المحرر موضوع: ܡܕܝܬܐ ܩܒܪܝܵ ܚܘܪܐܵ‬  (زيارة 5595 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل يعقوب كربو.

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 139
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܡܕܝܬܐ ܩܒܪܝܵ ܚܘܪܐܵ‬
« في: 19:41 24/10/2019 »
ܩܒܪܐܵ ܚܘܪܐ
ܩܒܪ ܚܘܪܐܵ ܡܕܝܬܐܳ
ܐܫܡܟ ܥܰܠ ܠܒܶܝܢܺܐ ܣܰܓܝܺ ܚܠܝܺܬܐܳ
1926 ܥܰܡܝܺܪܬܵ
ܒܙܒܢܳܐ ܣܰܓܝ ܟܰܪܝܐ ݀ܐܝܕܺܥܬ
ܘ ܦܪܝܣ ܐܫܡܟ ܒܟܘܽܠ ܒܪܝܬܐ
ܒܚܝܺܠܘܳ ܕܒܢܰܝܐܵ ܕܝܠܺܟ ܛܰܢܘܳܢܐܵ
ܘܣܝܥܽܘܬܐܵ ܣܓܝܺ ܡܗܝܪܐܵ ܘ ܟܫܝܪܐܵ
ܩܰܕܡܳܘܝܺܬ ܒܶܐܠܡܰܐܢܝܺܐ ܘܝܙܒܕܢ
ܘܒܳܘܬܰܪ ܡܢܶܗ ܫܰܪܰܘܽ ܣܺܝܥܘܳܬܐܵ ܚܪܝܺܢܶܐܳ
ܒܓܘܬܺܪܣܠܳܗ ܘܓܳܘܽܪܢܰܘ ܘܗܘܳܠܰܢܕܰܐ
ܘ ܒܶܒܪܳܟܣܠ ܡܕܝܬܝܬܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܘܪܝܦܝ ܦܢܝܬܐ
ܘܠܣܺܥܬܳܐ ܕܣܘܰܝܕ ܠܘܳܛܳܥܝܺܬܳܘܢ .
ܡܥܕܪܝܢܵ ܟܘܠܗܘܢ ܠܐܚܐܵܝܺܗܶܢ-
ܒܡܪܫܬܐܳ ܕܠܫܘܢܐܳ ܘܠܟܪܝܺܗܐܵ
ܘܟܘܽܠ ܣܢܝܺܩܽܘܬܗܘܽܢ
ܘܬܘܕܝܬܐܵ ܣܰܓܝܵ ܐܡܳܪܝܶܢܰܐܢ
ܠܺܣܳܥܬܳܐ ܕܰܝܠܢ ܒܓܘܬܪܣܠܗ
ܕܗܳܘܝܳܐ ܐܟ ܣܘܽܓܳܐ ܕܥܶܕܘܳܪܐ ܪܰܒܐ
ܠܡܕܝܬܢ ܘܠܟܘܠ ܩܪܝܘܬܐܵ ܕܝܠܗ
ܝܥܩܘܒ ܓܪܒܐ : ܘܝܙܒܕܢ
ܬܘܕܝ ܠܟܠܗܘܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܡܕܝܺܬܰܢ
ܘܐܬܳܪܢ ܣܘܪܝܐ ܓܪܺܝܚܳܐ .
ܬܘܕܝܘܬܵܐ ܣܓܝܐܵ ܠܣܥܬܐ ܕܝܠܐܢ ܒܘܝܙܒܕܢ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܗܐ ܐܕܝܘܡܐ
تودي ساكي لكولخون
يعقوب كربو  ܝܥܩܘܒ ܓܪܒܐ

فيزبادن 16. 10 . 2019