مناسبات مترابطة

  • ܕ݁ܽܘܟ̥ܪܳܢ ܩܰܪܰܗܒ̊ܰܫܺܝ: 24/06/2019

المحرر موضوع: ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܥܰܒܼܕܿܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܢ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ  (زيارة 3710 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل بشير متي توما الطورلّي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 238
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܥܰܒܼܕܿܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܢ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ
ܐ̱ܨܓ- ܐ̱ܦܓ

ܡܰܘܠܳܕܼܶܗ :- ܐܶܬܼܺܝܠܶܕܼ ܒܰ̊ܩܪܺܝܬܼܳܐ ܚܕܼܳܐ ܕܿܰܫܡܳܗܿ ( ܩܰܪܰܗܒܿܰܫ ) ܒܿܐܽܘܚܕܿܳܢܳܐ ܕܿܐܳܡܺܝܕܼ ܡܕܼܺܝܢ̱ܬܿܳܐ ܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܓ) ܡܶܢ ܐܰܒܼܳܐ ܕ̥ܰܫܡܶܗ ܢܶܥܡܰܢ ܘܐܶܡܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗܿ ܡܰܢܽܘܫ ، ܘܟܼܰܕܼ ܡܰܢܰܥ ܠܫܶܬܼ ܕܿܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܬܼܓܰ̊ܙܺܝ ܡܶܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܰܒܼܳܗܳܝܳܐ ܒܿܡܰܘܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܐܰܒܼܽܘܗ̱ܝ

ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ :- ܒܿܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܝܐ) ܫܰܕܿܪܶܗ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܐܶܠܝܰܐܣ ܫܰܐܟܿܶܪ ܚܰܣܝܳܐ ܕ̥ܐܳܡܺܝܕܼ ( ܦܰܛܪܝܰܪܟܿܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܓܼܢܐܛܝܽܘܣ ܐܶܠܝܐܣ ܬܿܠܺܝܬܼܳܝܳܐ ) ܠܕܼܰܝܪܳܐ ܕ̥ܟܼܽܘܪܟܿܡܳܐ ܕ̥ܡܰܪܕܿܳܐ . ܘܡܶܬܼܺܝܠܶܦܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܬܼܽܘܪܟܿܳܝܳܐ ܥܰܠ ܕܿܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܡܗ̈ܶܐ ܐܶܠܝܐܣ ܩܽܘܪܽܘ , ܬܐܽܘܡܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒܼ ܝܺܕܼܺܝܥܳܐܺܝܬܼ ܕܿܶܝܢ ܕܿܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܿܽܘܠܰܒܰܢܺܝ ( ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܠܟܣܺܝܢܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܿܽܘܠܒܿܐܢܺܝ ) ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܠܝܳܐܺܝܬܼ ܝܺܨܶܦܼ ܕܿܬܼܰܪܒܿܺܝܬܼܶܗ ܒܿܗܶܪ̈ܓܿܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܘܒܼܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܼܳܗܿ ܕܿܰܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܟܐ) ܫܒܼܰܩ ܕܿܰܝܪܳܐ ܘܰܗܦܼܰܟܼ ܠܐܳܡܺܝܕܼ ܒܿܩܶܨ ܪܽܘܥܳܡܳܐ ܕ̥ܰܢܦܼܰܠ ܒܿܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܪܺܝܫ ܕܿܰܝܪܳܐ ܕ̥ܰܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܿܰܢܕܿܽܘܪ ܕܿܒܼܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܿܢܶܪܥܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܓܼܕܼܰܝ̈ܳܐ ܕܿܕ̥ܰܝܪܳܐ

ܦܿܽܘܠܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܒܿܰܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܟܗ) ܐܶܫܬܰܕܿܰܪ ܒܿܝܰܨܺܝܦܼܽܘܬܼ ܡܳܪܝ̱ ܕܿܺܝܽܘܢܢܳܝܣܺܝܽܘܣ ܥܰܒܼܕܿܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕ̥ܐܳܡܺܝܕܼ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܘܐܰܠܶܦܼ ܫܰܢ̱ܬܿܳܐ ܚܕܼܳܐ ܒܿܒܼܶܝܬܼ ܝܰܬܼܡ̈ܶܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܿܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܠܗ- ܐ̱ܨܠܘ ) ܟܿܶܢ ܒܿܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܠܙ ) ܐܶܬܼܩܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦܼܽܘ ܒܿܒܼܶܝܬܼ ܣܶܦܼܪܳܐ ܕ̥ܒܼܶܝܬܼܠܚܶܡ ܒܿܦܼܶܠܣܶܛܺܝܢܝ ܒܿܳܬܼܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܿܰܢܺܝ ܠܒܼܶܝܬܼ ܣܶܦܼܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒ̥ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܟܿܰܪ ܕ̊ܰܐܠܶܦܼ ܡܶܬܼܚܳܐ ܕܿܬܼܰܪܬܿܰ̊ܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ
ܒܿܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܢܐ ) ܐܶܬܼܓܿܒܼܺܝ ܠܡܰܠܦܼܳܢܽܘܬܼܳܐ ܒܿܒܼܳܬܰܝ̈ ܣܶܦܼܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒ̥ܩܰܡܫܠܺܝ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܐ ܟܿܰܪ ܕ̊ܫܰܡܶܫ ܡܶܬܼܚܳܐ ܕ̥ܰܫܒܼܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܿܺܐܡܰܬܼܝ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܣܙ ) ܕܿܒܼܳܗܿ ܐܶܣܬܿ̊ܟܼܰܪܘ ܒܿܳܬܰܝ̈ ܣܶܦܼܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܗܦܼܰܟܼ ܬܿܶ̊ܢܝܳܢܽܘܬܼ ܠܒܼܺܝܪܽܘܬܼ ܟܿܰܪ ܐܰܠܶܦܼ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܒ̥ܶܝܬܼ ܕܿܪܳܫܳܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܳܐ ܥܕܼܰܡܳܐ ܕ̥ܐܶܣܬܿ̊ܟܰܪ ܩܶܨܰܬܼ ܓܶ̊ܕܼܫ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܩܪܳܒܼܳܐ ܒ̥ܰܝܢܳܬܼ ܠܶܒܼܢܳܢܳܝ̈ܶܐ

ܛܺܝܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬܼܳܢܳܝܶܐ :-
ܥܰܒܼܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ̥ܩܰܪܰܗܒܿܰܫ ܟܿܳܬܼܽܘܒܼܰܐ ܗ̱ܘ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܐܳܡܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦܼܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܪܩܳܐ ܘܢܳܛܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܿܕܼܳܒܼ ܕܿܢܰܢܗܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܼܳܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܼܳܐ ܢܰܩܺܝ ܝܳܬܼܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼ ܐܽܘܡܬܼܳܐ ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܗܿ ، ܚܟܼܰܡ ܠܰܡ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܫܰܦܿܺܝܪ ܘܣܳܡ ܒܶ̊ܗ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܡܰܘܬܿ̊ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܒܿܬܼܺܝܢ ܒܿܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܩܪܺܝܚܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܫܽܘܦܼܪ̈ܶܐ ܣܽܘ̈ܟܿܳܠܳܝܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕܿܕܼܳܪܳܐ ܕ̥ܥܶܣܪܺܝܢ .
ܟܿܬܼܺܝ̈ܒܼܳܬܼܶܗ :-
ܐܰܪܦܿܺܝ ܠܰܢ ܝܰܬܿܺ̊ܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܒ̥ܶܝܬܼ ܣܝܳܡܳܐ ܠܬܼܽܘܪܓܿܳܡܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܿܗܽܘܢ ܪܘܺܝܚܽܘܬܼ ܗܰܘܢܶܗ ܘܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܒܿܣܳܦܼܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳܐ ܘܗܳܟܼܰܢ ܨܰܒܿܶܬܼ ܩܕܼ̥ܳܠܳܐ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܒ̥ܥܶܩܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܕܿܡܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܐܳܦܼ ܬܰ̊ܪܓܿܶܡ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟ̥ܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܿܺܝ̈ܐܶܐ ܕ̥ܟܼܳܬܼܽܘ̈ܒܼܶܐ ܬ̥ܿܶܐܒܼܺܝ̈ܠܳܝܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܒ̥ܡܶܠܬܼܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ ܘܰܫܦܼܺܝܬܼܳܐ ܘܰܣܩܺܝܠܬ̊ܳܐ ܘܰܦܼܐܺܝܬܼܳܐ ܘܒܼܶܠܥܳܕܼ ܡܶܬܼܥܰܡܠܳܢܽܘܬܼܳܐ ܐܰܝܟܼ ܓܒܿܪܐܢ ܟܼܰܠܺܝܠ ܓܒܪܐܢ ܘܥܽܘܡܰܪ ܟܼܰܝܐܡ ܦܿܰܪܣܳܝܳܐ ܘܡܺܝܟܼܰܐܺܝܠ ܢܥܰܝܡܰܗ , ܘܛܐܓܼܽܘܪ ܗܶܢܕܿܘܳܝܳܐ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܒܼܳܥܶܐ ܕ̥ܢܺܐܠܰܦܼ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܬ̥ܿܰܩܢܳܐܺܝܬܼ ܘܳܠܶܐ ܕ̥ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܶܗܪܽܘܓܼ ܒܿܰܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܿܰܡܠܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܼܶܐ ܕ̥ܝܽܘܬܼܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܟ̈ܳܠܳܝܶܐ ܘܪ̈ܶܢܝܳܝܶܐ .
ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܩܳܪܶܐ ܒ̥ܰܟܼܬܼܳܒܼܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܿܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܓܿܒܼܪܳܐ ܕ̥ܥܳܐܶܠ ܠܓܼܰܢܬܼܳܐ ܡܰܠܝܰܬܼ ܘܰܪ̈ܕܿܶܐ ܘܗܰܒ̈ܳܒܼܶܐ ܘܝܰܣ̈ܡܶܐ ܘܡܰܪ̈ܘܶܐ ܘܰܡܢܺܫ̈ܟܿܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܪ̈ܺܝܚܶܐ ܒ̥ܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܘܓܼܰܘ̈ܢܶܐ ܡܦܼܰܬܼ̈ܟܿܶܐ , ܘܐܳܦܼܶܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܽܘܠܬܼܳܢܳܐ ܘܫܰܡܶܫ ܪܰܕܼ̥ܝܽܘܬܼܳܐ ܘܣܳܦܼܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳ̊ܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬܼ ܒܿܟܼܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܼܝܗܶܒܼ ܨܶܦܼܬܼܳܐ ܕ̥ܘܳܠܝܳܐ ܠܕܼܰܐܝܟܼ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦܼܪܳܐ ܣܦ̥ܺܝܪܳܐ ܘܪܰܕܼܝܳܐ ܒ̥ܚܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܒ̥ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܳܦܼܠܳܐ ܒ̥ܳܬܼܰܪ ܕܿܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܼܢܰܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܥܺܕܿܬܿܳ̊ܢܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܐܳܦܼܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܐܽܘܡܬܼܳܢܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܿܽܘܬܼܳܢܳܝܳܬܼܳܐ

ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
1) ܫܺܫܰܠܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܰܟܼܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܣܶܦܼܪ̈ܳܝܶܐ ܥܣܰܪ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ( ܗܶܪ̈ܓܿܶܐ ܕ̥ܩܶܪܝܳܢܳܐ ) ܚܬܼܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ
2) ܣܽܘܪ̈ܥܳܦܼܶܐ ܘܬܼܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ( ܡܢܳܬܼܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܬܿܳܐ ܚܬܼܺܝܡܬ̊ܐ )
3) ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬܿܳ̊ܐ ܚܬܼܺܝܡܬ̊ܳܐ
4) ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܼܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܼܳܬܼܳܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܝܳܬܼܳܐ ܣܪ̈ܺܝܛܳܢ
5) ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܼܳܐ ܡܰܟܼܬܿܰܒܼܙܰܒܼ̈ܢܳܝܳܬܼܳܐ ܒ̥ܰܙܢܳܐ ܫܶܢܓܼܳܢܳܝܳܐ
ܐ ܫܰܪܽܘܟܿܺܝܢ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ܒ ܡܰܦܿܽܘܠܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܢܺܝܢܘܶܐ ܓ ܬܿ̊ܚܶܝܬܼ ܛܶܠܳܠ ܓܿܰܢ̈ܶܐ ܬ̥ܿܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ
6) ܕܿܡܳܐ ܙܠܺܝܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܿܶܝܢ ܢܶܟܼܣܬܼܳܐ ܕ̥ܥܳܢ̈ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝܚܳܐ ( ܩܶܛܠܳܐ ܘܰܪܕܼܽܘܦܼܝܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܒܼܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ) ܐܶܬܿ̊ܬܿܰ̊ܥܒܿܰܪ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܐܶܬܼܚܬ̥ܶܡ ܒܿܝܰܨܺܝܦܼܽܘܬܼ ܚܰܣܝܳܐ ܓܶ̊ܘܰܪܓܿܺܝ ܨܠܺܝܒܼܳܐ ܕ̥ܛܽܘܪ ܠܶܒܼܢܳܢ
ܬܿܽܘܒܼ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܣܰܓܿܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܥܒܿܰܪ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

1) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕ̥ܰܢܒܺܝܳܐ ܣܝܳܡ ܓܒܪܐܢ ܟܼܠܝܠ ܓܒܪܐܢ
2) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘܥ ܒܿܪܶܗ ܕܿܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ̥ܓܒܪܐܢ ܟܼܠܝܠ ܓܒܪܐܢ
3) ܐܰܪ̈ܒܿܥܳܝܳܬܼ ܥܽܘܡܰܪ ܒܿܰܪ ܟܼܝܐܡ ܦܿܰܪܣܳܝܳܐ 351 ܒܿܳܬܿܶܝ̈ܢ
4) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕ̥ܦܼܰܪ̈ܨܽܘܦܼܶܐ ܣܝܳܡ ܡܺܝܟܼܐܝܠ ܢܥܰܝܡܰܗ̈
5) ܡܰܗܡܰܣܬܳ̊ܐ ܕ̥ܓܼܶܠܓܿܰܡܰܫ
6) ܬܿܡܺܝ̈ܗܳܬܼܳܐ ܕܿܛܐܓܼܽܘܪ : ܓܶܢܬܿܐܰܢܓܐܠܺܝ ، ܩܛܳܦܼܳܐ ܕ̥ܓ̥ܰܢ̈ܶܐ ، ܓܿܰܢܳܢܳܐ
7) ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕ̥ܫܶܢܓܓܳܐ : ܕܿܣܳܦܼܪ̈ܶܐ ܛܒܼܺܝ̈ܒܼܶܐ ܕ̥ܶܐܡ̈ܘܳܬܼܳܐ
8) ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕ̥ܚܰܡܽܘܪܰܒܿܺܝ
ܘܡܶܢ ܕܿܺܝܠܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܕ̥ܡܰܥܒܿܪܳܢܽܘܬܼܶܗ ܠܳܐ ܦ̥ܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕܿܶܐܢ ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܬܿܰ̊ܪܓܿܰܡܬܿܳ̊ܐ ܐܺܝܬܼܶܝܗܿ ܕ̊ܡܶܠܬܼܶܗ ܗܳܟܼܰܢ ܦܿܫܺܝܩܬܿܳ̊ܐ ܘܰܣܩܺܝܠܬܿܳ̊ܐ ܘܰܡܪܺܝܩܬܿܳ̊ܐ ܘܰܡܠܺܝܠܬܿܳ̊ܐ ܘܰܩܪܺܝܚܬܿܳ̊ܐ ܘܰܫܦܼܺܝܬܼܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܚܕܼܳܢܳܝ ܕܿܳܪܶܗ ܒܿܚܽܘܟܿܳܡ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

ܗܽܘܝܽܘ ܦܿܰܪܳܫܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܿܕ̥ܳܪܳܐ ܕ̥ܥܶܣܪܺܝܢ
ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕܿܕܼܳܪܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܕܿܽܘܥܬܼܳܢܳܐ ܕܿܰܚܟܼܰܡ ܕܿܰܩܕܿ̈ܩܰܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܡܢܳܪܳܐ ܕ̥ܨܰܝܰܪ ܒܿܡܶܠ̈ܶܐ ܦ̥ܫܺܝ̈ܛܳܬܼܳܐ ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܫܶܕܼܪܳܐ ܕ̥ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ
ܘܚܰܘܺܝ ܦ̥ܰܐܝܽܘܬܼܶܗ ܘܙܰܗܝܽܘܬܼܶܗ ܕܿܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܡܰܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚ̈ܠܰܝܳܐ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܬܼܶܗ ܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬܼܳܐ ܒ̥ܰܟܼܬܼܳܒܼܶܗ ܕܿܡܶܬܼܟܿܰܢܶܐ ( ܚܰܡܪ̈ܳܝܳܬܼܳܐ )
ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܨܺܝܦܼܳܢ ܦܿܰܐܝܳܐܺܝܬܼ ܘܡܰܚܪܶܗ ܙܩܺܝܪ ܚܰܠܝܳܐܺܝܬܼ ܘܓܼܳܒܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܫ̈ܚܳܬܼܳܐ ܒ̥ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܬ̥ܿܡܺܝܗܳܐ
ܐܶܡܰܬܼܝ ܢܺܐܨܰܦܼ ܚܰܕܼ ܡܶܢ ܒܿܳܬ̊ܰܝ̈ ܦܿܪܳܣܳܐ ܒ̥ܰܚܬܼܳܡܗܽܘܢ ܕܿܢܶܬܼܝܰܬܼܪܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܿܢܰܝ̈ ܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܝܳܠܽܘ̈ܦܼܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܼܳܢܶܐ ܕ̥ܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܼܳܐ ܘܰܡܢܳܬܼܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒ̥ܟܼܽܘܠܳܢܺܝܬܼܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒ̥ܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܒܿܰܓܼܕܳܕ

ܗܳܫܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܛܽܘܦܼܣܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܛܰܥܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܘܫܶܪܫܳܝܽܘܬܼ ܡܰܘܗܰܒܼܬܼܶܗ ܘܦܼܰܐܝܽܘܬܼ ܣܕܼܺܝܪܽܘܬܼܶܗ ܒܿܡܰܚܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ :-

( ܐܶܠܽܘܠܳܐ )

ܠܶܒܿܝ̱ ܪܳܦܼܶܬܼ ܒܿܪܶܬܼܚܳܐ ܕ̥ܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ::::::: ܐܳܘ ܐܽܘܡܬܼܳܐ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܟܼܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ ܘܚܽܘܫܳܒܼܰܝ̈ ::::::: ܗܳܕܼܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒܿܓܼܰܠܝܽܘܬܼܳܐ
ܪܽܘܚܶܟܼܝ̱ ܕܿܕܼܰܟܼܝܳܐ ܘܒܼܰܣܺܝܡܳܐ ::::::: ܡܳܛܚܳܐ ܙܰܠܓܼ̈ܶܐ ܕ̥ܙܰܗܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܢܰܦܼܫܶܟܼܝ̱ ܕܿܫܰܦܼܝܳܐ ܘܬܼܰܡܺܝܡܳܐ ::::::: ܫܳܦܼܥܳܐ ܫܽܘܦܼܪ̈ܶܐ ܕܕܼܰܟܼܝܽܘܬܼܳܐ
ܡܝܰܬܿ̊ܪ̈ܳܬܼܶܟܼܝ̱ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܓܼܡܰܢܝ̈ ::::::: ܒܿܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ܗܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܼܳܐ
ܥܰܠ ܗܳܝ ܠܢܶܨܚܳܢܶܟܼܝ̱ ܒܿܰܐܡܺܝܢ ::::::: ܐܺܝܬܼ ܪܰܒܿܳܐ ܣܰܘܝܽܘܬܼܳܐ
ܕܿܶܐܚܙܶܟܼܝ̱ ܒܿܟܼܽܠܙܒܼܰܢ ܐܰܝܟܼ ܫܶܡܫܳܐ::::::: ܒܿܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕ̥ܫܺܝܽܘܬܼܳܐ
ܕܿܠܶܟܼܝ̱ ܝܳܐܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ::::::: ܘܠܶܟܼܝ̱ ܦܰ̊ܐܝܳܐ ܟ̥ܽܠ ܓܿܰܐܝܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܚܽܘܒܼܠܰܝ̈ܟܿܝ̱ ܕܿܰܥܠܰܝ ::::::: ܐܳܦܼ ܘܳܠ̈ܝܳܢ ܕܿܰܐܡܗܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܟܿܳܦܼܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬܼ ܒܿܕܼܰܟܼܝܳܐ ܚܰܠܒܼܶܟܼܝ̱ ::::::: ܐܰܝܟܼ ܝܰܠܕܿܳܐ ܕ̥ܥܶܨܝܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܙܶܕܼܩܰܝ̈ܟܿܝ̱ ܛܳܒܼ̈ܶܐ ::::::: ܕܿܬܼܰܪܒܿܺܝܬܼܳܐ ܘܰܕܼܪܰܕܼܝܽܘܬܼܳܐ
ܡܰܗܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬܼ ܡܶܢ ܢܽܘܨܳܪܶܟܼܝ̱ ::::::: ܘܶܐܚܕܼܶܬܼ ܒܿܫܶܬܼܩܳܐ ܘܫܰܠܝܽܘܬܼܳܐ

ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܠܦܼܳܢܰܢ ܛܰܪܩܳܐ ܪ̈ܶܓܼܫܰܝ ܚܽܘܒܿܶܗ ܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܟܿܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܐܳܦܼ ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܼܳܐ ܘܦܼܰܐܝܽܘܬܼܳܐ ܕ̥ܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳ̊ܐ ܘܰܛܠܺܝܡܬܿܳ̊ܐ ܒ̥ܡܶܠ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ ܘܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬܳܐ
ܘܡܶܐܡܪܶܗ ܐܳܦܼܶܢ ܡܩܰܦܼܰܝ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬܿ̊ ܒܿܶܗ ܡܰܥܡܠܳܢܽܘܬܼܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܿܶܝܢ ܩܳܦ̥ܺܝܬܼܳܐ ܠܰܝܬܶ̊ܝܗܿ ܩܰܘܕܿܳܐ ܒ̥ܰܣܕܼܺܝܪܽܘܬܼ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ

ܗܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܡܪܶܗ " ܐܰܪܥܳܐ ܕ̥ܣܳܒܼܰܝ̈ " ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܠܳܢܳܐ ܛܳܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܦܼܳܢܰܢ ܠܝܽܘܪܬܿܽ̊ܘܬܼܳܐ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܟ̥ܰܪ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܿܐܳܡܰܪ :

ܠܶܟܼܝ ܡܶܢ ܕܿܺܝܠܝ̱ ܫܠܳܡܳܐ ::::::::::: ܐܳܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕ̥ܣܳܒܼܰܝ̈
ܒܿܶܟܼܝ ܒܿܣܶܡ ܠܺܝ ܡܩܳܡܳܐ :::::::::: ܘܰܫܦܼܰܪܘ ܝܽܘܒܿܳܒܼܰܝ̈
ܢܺܐܬܼܶܐ ܟ̥ܰܝ ܝܰܘܡܳܐ :::::::::: ܘܐܶܦܼܪܽܘܥ ܠܶܟܼܝ ܚܰܘܒܿܰܝ̈
ܘܐܶܩܥܶܐ ܒ̥ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ::::::::: ܛܽܘܒܼܳܐ ܠܺܝ ܛܽܘܒܼܰܝ̈
ܟܿܡܳܐ ܢܰܦܼܫܝ̱ ܡܶܬܿ̊ܬܿ̊ܢܺܝܚܳܐ :::::::::: ܒܿܦܼܰܝܽܘܚ̈ܶܐ ܡܰܫܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܘܰܠܪܶܟܼܢܳܐ ܦ̥ܨܺܝܚܳܐ ::::::::: ܕܿܬܼܰܦܿ̈ܶܐ ܒ̥ܓܼܰܘ ܫܰܠܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܪܽܘܚܝ̱ ܣܰܓܿܺܝ ܣܘܺܝܚܳܐ ::::::::: ܠܡܶܐܢܰܩ ܡܶܢ ܚܰܠܒܼܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܘܰܠܢܰܘܡܳܐ ܢܺܝܚܳܐ :::::::::: ܬܿ̊ܚܶܝܬܼ ܛܶܠܳܠ ܕܿܽܘܠܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܣܳܡܶܬܼ ܩܕܼܳܡ ܥܰܝܢܳܐ :::::::::: ܡܳܬܼܝ̱ ܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ܢܺܝܫܳܐ
ܘܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܰܐܝܟܼ ܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ
ܘܐܶܚܪܽܘܒܼ ܠܟܼܽܘܠ ܐܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܗܳܡܶܣ ܒܿܶܟܼܝ ܒܿܺܝܫܳܐ
ܕܿܰܢܕܼܰܠܰܚ ܫܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܥܰܦܼܪܶܟܼܝ̱ ܩܰܕܿܺܝܫܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܠܰܡ ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦ̥ܰܐܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܒ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܪܶܓܼܫܳܐ ܕ̥ܰܪܫܰܡ ܠܰܢ ܨܽܘܪܬܿܳܐ ܣܰܓܺ̊ܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ ܘܰܙܗܺܝܬܼܳܐ ܒ̥ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܳܬܼܳܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܳܬܼܳܐ ܘܰܒܼܓ̥ܰܘ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ، ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܿܢܶܪܕܿܶܐ ܒ̥ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܿܰܕܼܪܰܫ ܠܰܢ ، ܐܽܘܪܳܚ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܗܺܝܒܼܳܐ ܘܰܓܼܡܺܝܪܳܐ ܠܡܳܬܼܶܗ ܘܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܘܰܠܠܶܫܳܢܶܗ ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚܒܼܰܫ ܓܿܰܙ̈ܶܐ ܕ̥ܥܰܬܿܺܝ̈ܩܳܬܼܳܐ ܘܝܽܘܠܦܿܳܢ̈ܶܐ ܕܿܕܼܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܥܒܼܰܪܘ

ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕ. ܒܿܰܫܺܝܪ ܡܰܬܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ