ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: كريم إينا في 20:40 15/07/2018

العنوان: حقّه سريقتا
أرسل بواسطة: كريم إينا في 20:40 15/07/2018
حقّه سريقتا
كريم إينا
طؤون أقلخ من شميا
وأبهر خشكا من أرئا
شوقلي بشمّي دبرخن
وهلّي من صلمخ بهرا
إسري شنّي تويرا مكلي
مخصاذا بأرخ دليبا زرئا
دماهي كمثيتلي إمّمي ماحورا
دلا هايبي دماثن مئيوا مطرا
شلطانوثا مباثر موثي لكبئالي
ماقدّا دمصالن هر بيشن بخشكا
كمرن دصهري إيكيلا دوكثي
مسكيري من أرئا وناشي منّح سبقتا
ماد كبت بيونّخ من أذ دني
بس لبيشت إمسطانا سمختا
كجيلن إلّخ بيثواثا هجيري
لخشَوتلي شيذانة
بس هوني بشلي
حوقّا سريقتا