝܛ