ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: Mirza Geljana في 18:05 13/02/2006

العنوان: Yoma d khoba tewelaya(VALENTIN)
أرسل بواسطة: Mirza Geljana في 18:05 13/02/2006
Yoma d khoba tewelaya
(VALENTIN)

(http://www.ankawa.com/forum/files2/mirza2.jpg)
at ya khoba kma shikle itlokh
ah ya libba qamo alle homenokh
at ya khoba kma ge L rokhi zobtenokh
O qa misskina liby b gere dorbenokh
***
sharet go paghren dla hitch boqara
asretlon ainen akh simmie khdara
b idokh paltettlen min khishka L bara
in L pogdanokh hawekh akhnen be ntara
***
kha ge makhdettlen ... o shoprokh makhzettlen
o min rishen L aqlen bkhershokh tamrettlen
o kha ge mapkhettlen ... o lkhaye massnettlen
doqet b idatten o lqora mammtettlen
***
Ah ya khoba kma mairewet
Ina mairotokh itlee taama
ah ya khoba kma khilyewet
b khelyotokh lamsa kattwa qalama
***
b shimmokh ktiwena shere o mshokhyate
b shimmokh zmirena khelye zmaryate
qatokh S hidena jwanqe o khamate
hal pishlokh mqodsha bkolle emwate
***
L iqara d shoprokh o hao hidrokh khaya
kolle makhbane bshimokh beqraya
rshimlon qa diyokh eda mthomaya
baw yoma d khobba haw tewelaya
***
warda smoqa am manshoqyate
kasa d khoba kol kha shate
akh diyokh liten o hitch le ate
yoma d khoba rab edawate
***
wardi smoqa shadren l mokhebty
khadetten qoli b khameta d khoby
apen rkhiqewen o lat klita qorby
shqiltet L khiyali o zobtenttet liby

Mirza Geljana
Sweden
www.ankawa.com/audio/yoma.wmahttp://[][/b]
العنوان: رد: Yoma d khoba tewelaya(VALENTIN)
أرسل بواسطة: al-ashory في 18:58 16/02/2006
أحسنت
شعر آشوري جميل
العنوان: رد: Yoma d khoba tewelaya(VALENTIN)
أرسل بواسطة: Ishtar_alhtetkhoba في 21:06 19/02/2006
khaya ganokh el dawa shera shapera..o bhewewekh azet laqama pkhelt ala  
العنوان: رد: Yoma d khoba tewelaya(VALENTIN)
أرسل بواسطة: Bawel في 08:40 22/02/2006
la metra wla borane…la ze as8a dtorane...shoqee ljwanqan tanane...goda d omtan banyane

khayan ganokh lane khabrane sodane..akhoona mirza
العنوان: رد: Yoma d khoba tewelaya(VALENTIN)
أرسل بواسطة: Mirza Geljana في 20:30 28/02/2006
Tawdi!!
Basime raba l aqapaiatokhon, itli hiwe brezayokhon iwa. hal tapqakh b ktwayate khate:)
العنوان: رد: Yoma d khoba tewelaya(VALENTIN)
أرسل بواسطة: ardnaya في 05:45 02/03/2006
ܒܣܡܐ ܓܵܢܘܚ